مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۳ نشست ۱۶۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۳ نشست ۱۶۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۳ نشست ۱۶۷

فهرست مطالب: