نظامی (خسرو و شیرین)/دوم موبد به قصری کرد مانند

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظامی (خسرو و شیرین) توسط نظامی
(دوم موبد به قصری کرد مانند)

 دوم موبد به قصری کرد مانندکه بر گردون کشد گیتی خداوند   از او شخصی فرو افتد گران سنگز بیم جان زند در کنگره چنگ   ز ماندن دست و بازو ریش گرددوز افتادن مضرت بیش گردد   شکنجه گرچه پنجه‌اش را کند سستکند سر پنجه را در کنگره چست   هم آخر کار کو بی‌تاب گرددهم او هم کنگره پرتاب گردد