نظامی (خسرو و شیرین)/دوم موبد به قصری کرد مانند

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' نظامی (خسرو و شیرین)  از نظامی
(دوم موبد به قصری کرد مانند)
'


 دوم موبد به قصری کرد مانندکه بر گردون کشد گیتی خداوند 
 از او شخصی فرو افتد گران سنگز بیم جان زند در کنگره چنگ 
 ز ماندن دست و بازو ریش گرددوز افتادن مضرت بیش گردد 
 شکنجه گرچه پنجه‌اش را کند سستکند سر پنجه را در کنگره چست 
 هم آخر کار کو بی‌تاب گرددهم او هم کنگره پرتاب گردد