مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۲۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز


مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۲۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۵۳۳

مدیر سیدمحمد هاشمی

۲شنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۲۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۳شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- بقیه مذاکره در اطراف پیشنهادی آقایان نمایندگان راجع به تقسیمات کشور و تصویب آن
۲- تقدیم لایحه محاکمه جرایم مطبوعاتی به وسیله آقای وزیر دادگستری
۳- سوال آقایان حاذقی و دکتر جلالی و پناهی راجع به سرقت منزل پروفسور شمس از وزارت کشور و جواب آن
۴- سوال آقای دکتر بقائی راجع به خالصجات جیرفت و گرمسار و تقسیم اراضی خوزستان ار وزارت دارایی و جواب آن
۵- اظهارات آقای موقر راجع به معامله پنبه
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس دوساعت ونیم قبل ازظهر بریاست آقای دکتر معظمی (نایب رئیس) تشکیل گردید.

نایب رئیس ـ دیروز تصادف کرده بود روز عید به این ملاحظه چاپخانه تعطیل بود صورت جلسه نداریم وارد دستور می‌شویم طرحی که آقایان داده بودند مطرح می‌شود.

ملک مدنی ـ بنده اخطار دارم.

شوشتری ـ بنده هم اخطار دارم.

نایب رئیس ـ آقای ملک مدنی.

ملک مدنی ـ در آیین‌نامه مجلس مطرح است خود حضرت عالی هم خواهش می‌کنم توجه بفرمایید، وقتی که ساعت مجلس تعیین شد باید سرساعت بیاییم در جلسه الان دو سه جلسه‌است این مطلب گفته می‌شود ما سه ساعت باید بیاییم این جا کارکنیم. یک عده از آقایان پا می‌شوند می‌روند دنبال کارشان در ساعت مقرر نمیایند ساعت ۵ صبح آفتاب می‌زند و الان ساعت ۹ ونیم است و چهار ساعت ونیم از آفتاب بالا آمده ما بیاید ساعت ۹ در جلسه حاضر شویم وسرساعت ۱۲ جلسه را ترک کنیم (صحیح است) برای خاطر اینکه در تابستان که نمی‌شود تا ساعت دو بعد از ظهر در جلسه بود و اشخاص بروند بکارهای خودشان برسند بنده از مقام ریاست استدعا می‌کنم امر بفرمایید از این ببعد حاضر و غایب را دقت کنند. هرکس دیر آمد جریمه‌اش کنند.

نایب رئیس ـ صحیح است در جلسه آتیه ساعت ۹ زنگ زده می‌شود اگر اکثریت نشد جلسه را تعطیل می‌کنیم (صحیح است) آقای شوشتری.

شوشتری ـ جلسه قبل بنده نبودم آقای حاج حاذقی فرمایشاتی فرمودند که عرایض من را برخلاف واقع جلوه داده‌اند از این جهت طبق ماده ۹۰ می‌خواهم توضیحاتی عرض کنم.

نایب رئیس ـ چون صورت جلسه چاپ نشده‌است که بنده بتوانم تطبیق کنم که آیا تحریفی شده‌است یا نه اجازه بفرمایید بعد از اینکه صورت جلسه چاپ شد (شوشتری ـ حق من محفوظ است) حق شما محفوظ است.

- بقیه مذاکره در اطراف طرح پیشنهادی آقایان نمایندگان راجع به تقسیمات کشور و تصویب ان[ویرایش]

۱- بقیه مذاکره در اطراف طرح پیشنهادی آقایان نمایندگان راجع به تقسیمات کشور و تصویب ان

نایب رئیس ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات راجع بطرح رسیده‌است ولی نظریه اینکه آقای وزیر کشور هم نیامده‌اند بایستی توضیحاتی بدهند اجازه بفرمایید که یکی دو نفر از آقایان صحبت کنند وبعد ایشان توضیحاتی بدهند، آقای اردلان بفرمایید

اردلان ـ عرض کنم این طرحی که امروزه جزء دستور مجلس شورای ملی است وعده‌ای از آقایان نمایندگان محترم امضاء نموده‌اند بنده امضاء نکردم بعلت اینکه برای بنده این موضوع روشن نیست پس از اینکه مجلس شورای ملی باکثریت نسبت بفوریت رای داد و بنده مطمئن شدم که در جلسه علنی مطرح خواهد شد من به اداره قوانین مراجعه کردم که ببینم آیا هیئت تصفیه حق داشته‌است این کار را بکند و یا حق نداشته تا با بصیرت کامل بتوانم د رجلسه علنی در این موضوع وارد شوم و برای اینکه توجه همه آقایان نمایندگان محترم به این موضوع معطوف بشود و مستحضر بشوند که آبا هیئت تصفیه حق داشته این تصمیم را بگیرد یانه بنده سه سطر اول قانونی که اختیار به هیئت تصفیه داده شده برای آقایان می‌خوانم این قانون در اول تیرماه ۱۳۲۸ از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری بموجب اختیاراتی که به اوداده شده گذشته پنج ماده‌است ماده یک اختیار داده می‌شود که هیئتی مرکب از هفت نفر اشخاص بصیر و مورد اعتراض راتعیین نماید که درسازمان وزارتخانه‌ها و ادارات و شهرداریها و بنگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده تجدیدنظر نموده و تکلیف کارمندان انها را بطریق زیر معین نماید که الف و ب و ج باشد. فقیه‌زاده ـ استدعا می‌کنم بقیه را هم بخوانید حاذقی ـ و درنتیجه چه بکند. صاحب جمع ـ که نتیجه اصلی را انجام ندهد اردلان ـ بنده خیلی متاسفم که آنچه را که لازم داشتم همان را نوشته‌ام بیش از این را ننوشتم (فرامرزی ـ هر که دلش می‌خواهد برود بخواند) این پنج ماده بود ماده اولش اختیار داده شده از طرف مجلس شورای ملی به این هیئت که در سازمان وزارتخانه‌ها و ادارات تجدید نظر نموده و تکلیف کارمندان زائد آنها را تعیین کند پس بنده تشخیص دادم که هیئت تصفیه مطابق این قانون حق داشته که سازمان یک وزارتخانه‌ای را معین بکند و این عمل که هیئت تصفیه راجع به سازمان وزارت کشور کرد مطابق این ماده‌است بعضی از آقایان نمایندگان محترم اینجا فرمودند که اختیار این هیئت تصفیه مدتش منقضی شده در ماده پنج بطور صریح می‌نویسد که مدت اختیار هیئت یکسال خواهد بود بنابراین هنوز مدت اختیار این هیئت هم منقضی نشده این موضوع که روشن شد وارداصل موضوع می‌شویم در اینجا آقایان نمایندگان محترم یک مسئله‌ای را اعتراض فرمودند که بنده اول آن مسئله را بحث می‌کنم بعد بقسمتهای دیگر می‌پردازیم این را می‌خواهم مابین خودمان نمایندگان این موضوع را روشن بکنیم که اگر یک قسمت از کشور ایران را اسمش را استان یا شهرستان یابخش بگذاریم در امور اقتصادی او تاثیر دارد (یکنفر از نمایندگان ـ بسیار موثر است) عوامل موثر دیگری هست و بنده هم بهمین لحاظ مخالفم و عرض می‌کنم بنده یادم میاید در دوره گذشته جناب آقای احمد فرامرزی که یکی از افراد شریف این مملکت هستند ایشان از مسافرت جنوب مراجعت فرمودند و بنده از آقای وزیر کشور استدعا می‌کنم که قدر این مردشریف را بدانند و شغلی که شایسته و فراخور معلومات و شرافتشان است بایشان واگذار کنند. عرض کنم ایشان از جنوب برگشته‌اند به بنده فرمودند که جزیره قشم را رفته‌اند ودیدن کرده‌اند و ۲۰ سال پیش هم این جزیره را دیدن کرده بودند که وضع جزیره قشم درحال حاضر که دیدن کرده‌اند تا ۲۰ سال پیش زمین تا آسمان فرق کرده از حیث خرابی در ۲۰ سال پیش یک جمعیتی آنجا بودند و تجارتی بود ولی در سال پیش که ایشان آنجا رادیدن کرده‌اند بهیچوجه من الوجوه غیر از یک جزیره مخروبه ویک عده لخت وعور در آنجا چیز دیگری نبود حالا شما اسم آنجا را بگذارید استان یا شهرستان یا بخش بهرحال چیزی که باعث عمران و آبادی آنجا می‌شود اسم نیست ما نباید دنبال حرف بگردیم باید برویم به بینیم چه چیز باعث عمران و آبادی کشور می‌شود آقایان سیاحت نامه‌های اشخاصی را که بایران آمده‌اند بخوانید به بینید در این کرمانشاه، کردستان در چند سال پیش آبادی آن چه نحوی بوده‌است و امروز وضع آنجا چه جور خراب است اسم آنجا را استان کرمانشاه یا شهرستان کرمانشاه بگذارید هیچ تاثیری ندارد این عقیده من است در مازندران تشریف ببرید هر دو فرسخ بدو فرسخ یک فرماندار گذاشته‌اند فرمانداری شاهی، فرمانداری نوشهر، فرمانداری چالوس ـ(گودرزی ـ چالوس فرمانداری نیست) بنده چند سال پیش در مازندارن بودم موقعی که تجارت ما با همسایه شمالی رواج بود تمام این بنا در محل داد و ستد اشخاص بود مردمش یک نانی داشتند بخورند ولی امروز لخت وعور شده‌اند شما اسم اورا شهرستان یا استان بگذارید باید بگردید آنچه باعث عمران و آبادی می‌شود آنرا پیدا کنید و الافقط اسم یکجایی را بزرگ کردن این دلیل آبادی نمی‌شود اگر ما نمایندگان مجلس شورای ملی معتقد شدیم به این اصل که آبادی مملکت باسم گذاری نیست آنوقت یک قسمت مهم از این لایحه بنظر بنده خود بخود حل است وتکلیفش معلوم است حالا به بینیم چه چیز ممکن است که وسیله عمران وآبادی مملکتی بشود بنده معتقد شدم به اینکه اسم نیست در تمام کتابهایی که بحث کرده‌اند این موضوع را گفته‌اند که چه مملکتی ممکن است چطور وضع اقتصادیش خوب شود در یک چیز متحد القول و متحد الفکر بوده‌اند که گفته‌اند یک مملکتی که موازنه بودجه نداشته باشد محال است که این مملکت افرادش روی خوشی به بینند (صحیح است) شما به بینید (امسال که دولت بودجه نداده‌است) بنده بودجه سال ۱۳۲۸ رادر جلوی خودم قرار می‌دهم سه میلیارد و سیصد و چهل میلیون ریال ما کسر بودجه در سال گذشته داشتیم من گمان نمی‌کنم که هیچیک از آقایان نمایندگان محترم حاضر باشند که امروز یک مالیات جدیدی ما وضع بکنیم که این کسر بودجه را جبران کنیم بنابراین برای اینکه ماکسر بودجه را جبران کنیم وموازنه بودجه را برقرار بکنیم غیر از اینکه از خرج بکاهیم را دیگری نداریم و این همان راهی است که هیئت تصفیه اولین قدمش را برداشته و ما می‌خواهیم مخالفت بکنیم (شوشتری ـ کسربودجه که نمی‌کند) چرا اول قدمی که هیئت تصفیه برداشته مطابق قانونی که به او اختیار داده در سازمان وزارتخانه‌ها اینستکه چیزهای زائد راکم کند بنابراین من از پشت تریبون از وقتیکه افتخار نمایندگی داشتم هر روز فریاد می‌زدم باز هم فریاد می‌زنم که ما باید بودجه مان موازنه داشته باشد ما وزیر مختار در برزیل می‌خواهیم چه بکنیم (نبوی ـ شیلی هم همینطور) (شوشتری ـ اینها همه صحیح است ولی راهش این نیست) قدم اولش همین است و شما دارید سست می‌کنید این قدم اول را بگذارید بنده عرایضم تمام بشود آقایان موافقین با این طرح بعد تشریف میاورند و صحبت می‌کنند بنده عرض کردم در اینجا باز هم عرض می‌کنم مملکت شبیه به یک خانواده ایست شما اگر رئیس یک خانواده‌ای باشید و چند اولاد داشته باشید اینها اگر مریض باشند و شما هم پولی داشته باشید ایا صرف معالجه اینها می‌کنید یا می‌روید و دیوار خانه تان رنگ و روغن می‌زنید وقالیچه ابریشمی می‌خرید واطاق سالونتان را گچ بری می‌کنید این هیئت تصفیه در اقدامی که کرده ذیحق بوده قانونی که به او اختیار داده در تیرماه ۱۳۲۸ تصویب شده و الان اردیبهشت ۱۳۲۹ است حق بود که همانروز که این اختیار داده شده اینکار رامی‌کرد ولی حالا که این قدم را برداشته نباید جلوی او سنگ بگذاریم ما باید بیاییم فداکاری کنیم کمک کنیم و بهر قیمتی هست بودجه خودمان را موازنه بدهیم بعلاوه بنده یک چیزی می‌گویم دولت حاضر باید بودجه سال ۱۳۲۹ خودش را بیاورد به مجلس بدهد آمدیم آقای وزیر کشور که بودجه سال ۲۹ را به مجلس دادند فرضا حقوق آن شخصیکه در ساری است واستاندار است حقوقش نوشتند که برابر حقوق یک فرماندار بودما که نمی‌توانیم پیشنهاد اضافه بدهیم بنابراین، امروز اگر بیاییم اینطرح را تصویب بکنیم یک سنگی جلوی بودجه تقدیمی دولت گذاشته‌ایم در صورتیکه دولت بهر عنوانی که هست باید بودجه‌ای به مجلس بدهد که موازنه داشته باشد. من آنروزی که در برنامه ۷ ساله خودم رای دادم که این ۷ میلیون لیره‌ای که از نفت جنوب داریم این را بدهیم به برنامه ۷ ساله گفتم یک دولت بیدار وعلاقمند به این مملکت باید همانروز یک کمیسیون استخدام تعیین کند بگوید آقای برنامه ۷ ساله من این پول را به تو می‌دهم اما اگر تو یک پیشخدمت برای اطاق رئیست لازم داری اگر وزارت دارایی یک پیشخدمت زیادی دارد باید این پیشخدمت را ببری آنجا که تو کارت پیش برود از اینطرف هم به بودجه مملکت سنگینی وارد نیاید ولی بدبختانه هم آهنگی نبود او کارخودش را کرد آن عده هم در وزارت خانه‌ها همین طور ماندند، بالاخره یک روزی باید این قدم اساسی و اصلاحی را برداریم یک روزی باید موازنه بودجه مان را برقرار کنیم حالا امروز این قدم اولی را که هیئت تصفیه برداشته یعنی سازمان وزارت کشور وزارت خارجه، وزارت دارایی راداده برای دولت مسلما مشکل است ولی بایدیک کمیسیون استخدامی همین امروز هم دیر نشده تعیین بکنید هر عضوی که امروز بموجب این تشکیلات بیکار می‌شود در آن موسسات دولتی که بسرمایه دولت اداره می‌شوند هر روز ما می‌بینیم که اشخاص جدید بخدمت می‌پذیرند اینها را اتو ماتیکمان از این جا بردارند بگذارند آنجا که در عین حال ما بودجه مان موازنه پیدا بکندو کسی هم بیکار نماند ولی بدبختانه این هم آهنگی نیست و کسی که خودش را مستخدم دولت می‌داند گوشش را بحرف دولت بدهکار نمی‌داند و هر کاری هم که می‌شود یک بار سنگینی برای مملکت هست شما ببینید الان سال ۱۳۲۸ تمام شده ۳ میلیارد هم کسر بودجه داریم چطور شده دولت معجزه که نکرده کاری که کرده هر چه اقدام مربوط به عمران و آبادی در این بودجه هر چه اقدام مربوط به عمران و آبادی در این بودجه بوده مصرف حقوق کرده تمامش را حقوق داده و محال است که با این وضع بسر منزل مقصود برسیم محال است که یک سعادتی برای مردم مملکت فراهم بشود تا اینکه بودجه موازنه پیدا بکند این است که من اگر مخالفتی با این طرح تقدیمی آقایان همکاران محترم خودم کردم عقیده‌ام این است که ما این را مسکوت بگذاریم دولت حاضر بودجه‌اش را به مجلس بدهد بودجه‌اش را بیاوریم مقابله بکنیم ببینیم در این بودجه چه اقلامی تطبیق می‌کند با تشکیلات مملکتی اگر دولت توانایی این را داشت که ۱۰ استان ۱۵۰ استان داشته باشد و بودجه‌اش هم موازنه داشت ما که اصراری نداریم بدمان نمیاید می‌دهیم اما اگر دولت بودجه نداشت و برای مازندران حقوق استاندار معین نکردند چاره‌ای جزاین که قبول بکنیم نداریم این است که عقیده بنده این بود و بنده از آقایان محترم استدعا می‌کنم هر نوع استدلالی دارند بیایند و بفرمایند اگر بنده را قانع کرد بنده اول کسی هستم که قبول می‌کنم واگر عرایض من هم واقعا حسابی بود قبول بکنید بنده بیش از این عرضی ندارم.

