مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مهر ۱۳۵۰ نشست ۱۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مهر ۱۳۵۰ نشست ۱۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۲۷ مهر ۱۳۵۰ نشست ۱۱

فهرست مطالب: