آئین‌نامه انضباطی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بیانیه‌های جبهه ملی ایران (۱۳۹۶) بیانیه‌های جبهه ملی ایران

بیانیه‌های جبهه ملی ایران (۱۳۹۷)

جهت اطلاع اعضاء وهواداران ارجمند جبهه ملی ایران آئین‌نامه انضباطی را که در سال ۱۳۸۶ در شورای مرکزی این سازمان به تصویب رسیده به استحضارمی رسانیم.

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

تهران – روابط عمومی جبهه ملی ایران

آئین‌نامه انضباطی جبهه ملی ایران

در اجرای بند دوم ماده بیست و هشتم و مفاد ماده شصت و دوم از اساسنامه جبهه ملی ایران مبنی بر تهیه آئین‌نامه‌های داخلی از جمله آئین‌نامه انضباطی بوسیله هیئت اجرائیه و هیئت تحقیق و ارائه آنها به شورای مرکزی برای تصویب نهائی، و نظر به اینکه تحقق هدف‌های یک سازمان سیاسی تنها در سایه حفظ انضباط حاکم بر ارگانهای آن امکان‌پذیر می‌باشد؛ لذا شورای مرکزی جبهه ملی ایران پیشنهاد مورخ ۲۵ /۱۱ /۸۶ هیئت اجرائی رادرده ماده بعنوان آئین‌نامه انضباطی تصویب و به مورد اجرا می‌گذارد:

ماده ۱ –رعایت نکردن موازین مقرر سازمانی و آنچه که هماهنگی رفتار اعضاء برای نیل به هدف‌های مشروح در اساسنامه و منشور را مختل و مغشوش می‌نماید از قبیل اعمال سلیقه‌های شخصی و اقدامات خودسرانه و تصویب نشده در شورای مرکزی یا هیئت رهبری و یا هیئت اجرائیه، عدم همکاری صمیمانه در اجرای مصوبات و برنامه‌های تشکیلاتی، خفا کاری، عدم رازداری، اهانت به جبهه ملی و شخصیت‌های آن، و بطورخلاصه هرگونه اقدام خودسرانه و پیش از تصویب شورای مرکزی ویا هیئت‌های رهبری و اجرائی و منتشر کردن آنها در رسانه‌های عمومی، از مصادیق تخلفات سازمانی محسوب می‌گردد.

ماده ۲- مطابق مقررات مذکور در اساسنامه باید کلیه اعضاء حضور در جلسات و اجرای وظایف معین، مشارکت در فعالیت‌ها متناسب با توانائی وتخصص خود و احترام به تصمیمات در سلسله مراتب را وظیفه جدی خود بدانند.

ماده۳- با توجه به مفاد ماده ۲، رقابت منطقی و محترمانه بین افراد و گروه‌های عضو برای مسئولیت‌ها و اجرای برنامه‌ها به قصد ارائه ابتکارات تازه امری طبیعی و رفتاری در شان جبهه ملی ایران است. اما هرگونه توسل به تبلیغات منفی و اقدام در جهت تخطئه و تخریب شخصیت رقیب و آماده کردن محیط مناسب برای سوء استفاده ناظران و مخالفان، عملی ناشایست و منشی مشعر بر انحراف از مسیر آزادیخواهی و دموکراسی طلبی شمرده خواهد شد وتخلفسازمانی محسوب می‌شود.

ماده ۴ – به منظور تمرین مرتب قواعد دموکراسی که از اصول اعتقادی جبهه ملی می‌باشد وعدم تمرکز مسئولیت‌ها در اختیار شخصیت‌های معین، ضروری است که انتخابات داخلی در شورای مرکزی در زمان‌های پیش بینی شده در اساسنامه بعمل آید تا شورا در هر دوره ذیصلاح‌ترین افراد را برای انجام مسئولیت‌ها گزینش نماید و لازم است که اولا قبل از پایان دوره تصدی سمت‌ها پیش بینی موقعیت‌های زمانی، وسایل تدارک انتخابات جدید فراهم گردد

ثانیاً افراد واجد شرایط و داوطلب برای قبول مسئولیت‌ها داوطلب شده و با ارائه برنامه خود و فعالیتهائی که انجام خواهند داد به جامعه سیاسی معرفی شوند. بدیهی است در جلسات شورا، پلنوم، یا کنگره بحث و جدل به نحو آرام و متعارف، میزان بلوغ سیاسی شرکت کنندگان را نشان خواهد داد.

ماده ۵- نظر به اینکه حضور مرتب در جلسات جبهه ملی اعم از شورای مرکزی یا سایر نهادها، پرداخت تعهد ماهانه و استحضار از اقدامات و اخبار از اهم وظایف اعضای شورای مرکزی و دیگر مسئولان و اعضاء جبهه ملی می‌باشد، لذا غیبت بیش از پنج جلسه متوالی یا هشت جلسه متناوب در یک سال بدون داشتن عذر موجه موجبات تعلیق عضویت شخص غایب را از ارگان مربوطه فراهم خواهد ساخت و در این موارد مفاد ماده نوزدهم اساسنامه برای اعضای شورا و اعضای سایر نهادهای جبهه ملی ملاک اقدامات خواهدبود. تشخیص عذر موجه در مواقع عدم حضور در مورد اعضای شورای مرکزی با هیئت رئیسه شورا و در مورد سایر نهادها با مسئول سازمان مربوطه و تأیید اکثریت کمیته تشکیلات می‌باشد.

ماده ۶- اظهار نظر، پیشنهاد یا مصاحبه‌ها و مکاتبات سیاسی اشخاص مسئول در جبهه ملی ایران در مواردی عیناً نظرات جبهه ملی تلقی شده و اشتهار پیدا می‌کند. در صورتیکه اینگونه مصاحبه‌ها و مکاتبه‌ها بدون تصویب هیئت‌های رهبری یا اجرائی و مبتنی بر نظرات شخصی افراد بوده باشد باید مراتب برای آگاهی مردم اعلام گردد. چنانچه این تذکر لازم از جانب خود فرد داده نشود سخنگوی جبهه ملی و یا مسئول تشکیلات موظف می‌باشند نظریه جبهه را به اطلاع مردم برسانند.

ماده ۷- اعلامیه‌ها و آگهی‌های گوناگون با امضاهای مطول از صاحبان افکار متفاوت و درج نام اعضاء جبهه ملی ایران و دیگران بدون اجازه و اطلاع قبلی آنان طبعاً مسئولیت آور و دارای تبعات خاص می‌باشد؛ لذا این اقدامات باید تحت ضابطه ویژه قرار گیرد. توضیح آنکه تصویب ضرورت صدور اعلامیه‌های سیاسی یا ترحیم و تنظیم عبارات و ذکر امضاء آنها از جمله وظایف و مسئولیت‌های هیئت رهبری و هیئت اجرائی می‌باشد.

ماده ۸- مقالات و مطالب نشریه پیام جبهه ملی ایران که توسط هیئت تحریریه وبا مسئولیت یکی از اعضاء هیئت رهبری منتشر می‌شود چون بیان کننده نظرات و مواضع جبهه ملی می‌باشد فاقد امضاء افراد خواهد بود مگر مواردی که پیشنهادی برای بحث و بررسی نوشته می شودویا اطلاعیه‌های سازمانی که باامضای مسئول ذیربط خواهد بود ویا اشعار که ذکر نام سراینده آنها بلامانع است.

ماده ۹- موارد تخلف از ضوابط این آئین‌نامه باید وسیله هیئت بازرسی و تحقیق (موضوع ماده ۵۹ اساسنامه) صورت گرفته و احراز گردد. اما تا تشکیل وآمادگی هیئت مذکور وظیفه تحقیق دربارهٔ هر نوع تخلف با هیئت رسیدگی به تخلفات، منتخب شورای مرکزی خواهد بود. اعمال مجازات‌ها بر حسب اهمیت تخلفات عبارتند از: تذکر و اخطار، توبیخ شفاهی، تذکر کتبی، تعلیق موقت و تعلیق دائم از عضویت جبهه ملی ایران می‌باشد.

ماده ۱۰- تا تصویب آئین‌نامه جدید ضوابط این آئین‌نامه ملاک اقدامات خواهد بود.

منابع[ویرایش]

بیانیه‌های جبهه ملی ایران - تارنمای رسمی جبهه ملی ایران