مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۴۰

روزنامه یومیه - مدیر: سیدمحمد هاشمی

شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۶۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۶۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۴ مهر ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- مذاکرات درباره صورت مجلس گذشته و تصویب آن
۲- ورود در شور مواد و مذاکرات نمایندگان
۳- قرائت پیشنهادها در ماده اول
۴- نطق بعد از دستور چند نفر از آقایان نمایندگان
۵- ختم جلسه