مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم
بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی هنگام گشایش دوره نوزدهم مجلس شورای ملی ۱۰ خرداد ۱۳۳۵
حسین علاء نخست‌وزیر
دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر
کابینه دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر مجلس دوره نوزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم - ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ تا ۲۹ خرداد ۱۳۳۹ - نخست وزیران آقای حسین علاء (۳۱ خرداد ۱۳۳۵ تا ۱۴ فروردین ۱۳۳۶) - دکتر منوچهر اقبال ( ۲۵ فروردین تا ۶ شهریور ۱۳۳۹) - رییس مجلس شورای ملی رضا حکمت (سردار فاخر)

نخست وزیر دکتر منوچهر اقبال[ویرایش]