مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۹

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۵۱

۵شنبه ۶ تیر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۵۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۵۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: دکتر راجی - سعید مهدوی - شوشتری و توضیحات آقای وزیر کشور
۳- بیانات آقای دکتر بقائی به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه
۴- طرح پنج فقره سوال از طرف آقایان: پیراسته - شوشتری - حائری‌زاده - ناظرزاده و جواب آنها
۵- تقدیم لایحه تفریق بودجه سال ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی به وسیله آقای امامی اهری کارپرداز
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه