مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۰۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای علی رزم‌آرا نخست وزیر بهمن ۱۳۲۹

ماده واحده الحاقی به آیین‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه‌وران

مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۰۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال ششم – شماره ۱۷۳۶

۵شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۰۸

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۰۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه پنجم بهمن ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: شوشتری - برومند - غلام‌رضا فولادوند - قاسم فولاوند
۳- بقیه مذاکره راجع به گزارش کمیسیون‌های بهداری و دادگستری راجع به بهداشت شهری
۴- قرائت استیضاح چند نفر آقایان نمایندگان از دولت
۵- بیانات آقای نخست‌وزیر و تقاضای رای اعتماد و ابراز اعتماد به دولت ایشان
۶- ختم جلسه به عنوان تنفس