مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ مرداد ۱۳۲۹ نشست ۵۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ امرداد ۱۳۲۹ نشست ۵۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۵۹۰

۲شنبه ۱۶ امرداد ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۵۰

مذاکرات مجلس شورای ملی


صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه سوم امرداد ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

  1. قرائت صورت غائبین
  2. بیانات قبل ازدستور
  3. بیانات آقایان دکتر جلالی و ارباب بعنوان ماده ۹۰ آئین‌نامه
  4. بقیه در شور گزارش کمیسیون کشور راجع به اختیارات شهرستانها و تصویب دو فوریت طرح راجع به کمیسیون مخصوص لایحه
  5. تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیردادگستری و اعلام حاضربودن جهت جواب استیضاح آقای مکی
  6. تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیرجنگ
  7. تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دارایی
  8. طرح وختم مذاکره لایحه دو دوازدهم امرداد و شهریور ۱۳۲۹ بودجه کل کشور
  9. تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر بهداری
  10. تعیین موقع ودستورجلسه بعد – ختم جلسه

مجلس دو ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

- قرائت صورت غائبین[ویرایش]

۱ - قرائت صورت غائبین

رئیس - صورت غائبین جلسه گذشته قرائت میشود

غائبین بااجازه – آقایان: صفوی - اورنگ - دکتر مصباح‌زاده - برومند – منصف - امینی اسکندری - محسن طاهری - حاذقی - دکتر راجی

غائبین بی اجازه – آقایان:ابریشم‌کار – حسن اکبر - دکتر احمد سید امامی - بهزادی - کاظم شیبانی - صدرمیرحسینی

دیرآمدگان بی اجازه – آقایان : خاکباز ۳۰ دقیقه – موقر ۴۵ دقیقه – محمدعلی مسعودی ۴۵ دقیقه – سالار سنندجی ۴۵ دقیقه – تولیت ۴۵ دقیقه- شهاب خسروانی ۱ ساعت- سلطانی ۱ ساعت – صمد سودآور ۱ ساعت – هراتی ۳۰ دقیقه

رئیس - صورت‌مجلس جلسه پیش منتشر نشده است و برای جلسه آینده حاضر خواهد شد دنباله مذاکرات راجع به ماده واحده امور شهرستانها است آقای آزاد (دکترکاسمی- نطق قبل ازدستور دادیم) چون روز سه شنبه می خواهیم تعطیل کنیم و کارهم زیاد داریم اجازه بفرمائید یکی دو کار بگذرد

آزاد – جناب آقای رئیس از هیئت دولت هیچکدامش نیامده اجازه بفرمایید قبل ازدستور صحبتی بشود

رئیس - شما بیاناتتان را بفرمایید

کشاورز صدر - جناب آقای رئیس آقای آزاد درست میگوید اگر یک لایحه با طرحی مطرح باشد باید دولت باشد اجازه بفرمایید برای قبل از دستور

رئیس - اشکالی در نطق قبل ازدستور هست در جلسه گذشته ۳ نفراسم نویسی کردند برای آخر جلسه گذاشته شد امروز هم لوحه رانصب کردند ۳ نفردیگر اسم نویسی نموده‌اند امروز صحبت کنند (‌صفائی- قرعه بکشید آقای رئیس) (آزاد – فعلاً موافقت بفرمایید برای قبل از دستور صحبت شود ) ۳ نفر بیشتر نمیشود صحبت بکند اگر اشخاصی که سابق اسم‌نویسی کردند صحبت کنند مانعی ندارد

کهبد – اجازه میفرمایید

رئیس - آقا ی کهبد شما سومین نفرید

کهبد – نه آقا نفراولم هم پریروز وامروز اسم نوشته‌ام

قبادیان - آقای رئیس جلسه قبل خود حضرت عالی فرمودید که حق شما محفوظ است رئیس - آقای کهبد قبل ازدستور صحبت بکنید

کشاورز صدر - بنده یک تذکری دارم میخواهم عرض کنم که باید آئین‌نامه همانطور که جناب آقای رئیس توجه دارند اجرا بشود اگر در جلسه قبل