نایب رئیس ـ آقای حاذقی.

حاذقی ـ آقایان نمایندگان محترمی که این طرح را امضاء کرده‌اند با مطالعه و دقت و بررسی و توجه بتمام این مطالب و نکاتی که آقای اردلان فرمودند تهیه کردند (صحیح است) فرمایشاتی که آقای اردلان فرمودند ممکن است که همه آنها بجای خودش صحیح ودرست باشد ولی هیچکدامش دلیل این نبود که این تصمیم هیئت تصفیه راجع بهمزدن تقسیمات کشور صحیح باشد مطابق همین قسمتی که از قانون مصوب مجلس قرائت کردند مجلس شورای ملی هیچوقت به هیئت تصفیه (جناب آقای وزیر کشور توجه بفرمایند) چــون تصمیم مجلس شورای ملی که منتهی بوضع ان قانون شد هیچوقت براین نبود که هیئت تصفیه تقسیمات کشور را که مطابق قانون جداگانه‌ای بتصویب مجلس رسیده‌است بهم بزند (صحیح است) زیرا اگر همچو نظری بود در خود قانون توضیح داده می‌شد و تصریح می‌شد که این هیئت هر تصمیمی بگیرد که مباین با سایر قوانین باشد آن قوانین ملغی الاثر است وهیچوقت هیچ قانونی که وضع می‌شود ناسخ قانونی نیست مگر مخالف و مباین باشد در صورت مباینت البته حکومت با قانون لاحق است ولی اگر وجه جمع داشته باشد هیچوقت قانون لاحق مبطل وناقص قانون سابق نیست مگر دراو قید بشود (صحیح است) در این قانون همانطوری که همکار محترم آقای اردلان قرائت فرمودند مجلس شورای ملی بهیئت تصفیه اختیار داده‌است که با مطالعه و بررسی به سازمانهای کشور سازمان را آقایان در نظر بگیرند غیر از تقسیمات است سازمان همین است اطلاق بر تشکیلات بصورت اداره و دایره یا اطلاق براشخاص که آن سازمان را بوجود میاورند با رسیدگی به سازمان کشور تکلیف اعضاء دولت را بطریق زیر معین بکند پس ملاحظه میفرمایید ما باید به بینیم نتیجه مطلوبه چه بوده مجلس از وضع این قانون هیچوقت انتظار نداشته که هیئت تصفیه به نشیند و اظهار نظر بکند که آیا تهران پایتخت ایران باشد یانباشد (صحیح است) یا اینکه کرمان استان باشد یا نباشد (صحیح است) یااینکه ارسباران و قراچه داغ شهرستان باشد یا بخش باشد (صحیح است) این اختیار را ندارد گفته‌است با بررسی به سازمان کشور و بنگاههای دولتی و مؤسسه ما البته به بنگاههای دولتی بررسی بکند ان اعضایش و آن افراد و پرسنلش را آنچه که کمر مملکت را خرد کرده حقوقی است که باعضاء و افرادمی‌دهند والاطرز تقسیمات کشور هیج تاثیری در کم کردن بودجهو یا زیاد کردن بودجه ندارد (صحیح است) رسیدگی بکند اگر دید اعضایی در یک جایی زائدند آن اعضاء اگر درستکار و امین هستند کار دیگری در قسمت دیگر بهشان رجوع کند و اگر دیدید صالح وصحیح العمل نیستند آنها را بخدمتشان خاتمه بدهد متاسفانه هیئت محترم تصفیه باصطلاح معروف سوراخ دعا را گم کرده ویک مثلی هم جناب آقای اردلان فرمودند که من دیگر نمی‌گویم تقریبا همان معامله ملانصرالدین است که وقتی یک گاوی به او حمله کرد که شاخش بزند قدرت مقاومت نداشت گوساله این گاو در محله بسته بود یک چوبی برداشت بجان او افتاد از او پرسیدند که این گوساله چه گناهی کرده‌است گفت اگر اینهم بزرگ شود مثل آن مادر حرامزده‌اش شاخ می‌زند من زورم به او نمی‌رسد الان تلافی مادررا به او می‌کنم هیئت تصفیه زورش به کارمندان نرسیده یعنی نتوانسته رسیدگی بکند که بگوید کارمندان ناصالح دزد و مشهور به فساد نباید باشند (صحیح است) نتوانسته‌است این را بگوید چسبیده‌است به تشکیلات مملکت که بی زیان است و چون نمی‌تواند از خودشان دفاع بکنند ناچار گفتند خیلی خوب ما باشخاص کار نداریم باتشکیلات کار نداریم این درست نیست این یک اقدام مقالطه آمیز است دلیلش را عرض می‌کنم یک منطقه‌ای یا بخش باشد یا شهرستان چه فرق می‌کند از حیث تشکیلات اگر نظر توسعه باشد تعمیم و ازدیار کارمند ممکن است یک بخشداری دارای چند عضو زائد باشدآن بخشدار آن معاون بخشدار، ان رئیس دفتر شهرداری آن منشی بخشدار آن ماشینیست بخشداری، آن محاسب شهرداری و آن بازرس شهرداری و آن کمک محاسب شهرداری آن چه، ان چه و اگر نظر اصلاح باشد و تقلیل عده کارمند ممکن است یک شهرستان یک فرماندار و یک رئیس دفتر تمام شد ورفت چرا نه نشست بگوید اعضاء را کم بکنید بلکه گفت شهرستان را به بخش تبدیل کنید این تاثیر ندارد این بیاینات آقای اردلان همکار عزیز یک قسمتش همانطوری که عرض کردم مغالطه بود، وقتی یک حوزه‌ای شهرستان باشد از نظر مملکتی مزایایی دارد و یک تکالیفی برای دولت نسبت بآن شهرستانها هست وقتی بخش شد این تکالیف دولت از آن برداشته می‌شود و آن وظایف شورای مجلس هم اگر شورای شهرستان بودیک وظایفی دارد و اگر شورای بخش بود یک تکالیف دیگری آن هم عرض می‌شود آقایان در نظر دارند وقتی تهران پایتخت مملکت نبود جمعیتش از صد هزار نفر تجاوز نمی‌کرد و در آنموقع که دوره حکومت زندیه بود شیراز جمعیتش و اهمیتش از طهران هم بیشتر بود (فرامرزی ـ اگر تهران بازهم مرکز باشد به ۵ میلیون هم می‌رسد چون باقی مملکت را خراب می‌کند) صحیح است همین را می‌خواستم عرض کنم حالا آمده‌اند گفته‌اند اینجا مرکز مملکت تمام شهرستانهای مملکت از نظر اولیاء امور دور افتاده و هیچ فکر نمی‌کند که مردم شهرستانها هم مالیات می‌دهند حق حیات دارند، حق اینکه دولت بآنها توجه بکنند دارند و بایستی به نسبت همان قیمتی که دولت از آنها می‌گیرید غرامت کارهای آنجا را بعهده بگیرد آقایان در نظر دارند این بودجه‌ای که الان پرداخته می‌شود الان ملاحظه بفرمایید ما صورت گرفته‌ایم مخصوصا همکار محترم آقای دکتر کیان دراین موضوع بیشتر وارد هستند صورت گرفتیم و دیدیم هر ماه در حدود ۵۰ در صد بودجه کل کشور در تهران بعنوان حقوق بمردمان عامل دولت و بکارمندان دولت در تهران داده می‌شود به این معنی که از هشتصد میلیون تومانی که سال گذشته بودجه داشتیم در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد آن خرج پرسنل می‌شد ۴۵ درصد مجموع بودجه کشوری همه ماهه بعنوان هزینه مستمر و غیر مستمر در تهران پرداخته می‌شود و ۵۰ درصد به ۸۰ ۹۰ شهرستان مملکت حالا مردم شهرستانها باصطلاح به تهران می‌گویند یک روز خرج مطبخ تو خرج سال ما است، یکسال راحتم کن و یک روز روزه گیر. (صحیح است) چرا هیئت تصفیه به نشست و تشکیلات تهران را تغییر ندارد همه‌اش چسبید بشهرستانها، نکته دیگر که باید آقایان در نظرداشته باشند این است که این تصمیم هیئت تصفیه موجب عدم ر ضایت اکثریت مردم شهرستانهاست (صحیح است) و بتدریج سیل تلگرافات از مردم شهرستانها به تهران، به نمایندگان مجلس شورای ملی و بدولت جاری است و خوشبختانه جناب آقای وزیر کشور که الان اینجا تشریف دارند سالها ماموریت در تمام مناطق مملکت داشتند ووارد هستند که این تصمیم چقدر با کمال بی اطلاعی گرفته شده‌است (صحیح است) قطع نظر از اینکه هیئت تصفیه همچو اختیاری را نداشته فقط اختیارش راجع بافراد و اشخاص بوده نه تقسیمات با وصف این بازهم همین تصمیمی که کاملا بی مطالعه بوده چطوری مطالعه بوده اگر کمیسیونی شده بود از اعضاء وزارت کشور مثلا آقای فریدونی که سالهاست ایشان در کاروزارت کشور سابقه دارند از ایشان دعوت کرده بودند که آقا شمابیایید د راین هیئت تصفیه که ما ۷ نفر می‌خواهیم تصمیم بگیریم نسبت به مقدرات شهرها کدام شهرجمعیتش کم ست، کدام شهر زیاد است. کدام شهر موقعیت جغرافیاییش مهم است، کدام شهر نیست کدام شهر الان در حال حاضر وضع فرمانداری دارد کدام ندارد آنوقت بامطالعه به نشینند وتصمیم گرفته بشود کسی هم حرفی نمی‌زد و آنوقت چون یک تصمیم عادلانه بود ولو از حدود اختیاراش هم خارج بود ممکن بود تایید کنیم و حرفی نزنیم و عملا صورت قانونی پیدا کند اما آقایان اینطوری نیست هیئت تصفیه عملش شبیه بآن چوپانی بود که یک روزی از کنار دهی عبور می‌کرد دید که یک معلم مکتب دارد نشسته و بچه‌ها را درس می‌دهد جلب توجهش را کرد چون در آن دهی که او بود هیچوقت ندیده بود طرز درس دادن و درس خواندن را آمد جلو گفت چه می‌کنی گفت خواندن و نوشتن یاد بچه‌ها می‌دهم گفت عجب چیز خوبی است پس این خواندن و نوشتن را یاد من هم بده گفت بسیار خوب بیا اینجا یک الفبایی برایت بنویسم و یک همه جزوی برایت می‌گیرم که بتدریج بخوانی و یاد بگیری گفت نه من گوسفند‌هایم دارد می‌رود هر چه بخواهی بمن یاد بدهی بنده می‌خواهم بروم آن آخوند مکتب دار گفت درس دادن به این سهولت و آسانی نیست و به این کم وقتی نیست. هیئت تصفیه در یک جلسه‌ای در یک اطاقی نشست و بدون مطالعه بدون مشورت بدون پرسش از ارباب بصیرت بدون اینکه خودش احاطه وا اطلاع بر جغرافیای مملکت داشته باشد برداشته یک تصمیماتی خیلی مستعجل و عجولانه‌ای گرفته وبیرون داده‌است ولی این تصمیم بهیچوجه قابل عمل و قابل اجرا در این مملکت نیست بطور مثل عرض می‌کنم در قانون تقسیمات کشور دامغان یک بخش است سمنان و دامغان و هردو یک شهرستان را تشکیل می‌دهند هیئت تصفیه گفته‌است که دامغان یک فرماندار داشته باشد. خود دامغان یک شهری است که با توابعش شاید یک جمعیت بسیار محدودی دارد و بموجب هیئت تصفیه باید شهرستان باشد و فرماندار داشته باشد اما گفته هر جا که یک شهری است که بیش از ۱۵۰ هزار نفر جمعیت دارد این باید بخش باشد خلخال یک منطقه‌ای است (خسرو قشقائی ـ جهرم را بگویید) الان خدمتش می‌رسم تمام این مقدمه‌ها برای آن نتیجه‌است اهر وقراچه داغ یک منطقه بسیار مهم و پر جمعیت است (امامی اهری ـ ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد) در حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد این شهر سیصد هزار نفری را گفته‌است که باید بخش باشد و دامغان شهرستان باشد آخر چه مجوزی برای آنجا بود و برای اینجا نبود (خسر و قشقائی ـ فیروز آباد) فیروز ابادی را که آقای قشقائی تذکر فرمودند می‌خواهم عرض کنم فیروز آباد حوزه تمام ایل قشقائی است ایل قشقائی من نه آمارش را می‌دانم نه تشکیلاتش را می‌شناسم، ایل قشقائی را از قدیم گفته‌اند در حدود ۸۰ هزار خانوار است حالا خود شهر فیروز آباد چقدر جمعیت دارد بنده آمارش را در نظر ندارم ولی یک حوزه ایست که یک وکیل می‌دهد و بیش از ۱۵۵ هزار نفر جمعیت دارد باید بخش باشد حالا آمدیم بر سر دشت گرگان انجا یک شهر مرزی است مهم است پر جمعیت است همین طور بروید بر سر مازندران (گودرزی ـ آمل را بفرمایید شهرش چهل هزار نفر جمعیت دارد) حوزه آمل آنچه که من اطلاع دارم بیش از صد هزار نفر جمعیت دارد حالااجازه بفرمایید استدعا می‌کنم به من اجازه بدهید که من یکی یکی آنچه در منویات آقایان است عرض می‌کنم....

