مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه آبان و آذر ماه ۱۳۲۹

قانون اصلاح قانون کیفر پیشه‌وران و گران‌فروشان مصوب ۷ شهریور ماه ۱۳۲۲

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۸۴

۵شنبه ۹ آذر ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۸۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۸۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵ شنبه ۲ آذر ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- بیانات آقای رئیس به استرداد استعفای آقای دکتر طبا
۳- بیانات قبل از دستور آقایان اسلامی - امامی اهری - کشاورز صدر - مکی
۴- تصویب فوریت لایحه ملی نمودن دبیرستان‌ها
۵- اخذ رای نسبت به لایحه اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه کل کشور
۶- معرفی آقایان وزیر کشور و وزیر کار به وسیله آقای نخست‌وزیر
۷- بقیه مذاکره در طرح راجع به قانون کیفر گرانفروشان و خاتمه مذاکره
۸- مذاکره در فوریت لایحه ترمیم حقوق قضات
۹- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ
۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه