کلیات سعدی/بوستان/باب سوم/ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
  ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست بر عارفان[۱] جز خدا هیچ نیست  
  توان گفتن این با حقایق شناس[۲] ولی خرده گیرند اهل قیاس  
  که پس[۳] آسمان و زمین چیستند[۴] بنی آدم و دام و دد کیستند[۵]  
  پسندیده پرسیدی ای هوشمند بگویم گر آید جوابت پسند  
  که[۶] هامون و دریا و کوه و فلک پری و آدمیزاد و دیو و ملک  
  همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند  
  عظیمست پیش تو دریا بموج بلندست خورشید تابان باوج  
  ولی اهل صورت کجا پی[۷] برند که ارباب معنی بملکی درند  
  که گر آفتابست یک ذره نیست و گر هفت دریاست یکقطره نیست  
  چو سلطان عزت علم بر کشد جهان سر بجیب عدم درکشد  


  1. عاشقان.
  2. توان گفت آن با حقیقت شناس.
  3. پس این.
  4. کیستند.
  5. چیستند.
  6. نه.
  7. ره.