نایب رئیس ـ آقای حاذقی وقت شما نزدیک باتمام است.

حاذقی ـ اطاعت می‌کنم پس بنابراین ملاحظه بفرمایید که این تقسیمات درست نیست الان یک نکته راجع بجهرم حق دارم بگویم برای این که هم وکیل آنجا هستم هم وضع جغرافیایی آنجا را می‌دانم در قانون مصوب آبان ۱۳۱۶ که تمام کشور را به ۶ استان تقسیم کرده بودند و هر استانی را بده شهرستان در آنموقع یک استانش استان جنوب بود استان جنوب مشتمل بر ده شهرستان بود که کرمان در آن تاریخ یک شهرستانش بود یزد یک شهرش، شیراز یک شهرش بوشهر وبنادر یک شهرش لارستان یکشهر و جهرم راهم یکشهر گذاشته بودند در همانموقع جناب آقای اردلان خودشان والی فارس بودند وضع آنجا را دیدند شهر جهرم در حدود سی هزار نفر جمعیت دارد مطابق سرشماری که اداره آمار کرده بود ۲۹ هزار نفر و کسری الان آنجا جمعیت دارد و چهار بخش دارد آنجا از سالها مرکز عدلیه بوده محکمه بدایت بوده محکمه شهرستان در کجا تشکیل می‌شود در یک بخش آیا محکمه شهرستان تشکیل می‌شود عرض کنم در آنجا مرکز یک تیپ است که در حقیقت ۱ سوم سازمان ارتش فارس است چطور می‌شود در یک محل که یک فرمانده تیپ که حداقل اگر سرتیپ نباشد سرهنگ است در آنجا هست یک رئیس عدلیه بهیچ وجه در آنجا نیست ما بگوییم فرمانداری نباشد بخشداری باشد آنهم البته حق منحصر یک محلی را پایمال کرده‌اند از همه اینها بالاتر خواستم عرض کنم که قانون هیچوقت نمی‌تواند حق یک اشخاصی را سلب بکند تا چه رسد بتصمیم غیر قانونی هیئت تصفیه (صحیح است) آقایان در نظر دارند که ما در موقعی که قانون سازمان برنامه این جا در کمیسیون و در مجلس مطرح بود یک پیش بینی کردیم گفتیم برای اینکه دولت تمام اعتبار برنامه را در تهران خرج نکند ما بیاییم یک قید و بند قانونی قائل بشوی که دولت ناچار بشود که توجهی بشهرستانها بکند ما می‌بینیم که هر وقت دولت دستش باز باشد تمام بودجه‌ها را در مرکز خرج می‌کند دلیلش هم این بوده که بودجه ساختمانی سال گذشته کشور ۳۰ میلیون تومان بود ۲۱ میلیون تومان را در تهران برای موسسات مرکز خرج کرده و ۹ میلیون تومانشرا داده بودند به ۸۰ شهرستان دیگر این چه ظلمی است که ۸۰ درصد بودجه را بدهند به تهران، این چه تبعیضی است که هیئت حاکمه نسبت بشهرستانها می‌کند ما می‌دانستیم که اگر قانون قید و بندی قائل نشود به شهرستانها توجهی نمی‌شود قید کردیم در قانون برنامه یک ماده ایست که دولت و سازمان برنامه مکلف هستند که در ظرف ۷ سال حداقل هزینه‌ای که برای امور عمرانی یک شهرستان انجام می‌دهند کمتر از صد میلیون ریال نباشد یعنی ده میلیون تومان خرج عمرانی برای مردم بکنند آقای اردلان می‌گویند چه فرق می‌کند شهرستان یا بخش باشد ما میگوییم خیلی فرق می‌کندوقتی آنجا شهرستان بشود بایدمطابق این قانون ده میلیون تومان حداقل صرف امور عمرانی آن بکند وقتی نبود دولت هیچ تکلیفی ندارد که آنجا کاری بکند عرض کنم که این تصمیم هیئت تصفیه در امر وزارت کشور بهیچوجه قابل قبول نیست هم مخالف قانون است و هم مخالف نظر اکثریت نمایندگان مجلس (صحیح است) پس بنابراین استدعا می‌کنم که آقایان نسبت به این موضوع تصمیمشان را هرچه زودتر ابلاغ کنند و نسبت به نظر هیئت تصفیه هر تصمیمی راجع بکارمند ان بگیرند، کارمندان نا صالح را بیرون بریزند، دزد‌ها رابیرون بریزند بخدمت اشخاص مشکوک خاتمه بدهند ما صد در صد پشتیبان ایشان هستیم ولی نسبت به این عملشان راجع بتقسیمات کشور بهیچ قیمتی نمی‌توانیم موافقت کنیم.

نایب رئیس ـ آقای وزیر کشور بفرمایید.

وزیر کشور ـ بنظر بنده البته آقایان موافق ومخالف فرمایشاتی فرمودند که هر کدام در زمینه خودش در آن موضوعی که صحبت شد وارد بود ولی این اشکالاتی که پیش آمده این است که این هیئت تصفیه بایستی نسبت به تقسیمات کشور هم تصمیماتی بگیرند یا نگیرند (فرامرزی ـ خیر) اگر مجلس معتقد هست که این قانون شامل لغو قانون دیگری هم می‌شود ما حرفی نداریم (بعضی از نمایندگان ‍ـ نمی‌شود) در صورتیکه مجلس شورای ملی شاملا نمی‌داند دیگر بحثی ندارد بنابراین تفسیر قانون برای هیئت دولت لازم است حالا هر تصمیمی که گرفتند ما آنرا اجرا می‌کنیم (صحیح است)

حاذقی ـ رای.

نایب رئیس ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات قرائت می‌شود، ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد ختم مذاکره می‌نمایم غلامرضا فولادوند.

غلامرضا فولادوند‍ـ این موضوعی که فعلا مطرح است بنظر بنده برای آقایان نمایندگان بسیار واضح و روشن است زیرا اکثر از آقایان این طرح را امضاء کردند (صحیح است) یعنی دو طرح امضاء کردند این چیزی نیست که بحث زیاد لازم داشته باشد و ما تازه می‌خواهیم این موضوع را روشن کنیم که اگر ابهامی دارد آنرا از بین ببرد (صحیح است) ما روزی که قانون تصفیه را در دوره ۱۵ می‌گذارندیم د رکمیسیونه دادگستری بنده عضو بودم بنده بآقایان عرض کردم که آقایان وزراء با همین قوانین حاضر کلیه این کارها را اگر بخواهند می‌توانند انجام بدهند (صحیح است) می‌توانند مستخدمین نادرست را خارج بکنند مستخدم درست را تشویق کنند بخشداری را فرمانداری، فرمانداری را بخشداری استانداری را فرمانداری کنند. این منظور نبود بما گفتند که بل یک محظوراتی هست که ما نمی‌توانیم منظور شما را عملی کنیم یعنی خلاصه ما شجاعت نداریم این آقایانی را که معین کردند با ماهی دو سه هزار تومان حقوق دارند این آقایان یعنی اعضاء هیئت تصفیه یا کسالت قلبی پیدا کردند استعفا دادند یا مرض قولج پیدا کردند استعفا دادند، یکسال تمام ملاحظه کردید وظیفه شان را بچه جور انجام دادند (صدر‌زاده ـ ندادند) اخیرا هیئت تصفیه آمده‌است دست زده به یک اقداماتی بنده از آقای دکتر سجادی از طرف خودم و شاید آقایان هم موافق باشند من خودم فکر می‌کنم که ایشان وقتی مامور و رئیس این کار شد یک کاری کرد آن کاری را که یازده ماه نکردند بنده عرض می‌کنم این کار صحیح است ولی اگر ما بخواهیم این کار را با این عجله و عصبانیت رد کنیم اینها بهمین اعمالی را هم که تعقیب کردند والله انجام نمی‌دهند نه این فرماندارها می‌روند بچه درس می‌دهند نه اینکه این از مستخدمین یک نفرشان را ممکن است اینها بتوانند پیروی کنند که نادرست‌ها را حقوق ندهند و درستها را تشویق کنند ولی کاسه و کوزه راروی مجلس می‌شکنند می‌گویند که ما کردیم ولی مجلس نگذاشت نمایندگان نگذاشتند آبروی ما اینجا از بین می‌رود آنها کارشان را انجام نمی‌دهند و نمی‌گذارند بنده عرض این است نمی‌گویم که رای بدهیم یا نه ولی با عجله این کار نشود در کمیسیون یک طرحی تهیه کنند شهرهایی هم که ۲۵ هزار نفر جمعیت دارد فرضا آنجا فرماندار باشد نایین که سه هزار نفر جمعیت دارد وقتی که اعلیحضرت همایونی تشریف بردند یک عده بطول یک خیابان کلاه سیلندر بر سر دیدند گفتند که اینها کی هستند عرض کردند اینها روسای ادارات هستند من عرض می‌کنم خدمت وکیل بحوزه وکالتش این نیست که هی مامور عذاب و آتش آنجا بفرستد برای این که این مامور ۲۰۰ تومان حقوق دارد لباس می‌خواهد، کراوات می‌خواهد کفش می‌خواهد آقای حاذقی والله جهرمی که شما از صلحیه بدایت کردید خدمت نکردید با اینکه من بشما ایمان دارم با وجود اینکه من شما را مرد وطن پرست می‌دانم ولی خدمت یک وکیل این نیست که الیگودرز رابنده مثل می‌زنم یک استاندار بفرستند اگر آقای حاج عزالممالک تشریف بردند فرماندار نایین شدند والله اگر بروند، اگر گرسنه هم باشند نمی‌روند یک مامور خوب نمی‌رود مامورین بد می‌روند آنجا آنوقت شما صلحیه‌اش را بدایت کردید بعضی یک رئیس عدلیه فرستادید یک مدعی العموم یک مستنطق یک وکیل عمومی یک امین صلح همه شان را باید این حوزه سیر کند، یک بخشداری را فرمانداری کردید سه بخشدار می‌رود آنجا فرماندار می‌رود رئیس دفتر فرماندار می‌رود برای بودجه مملکت هم دلسوزی نکند برای خود حوزه باید دلسوزی بکند و همانوقت که این قانون را میگذراندیم آقای آقا سید هاشم خان وکیل برای آقای دکتر سجادی وزیر عدلیه گفتند یک وقتی می‌خواستمد یکی از قضات دادگستری را کار بدهند در تهران کار نبود اورا خواستند امین صلح دماوند کنند، مردم روی چلوار عریضه‌ای نوشتند که والله مادر دماوند ژاندارم داریم فرمانداری داریم مالیه هم داریم ما را ازدست این امین صلح نجات بدهید والله ما نمی‌توانیم دستورات این آقایان را انجام بدهیم (صحیح است) و جور این هارامی‌کشیم (‌یکنفر از نمایندگان ـ مغالطه‌است آقا) مغالطه هست کدام آدم حسابی حاضر است فرماندار بشود والله اگر شد تا شما وضع این قانون را روشن نکنید، الان تشکیلات وزارتخانه‌ها را عوض کرده‌اند شما این قانون را بهم می‌زنید آنها انرا را هم اجرا نمی‌کنند می‌گویند مجلس تصویب نکرد علیهذا من عقیده‌ام این است که مذاکره بقدر کافی شده‌است آقایان تمام می‌دانند که چه میخواهن بکنند من یک عده از رفقایی دارم که ممکن است از بنده هم برنجند ولی ما وظیفه مان بالاتر از رنجش رفقا است این قضیه روشن است با این عجله که اینها می‌خواهند این کارها را بکنید کاسه و کوزه روی سرما می‌شکند حالا دوما است آقای دکتر سجادی دستوراتی داده‌اند و وزارتخانه‌ها آنها را انجام نمی‌دهند شما بیایید یک کاری بکنید؟که آبروی مجلس بریزد بنده چند روزنامه را که مراجعه کردم دیدم آنهاخلاصه همه نوشته‌اند که مجلس یک روز قانون وضع می‌کند که تشکیلات را بهم می‌زند یک روز قانون وضع می‌کند که آن قانون سابق لغو باشد (مکی ـ صحیح است)

نایب رئیس ـ آقای شوشتری.

شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم فرمایشات جناب آقای اردلان و آقای فولادوند هیچ مربوط به این لایح و این فکری که نمایندگان محترم کردند نیست چرا؟ برای اینکه یک اختیاری دادن بهیئت تصفیه که برود آنجا بنشیند و مطالعه کند و ناصالحان و دزدها و ناپاکانرا بیرون بریزد از فشاری که بر مملکت در استانها و شهرستانها و بخشها از مامورین نا پاک بر مردم وارد می‌شود کم کنند و مردم را خلاص کند این ملازمه ندارد که عملی کنند که آن عمل براشکالات افزوده کند و نا صالحان را بکار بگمارد و صالحان را بکا ر بگمارد و صالحان را کنار بگذرارد و این اظهاراتی که آقه‌ای حاج حاذقی کردند صد در صد صحیح بود سازمان وزارت کشور مطابق یک قانون تقسیمات کشوری اس که در آن قانون تقسیمات کشور ۲۲ بازرس سمت ریاست بر کمیسیونهای مالیات بردر آمد و شهرداری و ژاندارمری ونظام وظیفه دارد که قانونا آنها باید در انجا باشند برای ۱۰ استان ۲۲ نفر را یکدفعه بر گردانده بده نفر یعنی این ۱۰ نفر را قسمت بکنند پاره پاره بکنند بگذارند آنجا؟ این هیچ موضوعی ندارد بر هم زدن اساس دزدی و تصفیه ادارات غیر از برهم زدن تقسیمات کشور است تثبیت سازمان غیر از تثبیت تقسیمان کشور است ما که در بدیهات نباید بحث کنیم سازما ن چیزی است جدا، تقسیمات چیزای است جدا آقایان شهرکرد بختیاری که ۲۸۷ هزار جمعیت دارد اسمش را می‌گذارند بخش البته خوانین محترم که نسبت بآنها ارادت دارم مایلند بخشداری باشد که بخشدار برود کفش خان راهم پاک کند هر قدر مامور کوچک باشد بهتر می‌داند (صحیح است) اجازه بفرمایید آقایان دامغان که تمام شهر دامغان وحوزه آن ۳۸۷۲۲ نفر جمعیت علی الظاهر نمی‌توانم من رویش قسم بخورم این جا فرمانداری است یا آنجا یا قسمتهای دیگر مملکت مثلا گرگان ودشت همیشه مامورین عالیمقام بزرگ متشخصی که حتی بوزارت تمکین نمی‌کردند آنجا می‌روند، این آقای اردلان حاج عزالممالک خودش انجا حاکم بوده‌است گرگان و دشت ۳۷۰ هزار نفر جمعیت دارد میایند می‌گوینند یکنفر فرماندار آنجا باشد معاونش حذف بشود بسیار خوب حذف کردیم چه می‌شود این خطه‌ای که ۷۸ فرسخ طولش ایت ۳۰ فرسخ عرضش است این جمعیتش است همینطور نشستند یکساعت بقول آن آقا بمعلمی گفت درس بدهید نیم ساعته،۵ دقیقه و جریان را فورا برود خاتمه بدهد بدون مطالعه ولی نمایندگان اینطرح را بدون مطالعه تهیه نکردند البته این مملکت ۱۷۸ هزار کار مند لازم ندارد ۲۰، ۳۰ هزار کارمند این مملکت را اداره می‌کند طرفین این نیت باید بیایند بنشینند خدا را در نظر بگیرن فکر بکنند، پروند‌های ناپاکان را بیاورند بیرون پیدا بکنند از توی وزارتخانه‌ها از کارگزینی‌ها سوابق دزدها را در بیاورند این دزدها را در توی این مملکت همه می‌شناسند و الله دروغ می‌گویند که اگر بگویند سوابق کسی را نمی‌شناسیم و الله پدر و مادر و مایملک زندگانی همه روشن است، چطور می‌شود یک مامور رتبه ۲ در ۷ سال یک خانه نه طبقه روی هم می‌گذارد و آنوقت یک پیرمردی که ۴۰ سال خدمت کرده این شخص هیچ چیز ندارد از همه بیشتر از همه خرابتر این است که تصمیم گرفتیم فرهنگ مملکت را این فرهنگ ناقص را بهم بزنیم کارمندان حرکت کنند بروند معلم بشوند، کدام کارمند مگر آنها می‌توانند معلم بشوند؟ معلم‌ها را هم ناراضی کنیم و فرهنگ مملکت را بهم بزنیم این هم همان صحبتی است که در جلسه خصوصی گفتم باز هم عرض می‌کنم که اساسا نمی‌دانم بنده جسارت نمی‌کنم روی بند نظری نبوده یا نظر خاصی نبوده و لی محققا روی مطالعه هم نبوده این فرمایشی که جناب آقای فولادوند می‌فرمایند که باید بنشینیم این را همه موافقیم ولی اجرای این وضعیت را چکار کنیم آنها همین نظر را دارند که گردم مجلس بگذارند بیایید بگویید ما این کار را کردیم ما چه میگوییم؟ مجلس شورای ملی می‌گویند آقایان بی مطالعه کردند خواستند مجلس را در مقابل یک قضیه واقع شده‌ای بگذراند می‌خواستید مطالعه کنید، قانون وزارت کشور، وزارت کشور از ۴ اداره تشکیل می‌شود اداره سیاسی آقایانی که اروپا تشریف برده‌اند می‌دانند در اداره سیاسی وزارت کشور هر مملکت کار آگاهی هم باید در آنجا متمرکز بشود، یکدفعه اداره سیاسی وزارت کشور ملغی شد جایش کی کار آن اداره را بکند جایش چی گذاشتید اعضای آن بروند توی فرهنگ و به بچه‌ها درس بدهند کسی که سوا ندارد من رجالش را معتقدم، سواد ندارند، نوشته‌اند اگر ممکن است بخود من نوشته‌اند مم جدا کن چند رقعه را نوشته‌است چند دقی، قی چند دقیه تشریف بیاورید جدا نوشته و قسمت آخرش صحیح است این برود آن جا معلم بشود، پس اگر به وسیله این طرح جلوگیری از این وضعیت نشود چطور ممکن است این تصمیم بموقع اجرا گذارده شود این عمل را کردند برای اجرای این نظریات از این جهت به عقیده من باید بیشتر صحبت بشود.

نایب رئیس ـ رای می‌گیریم به کفایت مذاکرات عده ۸۱ نفر آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده بیشتری قیام نموده‌اند) باکثریت ۴۲ رای تصویب شد، پیشنهادات قرائت می‌شود.

کشاورز صدر ـ بنده یکساعت قبل اجازه خواسته بودم ندادید.

نایب رئیس ـ مطابق صورتی که قبلا درخارج بوده‌است اجازه داده شد و تخلفی نشده‌است حالا پیشنهادات قرائت می‌شود پیشنهاد آقای عامری پیشنهاد می‌کنم ماده واحده بطریق زیر اصلاح شود.

ماده واحده ـ تصمیمات هیئت تصفیه نسبت به تشکیلات وزارت کشور موقتا موقوف الاجرامی‌ماند ووزارت کشور مکلف است منتهی در ظرف ۳ ماه طبق برنامه دولت که بتصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است لایحه تقسیمات کشور و سازمان وزارت کشور را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.

نایب رئیس ـ آقای عامری (گفته شد نیستند) آقای احمد دهقان شرحی به بنده نوشته‌اند که بنده پیشنهاد آقای عامری را قبول می‌کنم.

رضوی – بنده هم پیشنهاد آقای عامری را قبول می‌کنم.

غلامرضا فولادوند ـ بنده با این پیشنهاد مخالفم.

نایب رئیس ـ هستند آقایان دیگر هم هستند که مخالف می‌باشند آقای دهقان.

دهقان ـ بنده گمان می‌کنم پیشنهادی که آقای عامری کردند بسیار عاقلانه‌است زیرا همه آقایان اذعان دارند که قانون تقسیمات کشور دارای یک نواقصی است و دسته‌ای هم معتقدند وحق هم دارند که هیئت تصفیه حق نداشته‌است که یک تصمیماتی خلاف قانون تقسیمات کشور اتخاذ بکند این پیشنهاد جمع کرده این دو نظر را برای اینکه واقعا هر نظر خلاف قانون، ((اجازه بدهید آقای نبوی استدعا می‌کنم توجه بفرمایید)) اولا مقدمه عرض کنم که بر فرض که این طرح تصویب بشود یا نشود تصمیمات هیئت تصفیه خلاف قانون است و وزارت کشور حق اجرای انرا ندارد (صحیح است) و این را خدمت آقای اردلان عرض کنم که این تصمیمات صورت قانونی ندارد. چون هیئت تصفیه همچو اختیاری نداشته و به آقای فولادوند نماینده محترم و عزیز عرض کنم این که فرمودند بیاید مجلس وتصمیم بگیرند و ۴ روز دیگر خلاف آنرا عمل کنند، آقای فولادوند ما الزامی نداریم که به تصمیمات خلاف قانون تسلیم بشویم (صحیح است) این شان مجلس نیست، اگر یک دسته‌ای خلاف قانون، خلاف وظیفه خلاف اختیار یک تصمیماتی اتخاذ می‌کنند مجلس سکوت کند به عنوان این که من را بدنام می‌کنند و یک تصمیمات خلاف قانون اتخاذ کنند هیئت تصفیه حق نداشته، اصلا اینکار را بکند حالا اگر آقایان می‌گویند که قانون تقسیمات کشور یک نواقصی دارد و لازم است در آن یک تجدید نظری بشود و اینجا هم می‌گویند که تصمیمات هیئت تصفیه خلاف قانون است این پیشنهاد آقای عامری جمع کرده‌است هر دو نظر راباین که تصمیمات هیئت تصفیه موقتا اجرا نشود و دولت هم موظف باشد که در ظرف یک ماه روی تقسیمات کشور و روی قانون تقسیمات کشور یک پیشنهاد جامعی که حاوی نظرآقایان باشد تهیه بکند و بدهد به مجلس که از تصویب مجلس بگذرد و بنام این تشنجات خاتمه بدهد ولی بنده باز یک عرضی هم می‌کنم آقای فولادوند راجع بولایات که فرمودند آقا این هیئت تصفیه کاشکی از این تشکیلات عریض وطویل تهران یک کمی می‌کاست اینها تمام مملکت را خراب کرده‌اند برای اینکه تهران را اباد کنند تمام شهرستانها و ولایات را خراب کرده‌اند که تهران را آباد کنند (صحیح است) این تصمیمات را برای ولایات بدبخت گرفتند ولی یک اداره از تهران کم نکردند یک اداره را کوچک نکردند، این اعضایی را که مطابق نظر هیئت تصفیه می‌خواهند بیرون بکنند آیا می‌توانند بیرون کنند؟ یک نفر را نمی‌توانند بیرون کنند و حقوقشان را ندهند بایید هوس این کار مستخدمین نادرست را وظیفه اصلی هیئت تصفیه بود بخدمت آنها خاتمه بدهید و گربیان این مردم بدبخت را از دست مستخدمین نادرست رها بکنید نه این که مردم بدبخت عائله دار را در این موقع لخت بی نان و بی زندگی کنید این درست نیست مستخدمی که درست کار کرده‌است باید آنرا تشویق کرد و مستخدم دزد راباید بیرون کرد و مجازات کرد هیئت تصفیه مامور بود مستخدم دزد رابیرون کند یکی را ببنده بفرمایید (دکتر راجی ـ هرچه حیم بود الف شد) که بیرون کرده‌اند، تمام بند ج را مسکوت گذاشته‌اند تمام شد و رفت، بنده عقیده‌ام این است که این پیشنهاد بسیار پیشنهاد مفید و جامعی است (یکنفر از نمایندگان ـ یک ماه بکنید) (بعضی از نمایندگان ـ سه ماه بکنید) بنده جمع بین یک ماه و سه ماه را می‌گیریم و تبدیل بدوماه می‌کنم ضمنا یک تلگرافی جناب آقای صمصام از کرمانشاه کرده‌اند که رفع سوء تفاهم از آقای آزاد و آقای دکتر شایگان می‌کند این تلگراف را تقدیم مجلس می‌کنم استدعا می‌کنم این را بخوانید.

آزاد ـ نخیر آقای وزیر کشور باید جواب سؤال بنده را بدهد.

نایب رئیس ـ آقای ملک مدنی.

ملک مدنی ـ موافقم.

نایب رئیس ـ آقای نورالدین امامی.

نورالدین امامی ـ اولا بنده مخالف سفت و سخت این پیشنهاد نیستم (احسنت) فقط نظرم این بود که تقاضا کنم چون به عقیده بنده این قانون تقسیمات کشور که پیشنهاد شده که در مدت یک ماه بیاید، این بستگی بقانون انتخابات دارد مخصوصا این قانون انتخابات که از طرف دولت تقدیم به مجلس شورای ملی شده و الان در کمیسیون کشور تحت مطالعه‌است اینها بستگی دارد بتقسیمات کشور این است که من تقاضا می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند که این مدت یکماه را بسه ماه یا چهار ماه برسانیم و البته منحصر هم هست که این قسمت مربوط است به تقسیمات کشور نه به سازمانهای سایر وزارتخانه‌ها آنهم کسی کاری ندارد در مدت ۴ ماه وزارت کشور و مخصوصا جناب آقای اردلان هم که از مستخدمین قدیم است و در وزارت کشور هم سابقه دارد انشاء الله یک قانون ثابتی برای تمام ادارات و وزارتخانه‌ها برای تمام ادارات برای اداره نظام وظیفه و سایر چیزها در مدت چهار ماه تهیه بکند و به مجلس تقدیم بشود که انشاء الله پس از تصویب قانون انتخابات با مطالعه کامل بآن قانون رای خواهد داد مخالفت بنده فقط برای این قسمت بود که ۳ ماه لااقل وقت داده شود.

نایب رئیس ـ آقای دهقان به دوماه و آقای امامی ۳ ماه موافقت کردند (فولادوند ـ اینکه مخالفت نبود) اعلام رای می‌شود رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای عامری (دهقان ـ بنده هم ۳ ماه را قبول می‌کنم) و آقای دهقان هم بسه ماه قبول کردند (بعضی از نمایندگان ـ یکدفعه دیگر بخوانید) (بشرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم ماده واحده بطریق زیر اصلاح شود.

ماده واحده ـ تصمیمات هیئت تصفیه نسبت به تقسیمات کشور (بعضی از نمایندگان ـ نسبت تشکیلات …)

نایب رئیس- بلی همینطور است باید اصلاح بشود. موقتا موقوف الاجرا می‌ماند و وزارت کشور مکلف است منتهی در ظرف ۳ ماه طبق برنامه دولت که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است لایحه تقسیمات کشور و سازمان وزارت کشور را برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.

قاسم فولادوند ـ این یک اصلاح لازم دارد مشمول تمام وزارتخانه‌ها می‌باشد؟

نایب رئیس ـ تشکیلات وزارت کشور.

ارباب ـ کلمه وزارت کشور اضافه شود

نایب رئیس ـ تشکیلات وزارت کشور

ارباب ـ کلمه وزارت کشور اضافه شود.

نایب رئیس ـ رای می‌گیریم عده ۸۱ نفر آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند.

کشاورز صدر ـ وزارت کشور اضافه شد

نایب رئیس ـ در نتیجه با ۵۴ رای تصویب شد حالا این ماده واحده جای ماده اصلی را می‌گیرد پیشنهادی از آقای قاسم فولادوند رسیده‌است که مقدم است قرائت می‌شود، پیشنهاد می‌کنم باستناد ماده ۱۴۷ فعلا آن طرح مسکوت بماند تا مطالعه بیشتری در اطرافش بشود ماده ۱۴۷ راهم قرائت کنید (بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۴۷ ـ هر یک از نمایندگان حق دارد از مجلس کتبا تقاضا نماید که طرح یا لایحه قانونی که به مجلس مراجعه شده‌است موقتا یا دائما مسکوت بماند در این قبیل موارد درخصوص رد یا قبول این تقاضا قبل از آنکه در موضوع اصلی بحث شود پس از توضیح مختصر پیشنهاد کننده وپاسخ آن ازطرف یک مخالف که باید بارعایت اختصار کامل بعمل آید ومحدود به بحث در موضوع باشد رای گرفته می‌شود و در صورتی که تقاضای متعددی بشود و منجر باخذ رای گردد تعیین حق تقدم و تاخر با رئیس مجلس است مگر در مواردی که تقدم آن مطلب در نظامنامه تصریح شده باشد.


نایب رئیس ـ آقای فولادوند

قاسم فولادوند ـ بزرگتری عیبی که ملاحظه شده‌است در تصمیماتی که مربوط بکارهای مملکت است عجله در کارها است اگر عجله در کارها بود یک اختیاراتی پارسال از مجلس به یک کمیسیونی داده نمی‌شود و یک قانونی بگذرانیم که آن قانون را نسخ کنیم من خیلی می‌ترسم آخر دوره یک طرح دیگر در همین مجلس پیشنهاد بشود که این قانون لغو بشود بنابراین بنده معتقدم که چون این قانون درست روشن نشده‌است ودقت نشده‌است از دستور خارج بشود در اطراف آن آقایان و کلا هیئت دولت وارد مذاکره بشوند. چه اشکال دارد فعلا از دستور خارج بشود که محتاج نشویم در همین مجلس دوباره لغوش بکنیم یک تصمیم حسابی بگیریم بنده قول می‌دهم در همین مجلس این طرح امروزی را رد بکنید چون بدون مطالعه با کمال عجله دارید می‌گذرانید.

نایب رئیس ـ آقای نورالدین امامی.

