مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۱

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۵۶۲

مدیر سیدمحمد هاشمی

۱شنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۴۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۴۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۳ شنبه ۶ تیر ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

  1. تصویب صورت مجلس
  2. بیانات قبل از دستور آقایان: دکترمصدق .آزاد . دکتر بقائی
  3. اعلام وصول عهد نامه مودت بین دولتین ایران و هندوستان مصوبه در مجلس سنا
  4. اجرای مراسم تحلیف از طرف آقای احد وهاب‌زاده
  5. طرح بودجه ۱۳۲۹ مجلس شورایملی از ماده ۲
  6. معرفی هیئت دولت و تقدیم برنامه بوسیله تیمسار سپهبد رزم‌آرا نخست‌وزیر
  7. بقیه شور وختم مذاکرات دربودجه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی
  8. تعیین موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه

مجلس دو ساعت و سی و پنج دقیقه قبل از ظهر بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

نگاه کنید به[ویرایش]