مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای ساکت در مورد استیضاح آقای جمال امامی از دولت آقای علی رزم‌آرا در موضوع نفت

مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۶

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۸۶

۱شنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۸۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۸۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۵ آذر ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- طرح صورت جلسات ۲۵ و ۳۰ آبان و ۲ آذر ۱۳۲۹
۲- طرح استیضاح آقای جمال امامی از دولت آقای رزم‌آرا نخست‌وزیر
۳- اعلام تصویب صورت مجلس جلسات ۲۵ و ۳۰ آبان و دوم آذر
۴- اخذ رای و تصویب فوریت لایحه ترمیم حقوق قضات
۵- تقدیم لایحه متمم بودجه ۱۳۲۹ کل کشور به وسیله آقای وزیر دارایی
۶- استرداد فوریت لوایح تقدیمی قبل به وسیله آقای وزیر فرهنگ
۷- ختم جلسه به عنوان تنفس