امامی ـ عرض کنم که حق این بود جناب آقای فولادوند باحترام این ۵۴ نفر نمایندگان محترمی که به این طرح پیشنهادی رای دادند این پیشنهاد را پس می‌گرفتند و بعد از تصویب آن پیشنهاد آنهم از طرف اکثریت دیگر تصور نمی‌کنم که مورد داشته باشد که پیشنهادی بشود بنده بیش از این در مخالفت عرضی نمی‌کنم بسته بنظر مجلس است مجلس الان ۵۴ نفر رای داد.

نایب رئیس ـ رای می‌گیریم پیشنهاد آقای قاسم فولادوند آقایانی که موافقند با پیشنهاد آقای فولادوند مبنی بر مسکوت ماندن طرح تقدیمی قیام کنند (عده کمی برخاستند) با ۱۹ رای رد شد آقایان توجه بفرمایید حالا پیشنهاد آقای عامری متن ماده واحده‌است. بعد پیشنهاداتی که مربوط به این ماده واحده‌است قرائت می‌شود بنابراین پیشنهاداتی که داده می‌شود بایستی که مطابق این باشد، پیشنهاد آقای اسلامی. ریاست محترم مجلس شورای ملی. پیشنهاد می‌کنم بجای کلما هر چه زودتر کلمات در ظرف یکماه تصویب شود. اسلامی ـ پس گرفتم.

نایب رئیس ـ این پیشنهاد وارد نیست پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده واحده اضافه شود. از تاریخ تصویب این قانون اختیارات هیئت تصفیه ملغی خواهد بود دکتر راجی.

قاسم فولادوند ـ این بهتر است.

نایب رئیس ـ آقای دکتر راجی.

دکتر راجی ـ بگواهی رفقای فراکسیونی بنده وقتی که این موضوع در فراکسیون مطرح شده بنده با اصل عمل هیئت تصفیه موافق بودم و خیلی تعجب کردم وقتی که امضای خودم را در این طرح دیدم ووقتی که تجسس شد معلوم شد که اشتباهی امضاء بنده در پای این طرح بوده‌است آقای مهدوی هم فرمودند که امضاء ایشان هم اشتباهی بوده‌است (صدر‌زاده ـ بلی آقای مهدوی و آقای خاکباز) متاسفانه کلیه هیئت‌ها و شوراهایی که در این مملکت تشکیل می‌شود مخزن رجال است یعنی رجالی که بیکارند (صحیح است) می‌روند آنجا یک حقوق ثابت نسبته خوبی با وسایل مختلف در اختیارشان هست ولی مردم کمترین نتیجه‌ای از آنها نمی‌گیرند (صحیح است) حتی یک نان خالی را نمی‌توانند در این مملکت پیدا کنند آقایان متوجه هستند اینطور در نظر می‌گیرند که درتمام مملکت شهرهای بزرگ نانش ارزان است در صورتیکه گندمی که بدست تولید کننده در دهات و قراء تهیه شده سه برابر قیمت شهرها معلوم می‌کنند (یکنفر از نمایندگان ـ علف می‌خورند) وقتی که کمک می‌خواهند بکنند بشهرستانها است بکسی که تولید می‌کند کمک نمی‌شود. قوانین می‌گذرد در این مملکت الان یک لایحه‌ای در این جا مورد شور مجلس است و آن واگذاری خالصجات است سابق قانونی گذشته‌است که اراضی خوزستان را به اشخاصی که نخلستان دارند واگذار کنند بشرطی که مالیات معوقه خودشان را بپردازند دولت این عمل را انجام نمی‌دهد و درافواء است که چون ممکن است یک قسمتی از این اراضی در آتیه مورد نیاز شرکت نفت باشد این اراضی را مفاصا حساب بصاحبش نمی‌دهند و آنها هم نمی‌توانند ضبط کنند اگر این عمل گذشته را اینجا انجام نمی‌دهید چطور تقسیم خالصجات صورت می‌گیرد بنده خیال می‌کنم اگر این عمل انجام بشود یعنی آنهایی که مالیاتشان را نمی‌دهند مفاصا حساب بهشان داده شود که آنها بتوانند این اراضی را ثبت کنند که یک قسمت زیادی از این مسائل حل بشود. در همین مجلس دردوره پانزدهم قضایای اختلاف ورثه خزعل را واگذار کردند بدیوان عالی کشور نه به ورثه خزعل چیزی رسید و خواهد رسید و نه آن اراضی تکلیفش روشن شده ولی سرش دعواست نه میگذراند آباد بشود و نه استفاده می‌کنند یکی از دستورهای برنامه این دولت این است که همه ما عینک خوش بینی بزنیم و همه چیز را خوب به بینیم (صحیح است) بنده متاسفم که می‌بینم آنچه که منظور ومقصود است و وابسته به جناب آقای منصور است منسوب است و آنهایی که بستگی ندارند برکنار می‌شوند و حتی در بعضی.....

نایب رئیس ـ اینها اعتراضات بنده‌است یک اعتراض بنده آن است که سابقا محصولات نفتی که می‌خواستند به آذربایجان ببرند راهش این بود که از راه‌آهن و از وسایل زمینی ایران استفاده می‌شد دولت آمده موافقت کرده که از راه عراق و خانه نفت ببرند آنجا بنده از جناب آقای وزیر دارایی سؤال می‌کنم زیانی که از این راه عاید مملکت می‌شود چیست (‌وزیر دارایی ـ گویا راه مساعد نیست باید راه را درست کنند) جناب آقای وزیر دارایی را مساعدی باید درست کنید من خیلی خوشوقتم که این قسمت را فرمودید ولی فکر بفرمایید چقدر مال ایرانی چقدر کارگر ایرانی چقدر حمل و نقل ایرانی از این راه استفاده می‌برند الان نه کارگر ایرانی کار می‌کنند نه حمل و نقل ایرانی و همه‌اش را عراقی‌ها می‌برند (شوشتری ـ آجر را از عراق نمیاورند) (وزیر دارایی جلوگیری خواهد شد) آجر از عراق می‌آورند برای رفتن اروپا معمول است هر کس که می‌خواهد باروپا برود گواهی پزشکی باید بگیرد اغلب از اشخاصی که می‌روند می‌گویند آقا من مریض نیستم و ارز هم نمی‌خواهم ولی اطبا را وادار می‌کنند که یک تصدیقی بدهند و آن تصدیق‌ها هم اغلب دروغی است وزارت بهداری و کمیسیون ارز درست کرده‌اند یک مبلغی می‌دهند و یک گواهی می‌گیرند و این آقایان می‌روند به اروپا و ارز هم بقیمت دولتی بهشان داده می‌شود (اسلامی ـ سؤال هم کردیم دولت جواب نداد) در حالیکه بنده تصور میکنم کمیسیون پزشکی لازم نیست همه آقایان اطباء می‌توانند تصدیق پزشکی بدهند ولی از برای این است که یکعده‌ای مثل بنده وکیل می‌شوند متصدی می‌شوند از لحاظ فکری روحی آنها را تحت مطالعه قرار بدهند عرض کنم بنده چون عجالتا با عمل هیئت تصفیه مخالف هستم پیشنهادی که کردم پس می‌گیرم ومطالبی که می‌خواستم عرض کنم بعنوان تذکر عرض کردم (احسنت)

نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود اینجانب پیشنهاد می‌نمایم ماده واحده مورد شور بدو قسمت تفکیک بشود قسمت اول که جنبه تفسیر قانون تصفیه کارمندان دولت مصوب اول تیرماه ۱۳۲۸ را دارد بعنوان تفسیر قانون مزبور بعبارت ذیل تدوین و تصویب شود.

۱- منظور از اختیاراتی که در قانون تصفیه کارمندان دولت مصوب اول تیرماه ۱۳۲۸ به هیئت تصفیه داده شده‌است تغییر تقسیمات کشور و سازمان قضایی و اداری استانها و شهرستانها بوده‌است.
۲ـ دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون در ظرف ۶ ماه لایحه جامعی راجع بتقسیمات کشور و سازمان قضایی و اداری استانها و شهرستانها تهیه و برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم نماید - دکتر کیان.

نایب رئیس ـ آقای دکتر کیان قسمت آخر با آن پیشنهاد که شده‌است خیال می‌کنم که نظر جنابعالی هم تامین است حالا توضیحی دارید؟

دکتر کیان ـ بلی توضیح دارم، این پیشنهاد آقایان وکلاء یک قسمتش جنبه تفسیر قانون هیئت تصفیه را داشت که البته احتیاجی بر این مذاکرات نداشت و ممکن بود تشکل تفسیر تصویب شود و دیگر احتیاجی برفتن مجلس سنا هم نباشد مطابق اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، تفسیر اساسا جزو وظایف مختصه مجلس است که با این شکل تفسیر کنیم و موضوع تمام بشود قسمت دیگرش راجع بوظیفه ایست که برای دولت قائل شده‌اند که در ظرف سه ماه یک لایحه‌ای برای این کار بیاورد پس بنابراین به عقیده بنده موافقت بفرمایید آن قسمتش که تصویب شد دولت بشکل قانون آنرا در بیاورد قسمت دیگرش هم که مربوط بتفسیر است آنرا هم بهمان شکلی که بنده پیشنهاد کردم مورد موافقت قرار بگیرد احتیاجی به مجلس سنا نباشد.

نایب رئیس ـ آقای ملک مدنی.

ملک مدنی ـ عرض کنم اینجا آقای دکتر کیان بیانی که کردند بنظر بنده مورد داشت وقتیکه جناب آقای وزیر کشور فرمودند که ببنیید هیئت تصفیه صلاحیت داشته که این تصمیم را بگیرد یا نه این نظر جنابعالی مورد بحث واقع شود چون جنابعالی که وزیر کشور هستید بیاناتتان صحیح بود وزیر تا وکیل نشده باشد یکقدری مشکل است که این نکات مجلسی را آشنا باشد ولی جنابعالی که وکیل بوده‌اید آشنا نکات مجلس هستید الان همانطور که آقای دکتر کیان فرمودند باید ببینیم که هیئت تصفیه در صلاحیتش بوده که این کار را می‌کند یا خیر. اگر چنانچه جزو صلاحیتش نبوده دیگر مطلب منتفی است دیگر نباید اصولا قانون بگذرد، بنده در آن موقع اسم نویسی کردم متاسفانه چون در روی ورقه اسم ننوشته بودم همانطوری که مقام ریاست تذکر فرمودند نتوانستم در آن موقع حرق بزنم، بنده می‌خواستم عرض کنم که این مطلب باید روشن بشود که ببینم اگر این هیئت تصفیه این اختیار را نداشته باشد خوب بنظر بنده دیگر موردی ندارد که صحبت بشود و بحثی هم لازم نیست بنده اجازه‌ای که خواسته بودم برای این بود که اگر مورد دارد و صحیح است بنده هم از آن اشخاصی هستم که اعتقادم این است که هیئت تصفیه می‌بایست پرونده‌های آن دزدهای بنام و نشان را بیاورند اینجا رسیدگی کنند و آنها را از کادر استخدامی خارج کنند که متاسفانه نکرده‌است اینجا چون صحبت شد و آقای دکتر راجی هم اینجا مطلبی فرمودند و آن این است که اگر ما بخواهیم واقعا یک مطلب اساسی را فکر کنیم باید ببنیم که چطور شده هیئت‌های تصفیه نمی‌توانند کار خودشان را انجام دهند همانطوریکه گفته هیئت‌های قبلی که ۱۱ ماه آمدند و نشستند کاری نکردند خواستند کار کنند مانع جلوشان امد این را همه آقایان می‌دانند ما اینجا اشخاصی را که صلاحیت دارند درباره آن‌ها اینجا اشخاصی را که صلاحیت دارند درباره آنها حرقی نمی‌زنیم خواستند این کاررا بکنند راجع به این هیئت هم همینطور من جناب آقای دکتر سجادی را مرد محترم و درست و آدم شریفی می‌دانم ولی نمی‌تواند اینجا کار کند آمده کار کرده برخورد به یک مانع و مشکلی روزی که این قانون هیئت تصفیه گذشت برای این بود که ما در این هشت نه ساله همه اشخاصی را می‌شناسیم این بود که ما در این هشت نه ساله از بیت المال مملکت و کشور کردند دست آنها را بگیرند و بیرون کنید و آنها را تحویل دیوان کیفر بدهید که تحت تعقیب واقع بشوند ولی متاسفانه نکردند و قدمی هم که خواستند بردارند بمانع برخوردند مانع را هم همه می‌دانیم.

دکتر کیان ـ اجازه بفرمایید تذکری داده شود شاید اگر آن تذکر داده شود بنده نظرم تامین بشود و آن این است که ذکر شده چون در آن طرحی که تصویب شده‌است گفته شده که آن قسمت تصمیمات هیئت تصفیه موقتا موقوف الاجرا بماند اگر این تفسیر مورد موافقت آقایان باشد دیگر احتیاجی برفتن به مجلس سنا ندارد و در اینصورت بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم و لی اگر آنجاباید برود پس نمی‌گیریم و پیشنهادم بقوت خودش باقی است.

نایب رئیس ـ بسته بترتیبی است که قانون تصویب بشود و بهمین صورتی که آقای عامری پیشنهاد کردند بایستی بسنا برود و نظر آقا هم تامین است چون نوشته شده موقوف الاجرا بماند، اینست که گمان می‌کنم پس بگیرند بهتر است.

دکتر کیان ـ منظور اینست که چون جنبه تفسیری دارد دیگر سنا احاله نشود.

نایب رئیس ـ این بسته به این است که این قانون چطور تصویب شود. پس رای می‌گیریم. حاذقی ـ رای نمی‌خواهد آقای دکتر نظر شما تامین است موقوف الاجرا می‌ماند. دکتر کیان ـ بسیار خوب پس می‌گیرم.

نایب رئیس ـ پس پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای مخبر فرهمند بشرح زیر قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم دولت مکلف است تا سه ماه دیگر تشکیلات کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را تقدیم مجلس نماید، مخبر فرهمند. نورالدین امامی ـ بر خلاف آیین‌نامه‌است آقای رئیس.

نایب رئیس ـ آقای مخبر فرهمند بفرمایید

مخبر فرهمند ـ به عقیده بنده در قانون اولیه تقسیمات کشور دقت کافی نشده و ان تقسیمات متناسب نیست و این تجدید نظر هم که در هیئت تصفیه شده این هم کافی نیست (صحیح است) بعلاوه منحصر بوزارت کشور نیست باید تمام ادارات دولتی و وزارت خانه‌ها تشکیلاتشان متناسب باهم باشد الان همین هیئت تصفیه استانها را بهم زده‌اند مثلافرض کنید همدان جزو کرمانشاه بود ه حالاگفته‌اند کرمانشاه وهمدان هر دو فرمانداری باشد بنده هم موافقم ولی در عین حال در تشکیلات وزارت دارایی همدان را جزو پیش کاری کرمانشاه کرده‌اند اگر مستقل است باید همه اداراتش مستقل باشد (صحیح است) فرمانداریش، عدلیه‌اش، مالیه‌اش، همه مستقل باشد یکی این جا یکی آنجا، غرض از تشکیلات سرعت و تسهیل در کار است نه ایجاد مشکلات حالا مثالش را بخود همدان می‌زنم، فرماندارد همدان باید گزارش بدهد بکرمانشاه آنجا گزارش او را بدهد بتهران تهران جواب بدهدبکرمانشاه از انجا بیاید بهمدان، این رویه هیچ معنی ندارد بنده پیشنهاد کردم در ظرف ۳ ماه دولت تشکیلات کلیه وزارتخانه‌ها را تهیه و به مجلس تقدیم دارد برای تناسب در کار است (صحیح است) دیگر اینکه بنده با تشکیلات اولیه از یک جهت دیگر هم مخالف هستم و آن این است که این استان بازی مثل رتبه‌های ۹ شده که تمام کارمندان جزء و کل به این رتبه رسیده‌اند و کسی دیگر حاضر بکارهای کوچک نیست الان مبتلا بهمین در همدان داریم که بنده از موقع استفاده کرده عرض می‌کنم جشن هزار ساله ابوعلی سینا در سال آینده ۱۳۳۰ در همدان منعقد خواهد شد واز تمام نقاط دنیا دعوت می‌شوند برای این جشن بزرگ که افتخار ما است (صحیح است) و ما باید کمال اهمیت را به این موضوع بدهیم دعوت می‌شوند می‌ایند و ما کار داریم باید وسایل جشن و پذیرایی فراهم بشود مهمانخاه می‌خواهد، برق و نظافت و اصلاحات شهر و وسایل پذیرایی می‌خواهد چه می‌خواهد، چه می‌خواهد اینها را کی باید انجام بدهد فرماندار و مامورین دولت الان دوماه است که همدان فرماندار ندارد بنده هی جوش می‌زنم، داد می‌کنم، فریاد می‌کنم باعلیحضرت همایونی عرض کردم ایشان توجه فرمودند امر فرمودند کمیسیون خاصی تشکیل بشود کمیسیون شد وقتی می‌خواهیم تصمیمات را بموقع اجرا بگذاریم فرماندار نیست بهر که می‌گویئد بیا برو همدان می‌گوید نمی‌روم آنجا شان من نیست باید استاندار بشوم بقدری کارها کوچک شده که بهر رتبه کم و زیادی فرمانداری تکلیف می‌شود قبول نمی‌کند وحال آنکه در همدان همیشه پسرهای شاه و رجال درجه اول حکومت میکرده‌اند باید برویم التماس کنیم که آنجا و آب و هوایش خوب مردمش خوب موقعیتش خوب است بروید، می‌گویند نمی‌رویم آقا تشریف دارند هنوز موفق نشده‌ایم همینطور وقت می‌گذرد سال ۱۳۳۰ هم می‌رسد و کارها همینطور می‌ماند آن وقت می‌خواهیم جشن بگیریم همه داوطلب تماشا هستند این بود عرض بنده که اگر تشکیلات بدهیم باید متناسب باشدالبته تعصب نباید بخرج بدهیم مصلحت مملکت را باید در نظر بگیریم اگر مصلحت این بود که همدان بخش بشود بنده که نماینده آنجا هستم قبول می‌کنم البته مصلحت مملکت مافوق همه حرفها است (صحیح است، احسنت)

نایب رئیس ـ آقای فرامرزی،

فرامرزی ـ بنده در اروپا بودم روزنامه‌های تهران که بمن رسید دیدم قانون تصفیه گذشته (نورالدین امامی ـ کجا تشریف داشتید؟) آنجایی که جنابعالی همیشه رویتان به آنطرف است بنده هم بودم لندن بودم عرض کنم که وقتی من این قانون را خواندم ودیدم تصویب شده‌است تعجب کردم که چطور مجلس موافقت کرده با این قانون ومی دانستم که مملکت دچار یک تشنج و زحمتی خواهد شد براثر تصویب این قانون و خیلی متاسف شدم که در مجلس نبودم که بااین قانون مخالفت کنم ولی چندین مقاله در مخالفست با این قانون نوشتم و گفتم این عملی نیست و مملکت و دولت دچار زحمت خواهد شد برای اینکه این قانون برخلاف طبیعت وضع شده و خلاف طبیعت عملی نخواهد شد دولت یکعده مستخدم دارد که زیادی هستند کاری هم نمی‌توانند با آنها بکنند و چاره هم ندارد نه می‌تواند حقوقشان را ندهند و نه می‌توانند بیرونشان بکنند هی متشبث می‌شود راههای کج و کوله می‌رود (صحیح است) که از دست آنها خلاص بشود و نمی‌تواند چرا؟ برای اینکه امروز یک قوه موثر بیشتر در مملکت نیست وآن قوه مستخدمین دولت است مجلس هرجا دید بمنافع مستخدمین برمی‌خورد آنجا زانو می‌زند کما اینکه مجلس سنا راجع پرداخت حقوق مستخدمین با دو دوازدهم موافقت کرد ولی راجع بپرداخت مخارج عمرانی که مقصود از تشکیل دولت آن است نه استخدام آن را موقوف گذاشته‌اند (صحیح است) این قوه را دولت از ش ملاحظه می‌کند مجلس ازش ملاحظه می‌کند گردمن دولت را هم گرفته می‌خواهد از دستش خلاص بشود نمی‌تواند راه کج و کوله می‌رود بخیالش وقتی که قانون روی کاغذ نوشتند دیگر درست می‌شود این طور نیست کار را عمل درست می‌کند نه مواد روی کاغذ، بهترین کتاب در دنیا قران است روزگار مسلمانان هم سیاه است با داشتن قرآن چرا؟ برای اینکه عمل نمی‌کنند مثل نسخه دکتر می‌ماند نسخه دکتر را شما ببندید ببازویتان شما که خوب نمی‌شوید نسخه دکتر را باید خورد و به آن عمل کرد (صحیح است) حالا که نمی‌توانید عمل بکنید دکتر هم نروید دولت احتیاج به این قانون نداشت برای آنکه اولا خود تشکیلات دیوان کیفر برای جلو گیری از وجود مامورین بد در دستگاه دولت بود (صحیح است)

نایب رئیس ـ آقای فرامرزی راجع بپیشنهاد بفرمایید.

فرامرزی ـ بلی همان را اجرا می‌کردند چرا نکردند نتوانستند البته بدون قانون دولت اختیار دارد که مستخدمینی را که لازم ندارد بیرون بکند مگر بنده نوکرم را بیرون می‌کنم کلفتم را بیرون می‌کنم بقانون احتیاج دارم دو تا نوکرم دارم یکیش را بیشتر لازم ندارم آن یکی را بیرون می‌کنم قانون لازم ندارد ولی علت اینکه اینها را دولت بیرون نکرد برای چه بود؟ برای این بود که اینها نان می‌خواهند باید زندگی کنند هم شاگر مدرسه بیرون می‌آید کار می‌خواهد کار هم نیست دولت بجای اینکه فکر تولید کار بکند هی می‌رود این وضعی که داردبهم می‌زند حالا جناب آقای خبر فرهمند پیشنهاد فرمودند که دولت تشکیلاتش را تا یکماه به مجلس بیاورد (بعضی از نمایندگان سه ماه) ۳ماه یا ۳ سال فرق نمی‌کند دولت تشکیلاتی دارد دولت که فاقد تشکیلات نیست که الان بیاورد به مجلس این تشکیلات خرابست می‌فرمایید بهم بریزد یک دفعه بیاورد به مجلس این طور که نیست دولت باید این تشکیلات خرابش را کم کم اصلاح کند (یکی از نمایندگان ـ سازمان را بیاورد) سازمان دولت مثل یک کتابخانه‌ای است که یک مقداری کتاب در هم و برهم گذاشته شده یک آدم ناشی که کتابخانه ندیده چکار می‌کند همه را بهم می‌ریزد که دو مرتبه بچیند اینطوری که نمی‌شود باید همینطوریکه این کتابخانه نا مرتب است یکی یکی بکشد بتدریج هر کتابی را در جای خودش قرار بدهد ولی اگر ریخت بهم دوباره مجبور است نامرتب بچیند در قفسه‌ها و باز نامرتب بکند علتش چیست علتیش این است که هر کس آمده گفته بریزید بهم اینطور نیست دولت چند سال است که دارای تشکیلاتی است باید بتدریج اصلاح بکند نه اینکه در هم بریزد راجع برتبه فرمودید رتبه‌های ۹ این هم یکی از آن موارد بود چرا رتبه ۹ زیاد است برای اینکه ان قانون استخدامی که نوشتند نخواستند منافع تمام مستخدمین و وضع مملکت را در نظر بگیرند و قانون استخدام بنویسند (صحیح است) تمام قوانین استخدامی و وی غرض نوشته شده قانون نوشته شده که پسر خاله من مستخدم دولت بشود و پسرخاله حریفم ا زاستخدام محروم بشود دو نظر داشته‌اند چندین اختیار گرفته‌اند من تمام تاریخ اختیاراتی که وزراء گرفته‌اند باشخاصی که چرا این اختیار را گرفته‌اند تمام اینها را من می‌دانم با اسم و رسم بهمین جهت یک قانون استخدام غیر طبیعی در مملکت ما موجود بود که نمی‌خواست بهمه مستخدمین با یک نظر نگاه کند اشخاصی هم سوء استفاده کردند واز وضعیت انگشت توش کردند به این صورت در آمد (صحیح است) اگر لیاقت مدت خدمت و سوابق کار را در نظر گرفته بودند ورتبه داده بودند از اول و نخواسته بودند حسن یکدفعه رتبه ۹ بگیرد و حسین محروم شود اینجور نمیشو این هم جزو همان چیزی است که بنده عرض کردم اگر درهم بریزند ولی روی ترتیب و روی قاعده ونظیر احتیاج جلو نروند اصلاح نمی‌شود به این جهت من با پیشنهاد جناب آقای مخبر فرهمند مخالف هستم و چیزی که می‌خواستم بدانم اینست که ما رای دادیم به این پیشنهاد جناب آقای عامری و قضیه را تمام کردیم (صحیح است) یعنی ما رای دادیم که در عرض ۳ ماه وزارت کشور تقسیماتش را بیاورد به مجلس دیگر مذاکره بعدی من نمی‌دانم چیست و این صحبتهای بعد نمیفهم چیست.

نایب رئیس ـ رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای مخبر فرهمند عده ۸۰ نفر آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد تمنی می‌کنم آقایان خارج نشوند که دو پیشنهاد مانده‌است تکلیف لایحه معلوم شود، و پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای غلامرضا فولادوند) (بشرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم اگر ظرف ۳ ماه وزارت کشور قانون تقسیمات کشور را به مجلس پیشنهاد ننمود و یا اگر در این مدت پیشنهاد کرد و مجلس در ظرف ۲ ماه آن قانون را تصویب نکرد و تصمیمات فعلی هیئت تصفیه قابل اجرا باشد غلامرضا فولادوند.

یکنفر از نمایندگان ـ خوبه بندند وزارت کشور و مجلس را.

نایب رئیس ـ آقای فولادوند این با آن پیشنهادی که تصویب شده منافات دارد.

غلامرضا فولادوند ـ پیشنهاد بنده مخالف با پیشنهاد تصویب شده نیست.

نایب رئیس ـ چوب به بندند آقای وزیر کشور بنده پیشنهاد کردم اگر وزارت کشور پیشنهاد نکرد یا مجلس بعد از پیشنهاد ظرف ۲ ماه تصویب نکرد تقسیمات فعلی هیئت تصفیه قابل اجرا باشد و بقوت خودش باقی باشد چرا؟ برای اینکه مسلم بشود که سوءنیتی در کار نیست (مکرم ـ قسمتی اجرا شد و قسمتی اجرا نشد چکار بکند) بایستی وزارت کشور ظرف ۳ ماه پیشنهاد بکند بعد از پیشنهاد مجلس هم ظرف دوماه تصویب بکند اگر تصویب نکرد برای اینکه اشخاصی که با حسن نیت هستند بدانند که مجلس نمی‌خواهد الان آن تقسیمات را از بین برد آن تقسیمات فعلی هیئت تصفیه قابل اجرا باشد.

نایب رئیس ـ آقای کشاورز صدر.

کشاورز صدر ـ بنده تصور می‌کنم که اگر همکار محترم بنده جناب آقای فولادوند توجه بفرمایند این پیشنهدد ضرورت ندارد زیرا اگر دولت یک قانونی را اجرا نکند نقض قانون کرده و استیضاح می‌شود و اما اگر مجلس تصویب نکرد او را بنده دیگر گمان نمی‌کنم که بیایند و مجازاتی قائل بشوند و اجرا بشود و اما اینکه فرمودید تشکیلاتی که هیئت تصفیه داده‌است قابل اجرا باشد آنها هم تشکیلات خوبی نداده‌اند آمده‌اند یک فرمانداری را بخش کردند می‌گویند یک بخشدار دو کارمند خواهد داشت و حال آنکه در انموقع هم که فرمانداری بود یک فرماندار بود و دو کارمند رتبه هم که معمولا ۹ است در اساس که اختلافی ندارد دیناری بصرفه دولت نیستو بنابراین بنده معتقدم همینطور که مجلس حالا حسن نظر دارد همینطور جنابعالی هم که افکارتان مورد توجه دوستانتان هست موافقت بفرمایید دولت هم به مجلس می‌آورد دولت قطعا خواهد آورد، هیچ دولتی از قانون سرپیچی نمی‌کند وقتی هم که آوردند به مجلس، مجلس هم باید برررسی و مطالعه بکند و دقت بکند رویش واگر مجلس تصویب نکرد البته دلیل بر این است که مجلس نمی‌خواهد بنابراین رای مجلس بر رای هیئت تصفیه رجحان دارد زیرا این قانون را وقتی که ماگذراندیم خود جنابعالی در کمیسیون دادگستری بودید مقصودمان این نبود که اگر گفتیم در جاهایی که قانونی نیست یعنی قانون برای سازمانش ندارد آنها را سازمان بدهند و الا تشکیلات عدلیه که قانون تشکیلات داشته جناب آقای فولادوند اداره فنی اثر را منحل کرده‌اند رفته‌است توی شکم اداره نظارت و دفتر وزارتی و همه مردم بخواهند یک کارشانرا الان بروند دنبالش گیج و گم هستند که کدام اطاق بروند در صورتی که نه از اطاق و نه از میز ونه از متصدیانش کم شده بنابراین بنده می‌خواستم از حضور شما خواهش می‌کنم که مجلس البته دقت می‌کند ولی مجلس را ملزم نکنید این خوب نیست. غلامرضا فولادوند ـ بنده باعلم اینکه نه این قانون راوزارت کشور خواهد آورد ونه این قانون را مجلس تصویب خواهد کرد پس گرفتم.

نایب رئیس ـ آقای وزیر کشور توضیحی داردی بفرمایید.

