مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات گزارش کمسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال ششم – شماره ۱۷۲۶

۱شنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱۰۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۰۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۳شنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت غایبین و طرح صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: برومند - دکتر شایگان - آزاد - نورالدین امامی - فقیه‌زاده
۳- تصویب صورت‌مجلس
۴- بیانات آقایان پیراسته و دکتر بقائی به استناد ماده ۹۰
۵- طرح و خاتمه گزارش کمیسیون بودجه راجع به عیدی مستخدمین جزء
۶- قرائت پیشنهادی طرح لایحه انتخابات و صورت مجلس
۷- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به برقراری وظیفه درباره آقای کیانی
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه