مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۵۳ نشست ۲۱۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند ۱۳۵۳ نشست ۲۱۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۲۷ اسفند ۱۳۵۳ نشست ۲۱۷

فهرست مطالب: