آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور  از هیات دولت جمهوری اسلامی ایران '
مصوب هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در وب‌گاه دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


فصل اول (تعاریف و کلیات)[ویرایش]

ماده ۱- در این آئین نامه، واژه‏ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار مى‏رود:

 • الف - قانون: منظور قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور - مصوب ۱۳۸۲ - است.
 • ب - جنین: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمى زو‌ج‌هاى قانونی و شرعى است که از مرحله بارورى تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین مى‏تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.
 • پ - اهدای جنین: واگذارى داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوج‌هاى واجد شرایط مقرر در قانون و این آئین نامه به مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى براى انتقال به زوج‌هاى متقاضى داراى شرایط مندرج در قانون.

فصل دوم (شرایط اهدا و دریافت جنین)[ویرایش]

ماده ۲- زوج‌هاى اهداکننده باید داراى شرایط زیر باشند:

 • الف - علقه و رابطه زوجیت قانونى و شرعى.
 • ب - سلامت متعارف جسمى و روانى و ضریب هوشى مناسب.
 • پ - نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان گردان.
 • ت - مبتلا نبودن به بیماریهاى صعب العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و...
  • تبصره - مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى مکلفند قبل از دریافت جنین از اهدا کنندگان، وجود شرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند.

ماده ۳- اهدا، جنین باید با موافقت و رضایت کتبى زوجهاى اهدا کننده و در مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.

ماده ۴- زوجهاى متقاضى جنین اهدائى باید واجد شرایط مقرر در ماده ۲ قانون باشند.

ماده ۵- رسیدگى به درخواست دریافت جنین اهدائى، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسى مدنى به عمل مى‏آید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر مى‏باشد.

فصل سوم (تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان نابارورى)[ویرایش]

ماده ۶- مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

 • الف - نگهدارى جنین‌هاى اهدایی از سوى اهدایکنندگان مسلمان و غیر مسلمان به طور جداگانه و رعایت تناسب دینى و مذهبى زوج‌هاى متقاضى با جنین اهدائى در زمان انتقال.
 • ب - دریافت و نگهدارى رأى قطعى مرجع قضایی از متقاضى.
 • پ - صدور گواهى و معرفی‌نامه لازم مبنى بر تأیید سلامت جسمى و روانى براى متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و این آئین نامه.
 • ت - دریافت، نگهدارى و انتقال جنینهاى اهدائى در شرایط کاملاً محرمانه. تبصره - اطلاعات مربوط به جنینهاى اهدائى، جزو اطلاعات به کلى سرى طبقه بندى مى‏شوند.

ماده ۷- صدور گواهى عدم توانایی بارورى و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگهدارى جنین، پس از انجام تست‌ها و آزمایش‌هاى دقیق پزشکى در صلاحیت مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى مى‏باشد.

فصل چهارم (شرایط لازم جهت دریافت، نگهدارى و انتقال جنین)[ویرایش]

ماده ۸- هر یک از مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى مى‏توانند بانک جنین طبق دستورالعمل‌هاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى دایر نمایند. این بانک مسئول دریافت و نگهدارى جنین و انتقال آن‌ها به زوجین نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و این آئین‏نامه مى‏باشد.

ماده ۹- مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى موظف است طبق دستورالعمل‌هاى وزارت یاد شده نسبت به دریافت، نگهدارى و انتقال جنین نظارت دقیق اعمال کند.

ماده ۱۰- ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهدایکنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهدارى اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیت‌دار مجاز مى‏باشد.

 • معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

پیوند به بیرون[ویرایش]