وزیر کشور (آقای اردلان) ـ بنده با ارادتی که خدمت آقا دارم تعجب می‌کنم که چرا اینطور بدبین هستند بوزارت کشور (فولادوند ـ ده بار اینجا قانون گذراندیم دولت نیاورد) (پیراسته ـ منظور جنابعالی نیستید) خوب ممکن است بنده چند روز دیگر وزیر کشور نباشم این معلوم نیست ولی اگر بنده وزیر بودم قول می‌دهم که در موعد معینه بیاورم و بودجه‌ای که تنظیم می‌کنم روی تقسیماتی است که لایحه‌اش را می‌آورم وتقدیم می‌کنم (انشاء الله)

نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای رضوی بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم پیشنهاد آقای عامری را در مورد عموم وزارتخانه‌ها سرایت داده دولت مکلف باشد در ظرف سه ماه لایحه جدید استخدامی که رفع نواقص قوانین وتصویبنامه‌ها فعلی را بنماید تقدیم مجلس نماید ـ ابوالحسن رضوی

نایب رئیس ـ آقای رضوی.

کشاورز صدر ـ این مشابه پیشنهاد آقای مخبر فرهمند است.

رضوی شیرازی ـ تفاوتی دارد.

نایب رئیس ـ تفاوت استخدام دارد بفرمایید آقای رضوی.

رضوی شیرازی ـ اگر پیشنهاد بنده به تمامی شبیه بود به پیشنهاد آقای مخبر فرهمند بنده خودم همان وقت که شنیدم استرداد می‌کردم ولی موضوعی که هست اینست که این سازمان تصفیه یک سازمانی دارد یک تشکیلاتی را ابلاغ کرده هم راجع بوزارت کشور هم راجع بوزارتخانه‌های دیگر آنوقت مجلس تنها نسبت بآن قسمتی که مربوط بوزارت کشور است عکس العمل نشان می‌دهد و قانون میگذراند موقوف الاجرا بماند ونسبت بباقی بحثی نمی‌کند در حالی که نقص تشکیلات ما منحصرا کم و زیادی ادارات نبود چند اشکل وجود داشت در قوانین استخدامی ماو در سازمان کشور ما که من حیث المجموع موجب بطوءجریان و پیش نرفتن کار و نگرفتن نتیجه بوده حالا به عقیده بنده در بین همه این نواقص که بوده تنها اکتفا نشود به اینکه یکعده‌ای ادارات فقط منحل شود و سایر شئون در محل خودش باشد این نه اینست که دردی را دوا نمی‌کند بلکه یک مشکلی راهم اضافه می‌کند زیرا بنده نفهمیدم که این ادارات منحله نفراتش چطور می‌شود تکلیف اینها را صریح تعیین نکرده‌اند اینها از بودجه حقوق خواهند گرفت فقط توی اداره نیستند پشت میزشان نیستند خوب از این نظر که بنده صرفه جوئی نمی‌بینم شده باشد بعلاوه یکنفری را هم برای اینکه کلاهی سرش بگذارند باید فکر اساسی کرد برای اینکه همینطوری که نمی‌شود بیرونش کرد برای اینکه او یکسابقه‌ای دارد می‌آید می‌گوید که من سابقه دارم خدمت کرده‌ام چرا بیرونم گذاشته‌اند کار می‌خواهم حتی می‌اید پیش دولت پیش مجلس پیش سایر مقامات مربوطه می‌گوید کار بمن بدهید می‌روم دنبالش بنابراین برای اصلاح کردن یک مطلبی باید تمام مقدمات و موخرات آن سنجیده شود و یک راه حل عملی در نظر گرفته شود که در حل او هم اشکالی نباشد الان بنده میبنم با اینکه این مطلب بالمره رعایت نشده بنظر بنده فقط سازمان ادارات را جلو گذاشته شده‌اند و یک خط قرمزی روی بعضی از ادارات کشیده‌اند باقی قسمت‌ها در اشکال خودش باقی است بنده حالا کار ندارم که بخواهم توضیح بدهم با پیشنهاد بدهم که هر یک از وزارتخانه‌ها را چکار باید کرد مثل سازمان وزارت کشور چون مربوط به این لایحه نیست ووقت بیشتری هم می‌خواهد فقط خواستم از فرصت استفاده کرده باشم بگویم آقا حالا که ما وزارت کشور را که در واقع بعنوان مسئولیت مشترک دولت را ملزم می‌کنیم در ظرف سه ماه وزارت کشور را بیاورند اینجا یکقدری پایمان را بالاتر بگذاریم و بخواهیم از دولت که این وضعیت قانون استخدام را که خودش از اول نواقص زیادی داشته و بعدا به وسیله تصویب نامه‌ای جوراجور خرابتر و ویرانتر هم شده اصلاح کند الان قانون استخدام در آمده که نه مستخدمی که از ان استفاده می‌کند رضایت دارد نه مملکت رضای دارد و نه خود وزارتخانه‌ها، خوب این موضوع هم بصورت یک فکر مجمل در بیاید یک مقدار ادارات منحله درست شود باقی تشکیلات بجای خودش باقی باشد این بالاخره غلط اندر غلط می‌شود این مستخدم درستکاری هم که از روز اول حقوقش زندگانیش را اداره نمی‌کرد و کفاف زندگیش را نمی‌کرد کارش اینطوری می‌شود و مستخدمینی هم که رتبه‌های بالا گرفته‌اند و دیگر توقعی هم نداشتند حالا یک اشکالی هم برا اشکالات آنها اضافه می‌شود که آن موضوع بلاتکلیفی و سرگردانی باشد. به عقیده بنده در این فرصت میشو یک قانونی واقعا نوشت که رعایت سوابق و تحصیلات و حقوق و تمام اینها را من حیث‌المجموع کرده باشد و یک قانون استخدامی بیاورند و این یک قدم بلندی خواهد بود که دولت اگر واقعا بخواهد اینکار را بکند و مجلس بخواهد تصویب بکند جزو شاهکارهای خودش می‌تواند قرار بدهد.

نایب رئیس ـ پس گرفتید؟ رضوی شیرازی ـ پس نگرفتم.

نایب رئیس ـ حالا عده کافی نیست بعد رای گرفته می‌شود پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهادی آقای قاسم فولادوند بشرح زیر قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در این تقسیمات که وزارت کشور خواهد نمود و به مجلس خواهد آورد موقعیت و اهمیت و جمعیت محلها را در نظر گرفته و مثل گذشته تبعیض قائل نشوند. قاسم فولادوند.

نایب رئیس ـ آقای فولادوند.

قاسم فولادوند ـ همینطور که جناب آقای شوشتری فرمودند، جناب آقای وزیر کشور توجه بفرمایید به عرض بنده، فرمودند که بعضی از محلها بوده که ۳۰ هزار نفر ۳۵ هزار نفر جمعیت داشته فرمانداری کرده‌اند و بعضی از بخشها است که ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که چندین سال است مردم تلگراف می‌کنند مثل الیگودرز و جا پلق وبر برود چند سال است تلگراف می‌کنند سه مرتبه متحصن شدند هر دفعها دو ماه سه ماه وزارت کشور و عده صریح دارد وهنوز این کار را انجام نداد، ۳۵۰ هزار جمعیت دارد و ۸۰۰ پارچه ملک آنوقت این جا بخش شده، نتیجه چه شده این بخش ۳۵۰ هزار نفری یک دکتر مجاز دارد یک طبیب مجاز اوهم آمده برای نظام وظیفه الان این بخش ۳۵۰ هزار نفری بخدا یک طبیب ندارد پارسال تقریبا دو اوایل پاییز بنده بمحل رفتم هیچوقت این بخش سابقه سن خوارگی نداشته چند قریه آنجا مبتلا بسن شده بنده نوشتم خود بخشدار نوشت هنوز وزارت کشور یک مامور نفرستاده که ببیند این حرف حقیقت داشته یا خیر برای اینکه بخش است چشمش هم کور بشود باید بخش باشد و فرمانداری نشود با تمام این قول هایی که دادند عجالتا اینمرتبه که تقسیمات در دست جنابعالی است ومورد اعتماد هستید استدعا می‌کنم که این نقص را از بین ببرید این نقص پدر مردم را در آورده که یک بخش ۳۵۰ هزارنفری یک طبیب ندارد

نایب رئیس ـ آقای اسلامی مخالفید با این پیشنهاد

اسلامی ـ بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم

نایب رئیس ـ بعد از این پیشنهاد، بفرمایید، آقای دهقان.

فولادوند ـ پیشنهاد بنده مورد توجه آقای وزیر کشور قرار گرفت.

دهقان ـ بنده آقای فولادوند تمام نظریات شما را تایید می‌کنم ولی این بصورت پیشنهاد خیال نمی‌کنم که مفید باشد بلکه تذکری است که آقای وزیر کشور مطلع باشند و در قانونی که تنظیم می‌کنند این نظریات شما را تامین می‌کنند بنابراین خواهش می‌کنم پس بگیرید.

نایب رئیس ـ آقای وزیر کشور.

وزیر کشور ـ این طبیعی است که نظر آقای فولادوند تامین می‌شود و نظر بنده هم تکلیف قانونی مخصوصا جمله آخرش صلاح نیست ولی عرض می‌کنم که مراعات می‌کنم. رئیس ـ جناب آقای فولادوند پس گرفتید؟ فولادوند ـ بلی پس گرفتم.

نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای کشاورز صدر بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تصمیمات هیئت تصفیه در مورد وزارتخانه‌هایی که تشکیلاتشان موافق قانون مصوب مجلس است موقتا موقو ف الاجرا بماند و دولت در ظرف ۳ ماه متناسب با احتیجات لایحه سازمان جدید آنرا تهیه وتقدیم مجلس نماید مجلس نماید، کشاورز صدر.

نایب رئیس ـ آقای کشاورز صدر.

کشاورز صدر ـ این پیشنهاد (‌وقتی قانون تقسیمات کشور را قبول کردیم) فقط راجع بوزارت دادگستری است وزارت دادگستری از وزارتخانهایی است که تشکیلاتش قانونی است (صحیح است) و مخصوصا در سال ۱۳۱۶ یکعده‌ای نهایت در جه دقت را در تهیه لایحه نقص قانون تشکیلات دادگستری بخرج دادند و آمد به مجلس شورای ملی و تصویب شد و قانون بسیار صریح هم بود در آن قانون که مثلا اداره فنی اداره حقوقی که بسیار ضرورت داشت تشکیل بشود و وظایف هر کدامشان هم تعیین شده‌است، هیئت تصفیه آمده‌است در این تشکیلات اداره فنی را منحل کرد در صورتیکه این اداره فنی مورد ابتلاء را منحل کرد در صورتیکه این اداره فنی مورد ابتلاء تمام افراد مردم بود یک کسی کارشناس می‌خواهد نمی‌دانم ترجمه مستند دعوایی می‌خواهید که بعد برود بعدلیه عرض حال بدهد کارشناسان اینجا یک اداره فنی داشتند اداره تصفیه آمد این ادارات را منحل و ضمیمه کرد بدفتر وزارتی و اداره نظارت اداره نظارت یک اداره پر عرض و طولی است و حالا این اعضایش پخش شده‌اند نه از میز و نه از عضو و نه از حقوق و نه از اطاق چیزی کاسته نشده و مردم در اداره نظارت گم می‌شوند واین اداره فنی تمام اعضایش هستند انوقت انجام وظیفه می‌گردند حالا نمی‌کنند حالا بنده چرا این پیشنهاد را کردم برای اینکه وزارتخانها ئی که قانون ندارد با وضع قانون و مجوز مجلس تشکیلات آنها را بدهیم اما جاهایی که قانون دارد لااقل یک مطالعه‌ای شده‌است که این قانون آمده فقط می‌خواستم استدعا می‌کنم آقایان اگر موافقت کنند وزارت دادگستری را هم بگذارند که در ظرف ۳ ماه اگر نقصی در تشکیلاتش بود هیئت لایحه آن را بیاورد وزارت دادگستری الان می‌خواهد تشکیلات بدهد این را هیئت تصفیه تشکیلات عدلیه را با احتیاجاتش نمی‌خواهد تشخیص بدهد زیرا در عدلیه که محققا برای کم کردن حقوق نیست زیرا عدلیه را که این مقدار اعضایش کم است و باید محققا زیاد بشود بناء علیهذا بنده معتقدم که کلمه وزارت دادگستری را هم بگذاریم. یکی از مواردی که خود آقای وزیر عدلیه باید قانون بیاورند همین است بنابر این در مدت ۳ ماه تکلیف داشته باشند که قانون سازمان وزارت عدلیه را با نظر متخصصین فنی و بصیر و اشخاصیکه وارد بکار بوده‌اند که از جمله خود این آقایان فولادوند‌ها هستند یک قانون جامعی متناسب با این کار بنویسند و بیاورند زیرا خواهی نخواهی بایستی که دادگستر یمان اصلاح بشود و ریشه دادگستری در اقصی نقاط مملکت باید باشد چرا زیرا وجود دادگستری مانع خیلی از آزارها و زحمتها می‌شود و مامورین و قضات دادگستری به نسبت که بسنجیم بمراتب بهتر از مامورین دیگر هستند بنابراین اگر موافقت بکنند جمله وزارت دادگستری را جلوی وزارت کشور اضافه بکنم.

نایب رئیس ـ آقای فقیه‌زاده مخالفید؟

فقیه‌زاده ـ بنده عرضی ندارم، وزیر دادگستری ـ (آقای هیئت) اجازه بفرمایید.

نایب رئیس ـ آقای وزیر دادگستری اگر برای لایحه‌است بگذارید. برای بعد.

وزیر دادگستری ـ نه برای این موضوع است.

نایب رئیس ـ بفرمایید.

