مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۰۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۰۹

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال ششم – شماره ۱۷۳۵

۴شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۰۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

حلسه ۱۰۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت غایبین و طرح صورت‌مجلس و مذاکره در ترتیب نطق قبل ار دستور
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: سعید مهدوی - دکتر هدایتی - جمال امامی - حاذقی - مکی
۳- قرائت و مذاکره در سابقه مذاکرات موقع تقاضای رای اعتماد از طرف دولت
۴- تقسیم مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار به وسیله آقای وزیر کار
۵- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۶- ختم جلسه به عنوان تنفس