مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۶

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۵۵

شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۹۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۹۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۵ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۶

فهرست مطالب:

۱- بیانات قبل از دستور آقایان: نورالدین امامی - غلامرضا فولادوند - دکتر مجتهدی - دکتر طبا - بهادری - عامری
۲- اجرای مراسم تحلیف از طرف آقای ذکائی
۳- اخطارنامه نظام‌نامه‌ای آقای آشتیانی‌زاده به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه و اظهارات آقای ناظرزاده
۴- بقیه مداکره بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه