آیین‌نامه تکمیل آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search

آیین‌نامه تکمیل آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور – مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی کمیسیون مشترک دارایی مجلسین[۱]

منبع[edit]

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۰۷۵