اطلاعات سراسری حساب کاربری

پرش به ناوبری پرش به جستجو
مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب کاربری
  • نام کاربری: Asgharabbastabarfirozjah
  • ثبت شده: ‏۶ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۳۹ (۱۲ ماه قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۳۰
  • تعداد حساب‌های متصل: ۱۲
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمارش ویرایش‌هاگروه‌ها
commons.wikimedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۷ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiquote.org‏۸ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikisource.org‏۸ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۵۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۳۹حساب کاربری تازه(؟)۲۸
fa.wikiquote.org‏۶ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikisource.org‏۸ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۵۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲
fa.wiktionary.org‏۶ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
species.wikimedia.org‏۸ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۲:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.wikidata.org‏۷ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