نحوه توزیع سی میلیارد ریال موضوع قسمت اخیر ماده واحده قانون اجازه تعهد اضافی برای تسریع در اجرای برنامه‌های عمرانی و بازپرداخت وام‌ها

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

نحوه توزیع سی میلیارد (۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال موضوع قسمت اخیر ماده واحده قانون اجازه تعهد اضافی برای تسریع در اجرای برنامه‌های عمرانی و جاری و بازپرداخت وام‌ها - مصوب ۲۳ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین [۱]


جدول: دوره ۲۳ - جلد ۱۲ - صفحه ۶۴۰۶ تا ۶۴۰۸

‌فهرست فوق به استناد قانون اجازه تعهد اضافی برای تسریع در اجرای برنامه‌های عمرانی و جاری و بازپرداخت وام‌ها پس از تصویب در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه بیست و سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه کمیسیونهای بودجه و برنامه مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده‌روز یکشنبه بیست و هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه کمیسیون برنامه مجلس سنا به تصویب رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع[ویرایش]

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۴۰۶