وزیر دادگستری ـ بطوریکه آقای نماینده محترم اظهار داشتند یگانه وزارتخانه ایکه تشکیلاتش صد در صد مطابق قانون مصوب مجلس شورای ملی بوده چه مشکلات اداریش و چه تشکیلات فعلیش وزارت دادگستری بوده (صحیح است) (فقیه‌زاده ـ متاسفانه خرابش کردند) و هیئت تصفیه یک اظهار نظری که کرده بودند خود آقای دکتر سجادی مخالف بودند بنده صحبت کردم با ایشان فرمودند که خودم در اقلیت بودم چون اکثریت این رای را داده بودم ناچاریم که این را اجرا کنیم حالا بطوریکه گفته شد فعلا حوزه وزراتی بطوری منحل شده که حتی آن اداره نظارتی که باقی مانده آن هم وظایف مرجوعه خودش را درست نمی‌تواند انجام بدهد زیرا یک اشخاصی آنجا وارد می‌شوند از ادارات دیگر که منحل شده‌اند یک اشخاصی را فرستاده‌اند باداره نظارت از اداره حقوقی و اداره فنی که اداره نظارت نمی‌تواند این کار که وظیفه اصلی قانونی اصلیه‌اش بوده انجام بدهد (صحیح است) حتی راجع به دادگاه آمده‌اند یک صورتی که بوده آنها را هم محدود کرده‌اند در صورتیکه در بعضی جاها پیش بینی شده بود که دادگاه بخش تبدیل بدادگاه شهرستان شود و در بعضی جاها که دادگاه نبود دادگاه بخش آنجا تشکیل بشود حالا دست وزارت دادگستری بسته شده‌است مثلا از جمله آمل یک شهری است یک شهر مهمی است در مازنداران آنجا دادگاه بخش تشکیل داشت لیکن بعدا در یک کمیسیونی که بنده خودم هم بودم در یکسال پیش آنجا پیش بینی کردیم که برای آمل دادگاه بخش باید تبدیل بشود بشهرستان مثلا لنجان اصفهان یا در آذربایجان آذر شهر اینجا یک نفوس زیادی دارند محتاجند بدادگاه شهرستان بنده در این صدد بودم و هستم که یک لایحه‌ای تهیه کنم و آن لایحه را بیاورم برای مجلس شورای ملی لیکن نظر بنده اگر این مسئله این ماده قانون راجع عمل سازمان بعنوان تفسیر قانون بشود سهلتر به نتیجه می‌رسیم زیرا اگر قانون بیاورم قانون خیلی طول پیدا می‌کند در دو مجلس (فرامرزی ـ لایحه تفسیر را باید دولت بیاورد) دولت اگر بعنوان لایحه قانونی بیاورد باید بهر دو مجلس بیاورد یعنی هر دو مجلس باید نظر بدهند اما اگر تفسیر قانون در مجلس بشود یک مجلس است بعنوان تفسیر اگر بآن سازمان به هیئت تصفیه اختیار داده شده بود بنظر بنده از لحاظ اصلاح ادارات بود از نظر اشخاص صلاحیت دار و غیر صالح و از نظر اجرای مواد قانون نه اینکه او را کنار بگذارند که غرض اصلی و منظور اصلی مجلس شورای ملی بوده و بخیال خودشان تنها یک ارگانیزاتور باشند تشکیلات دولتی بدهند بدون نظر اشخاص اینست که به عقیده بنده اگر بصورت تفسیر باشد این بهتر و زودتر نتیجه خواهد داد آن وقت وزارتخانه‌ها هم مکلف باشند که در ظرف همان سه ماه یک اصلاحاتی که از نقطه نظر همان سازمان مهم است بیاورند به مجلس شورای ملی. (‌احسنت).

نایب رئیس ـ آقای امامی.

نورالدین امامی ـ بنده خیلی متاسفم با اینکه افتخار کارمندی وزارت دادگستری را دارم روی اصل کلی با پیشنهاد جناب آقای کشاورز صدر مخالفم اگر بنا شود پیشنهاد جناب آقای کشاورز صدر تصویب بشود یعنی باید بگوییم هیئت تصفیه هر کاری کرده اصلا درست نیست و بیخود کرده، صحیح است که وزارت دادگستری منحصر بفرد وزارتخانه ایست که تشکیلات مستند بقانون دارد صحیح است که تصمیمات دولت نسبت بوزارت دادگستری در مرحله اول قرار گرفته نسبت بوزارت خانه ای که اساسا سازمان داشت و قانون تشکیلات داشت و ان وزارتخانهایی که قانون نداشت سازمان نداشت آنرا گذاشت برای آخر آقای مکرم هم فرمودند که یک پیشنهادی خواهم کرد که تصمیمات هیئت تصفیه نسبت بوزارت دارایی هم از بین برود (یکی از نمایندگان ـ تصمیمات هیئت تصفیه قانونی نیست) اجازه بفرمایید قانونی یعنی چه؟ آقای کشاورز صدر توجه بفرمایند. اگر وزارت دادگستری تشکیلاتش را ناقص بداند قانون بیاورد تشکیلاتش را تکمیل کند کسی جلویش را نمی‌گیرد ولی اگر با تبصره‌ها ما بخواهیم که سایر وزارتخانه‌ها را هم ملزم کنیم و هی تبصره اندر تبصره پیشنهاد کنیم باید تصمیم بگیریم که تمام تصمیمات هیئت تصفیه باطل است (فرامرزی ـ اصلا وجود غلط است) وزارتخانه‌ها را مکلف بکنیم که قانون سازمان را بیاورند به مجلس و اعضاء خودشان را هم بگویند بروند خانه هایشان بنشینند تا وقتی سازمانشان تصویب شد حقوق بگیرند والا غیر از این عملی نیست درباره اینکه آقای وزیر دادگستری فرمودند که قانون هیئت تصفیه را تفسیر بکنیم تفسیر از وظایف مجلس شورای ملی است دولت بنظرش اگر این قانون نواقصی دارد آن تفسیر را بیاورید ما تفسیر می‌کنیم این اشکالی ندارد والا ما می‌خواهیم پیشنهاد بکنیم آقای مکرم هم پیشنهاد کرده‌است راجع بوزارت دارایی حالا ممکن است عده‌ای با این پیشنهاد موافق باشند ولی دلیل نمی‌شود اصلا هیئت تصفیه را بگذاریم کنار و بگوییم تمام آن تقسیمات باطل و دیگر آن حرفها را نزنید و صحبت کردن در اطراف آن لازم نیست.

رئیس ـ رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای کشاورز صدر مبنی بر اضافه کردن کلمه وزارت دادگستری عده ۸۰ نفر آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگر خوانده می‌شود. (پیشنهاد آقای فقیه‌زاده بشرح زیر قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌نمایم بجای وزارت کشور نوشته شود دولت مکلف است قانون تقسیمات کشور را در ظر ف ۳ ماه به مجلس بیاورد ـ فقیه‌زاده.

نایب رئیس ـ آقای فقیه‌زاده

فقیه‌زاده ـ بنده می‌خواستم عرض کنم چون آقای فولادوند نگرانی داشتند به اینکه ممکن است وزارت کشور قانون را در ظر ف ۳ ماه نیاورد و جناب آقای وزیر کشور هم جواب دادند ولی بنده عقیده‌ام اینست که عوض وزارت کشور نوشته شود که دولت مکلف است تقسیمات کشور را در ظرف ۳ ماه بیاورد و این عبارت بدینطریق اصلاح شود

نایب رئیس ـ صحبت مخالف لزومی ندارد چون دولت بجای وزارت کشور نوشته شده واشکالی ندارد.

ملک مدنی ـ بنده مخالفم

نایب رئیس ـ بفرمایید.

ملک مدنی ـ توجه بفرمایید بنده هم تصور می‌کنم که اگر وزارت کشور نوشته شود بهتر است چون دولت عام است وزارت کشور خاص است وزارت کشور مکلف باشد بهتر است برای اینکه دولت که شد عام است آنطوری که جناب آقای اردلان وزیر کشور فرمودند ما میاوریم بگذارید وزارت کشور این کار را بکند ولی اگر بنا بشود دولت بیاورد نمی‌شود بنابراین بنظر بنده نوشته شود وزارت کشور بهتر است.

نایب رئیس ـ چون هر لایحه‌ای تقدیم مجلس می‌شود باید رئیس دولت هم امضاء کند اینست که فرق نمی‌کند چه نوشته شود دولت و چه نوشته وزارت کشور فرقی نمی‌کند حالا شما پس می‌گیرید. یا نه؟

فقیه‌زاده ـ چون آقای حاج عزالممالک نظر بنده را تامین کرده‌اند در جواب بیانات آقای فولادوند بنده پس می‌گیرم.

نایب رئیس ـ دیگر پیشنهادی نیست بنابراین ماده واحده خوانده می‌شود و رای گرفته می‌شود (بشرح زیر قرائت گردید)

ماده واحده ـ تصمیمات هیئت تصفیه نسبت به تشکیلات وزارت کشور موقه موقوف الاجرا می‌ماند و وزارت کشور مکلف است منتهی در ظرف ۳ ماه۸ طبق برنامه دولت که بتوصیب شورای ملی رسیده‌است لایحه تقسیمات و سازمان وزارت کشور را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.

نایب رئیس ـ عده حاضر ۸۰ نفر آقایانی که با ماده واحده موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) باکثریت ۵۷ رای تصویب شد ده دقیقه تنفس داده می‌شود (در اینموقع (یکربع قبل از ظهر) جلسه بعنوان تنفس تعطیل و مقارن ظهر مجددا بریاست آقای دکتر معظمی نایب رئیس تشکیل گردید)

ـ تقدیم لایحه محاکمات مطبوعات به وسیله آقای وزیر دادگستری[ویرایش]

۲ـ تقدیم لایحه محاکمات مطبوعات به وسیله آقای وزیر دادگستری

نایب رئیس ـ آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری ـ راجع بطرز محاکمات مطبوعات چون متقاضی بود که یک تجدید نظری بشود و قانون سابق یا عجله گذشته بود لذا یک لایحه قانونی تهیه شده و تقدیم می‌شود.

نایب رئیس ـ به کمیسیون فرهنگ و دادگستری احاله می‌شود چون فوریت ندارد، آقای وزیر کشور

- سوال آقای حاذقی، دکتر جلالی و پناهی راجع به سرقت منزل پروفسور شمس از وزارت کشور و جواب آن[ویرایش]

۳- سوال آقای حاذقی، دکتر جلالی و پناهی راجع به سرقت منزل پروفسور شمس از وزارت کشور و جواب آن.

وزیر کشور ـ سه نفر از نمایندگان محترم آقای حاذقی و آقای دکتر جلالی و آقای پناهی راجع به سرقت منزل پرفسور شمس سوالی کرده بودند که بنده حاضرم جواب بدهم هر توضیحی دارند بفرمایند تا بنده جواب بدهم.

نایب رئیس ـ آقای اسلامی اخطار نظام نامه‌ای دارید؟ (اسلامی ـ بله) بفرمایید.

اسلامی ـ عرض کنم که ماده ۱۶۹ نظامنامه مشعر است بر اینکه اگر نمایندگان سوالی کردند بایستی ظرف یکهفته جواب داده شود وقتی که از طرف وزرا نظامنامه و قانون اجرا نشود وای بحال مردم عادی سوال بنده راجع به معامله با شورویها و صورت اسامی ارز گیرندگان بود که خواسته بودم و تا حالا دولت جواب نداده و بعلاوه دولت چرا وزیر پست و تلگراف تعیین نمی‌کند. وزیر پست و تلگراف ما آمد اینجا یک چیزی گفت و رفت برای خودش می‌گردد.

نایب رئیس ـ راجع به قیمت نظامنامه که فرمودید البته در ذیل سوالها آن ماده ذکر می‌شود و باز هم اقدام خواهد شد که فورا برای جواب حاضر بشوند اما نمایندگان هم مطابق نظامنامه بایستی احترام وزرا را هم محفوظ بدارند و در غیبت آنها نبایستی صحبتی بفرمایند و از وظایف هیئت رئیسه‌است که این قسمت را تذکر بدهد. آقای وزیر دارایی.

وزیر دارایی ـ بنده هم خواستم عرض کنم که آقایان کهبد و سالار بهزادی و آقای دکتر بقائی هم از بنده سوالی کرده بودندن که حاضرم برای عرض جواب.

نایب رئیس ـ آقای حاذقی.

حاذقی ـ یک روز صبح که در تالار جلسه علنی مجلس حضور پیدا کردم به ما اطلاع دادند که شب پیش در نیمه شب دزد مسلحی بمنزل آقای پروفسور شمس استاد دانشگاه و رئیس بیمارستان فارابی مراجعه کرده و با اعمال تهدید و بکار بردن اسلحه قصد سرقت که نمشود گفت برای اینکه این را غارت می‌گویند سرقت آنست که پنهانی و یواشکی بدون اینکه صاحب مال اطلاع پیدا کند مالش را بربایند این را در عرف قانون مدنی می‌گویند سرقت ولی آنکه با اسلحه می‌خواهد برود و به زور و عنف و تهدید و آدم کشی مال کسی را ببرند این را می‌گویند غارت (یکنفر از نمایندگان ـ سرقت مسلح است) سرقت مسلح که همانطور که عرض کردم بغارت بیشتر شبیه‌است در آن موقع این حرف را زدند که خانواده آقای پروفسور شمس متوحش شدند و نوکرشان هم کشته شده‌است، من بی اندازه متاثر شدم و تاثرم از این لحاظ بود که در مرکز مملکت، در پایتخت کشوربا بودن این همه دستگاه پرعرض و طول یک همچو جراتی برای دزد که معمولا می‌گویند دزدهمیشه می‌ترسد که دزدی می‌کند ولی چطور شده که این ترس و رعب دیگر از دزد برداشته شده و بااین چالاکی و در حقیقت افسار گسیختگی به یک همچو دزدی به این کیفیت دست زده در اینجا البته عرض شد سوالی هم بنده کردم که از آقای وزیر کشور توضیحی خواسته بشود و باید عرض بکنم که دردادن این سوال هیچ نظری له یا علیه اشخاص نداشتم برای اینکه آنموقع دیگر جنبه یک نظر شخصی و یک غرض شخصی پیدا می‌کند و من خدا را گواه می‌گیرم و به قرآن مجید سوگند خوردم که هیچوقت روی غرض یا هوی و هوس قدمی برندارم و اقدامی نکنم اینست که من می‌خواهم در این مورد عرض کنم که از شخص آقای رئیس شهربانی کل کشور هیچ شکایتی ندارم و کلمه‌ای نسبت به شخص ایشان عرضی ندارم و عقیده شخصی خودم نسبت بآقای سر لشگر زاهدی اینست که ایشان یک افسر بسیار شایسته و وظیفه شناس و امین و علاقمند به مملکت هستند (صحیح است) ایشان در فارس هم سوابقی دارند که خدماتی کرده‌اند آنجا و تمام مردم فارس ایشانرا بشرافتمندی و علاقمندی به مملکت می‌شناسند (صحیح است) بنابراین این سوال برای اینکه تحریفی نشود که خدای نکرده ایشان در انجام وظیفه یک قصوری ورزیده یا اینکه عمل ایشان مورد انتقاد است مضافا به اینکه تامین هر منطقه‌ای بعهده یک اشخاص معین است البته باید دید که آن رئیس کلانتری یا مسئول انتظام آن قسمت شهر چرا وظیفه خودش را انجام نداده چون منزل ایشان بطوریکه من اطلاع دارم در ظرف یک مدت کمی چندین بار مورد مراجعه دزد و سارق واقع شده و هر دفعه هم یک شکایتی بمقامات مربوطه شده‌است خواستم که جناب آقای وزیر کشور این اقداماتی را که دستگاه شهربانی کرده برای آرامش خاطر مردم پایتخت و آن عملیاتی شده که بعد از این نظایراین پیدا نشود و کوششهایی که برای کشف دزد و جلوگیری از تکرار نظایر آن شده اینجا توضیح بدهند که خاطر آقایان نمایندگان محترم هم مستحضر بشود و افکار عامه هم یک قدری راحت بشود و توجه داشته باشند که مامورین مراقب حفظ انتظام مملکت هستند (شوشتری ـ اگر مطابق قانون اسلام دست دزد را می‌بریدند این چیزها پیش نمی‌آمد)

نایب رئیس ـ آقای وزیر کشور چون سوال هر سه نفر آقایان در یک موضوع است اجازه بفرمایید آقایان هم بیانات خودشان را بکنند بعد جنابعالی جواب بدهید آقای دکتر جلالی.

دکتر جلالی ـ موضوع سوال بنده و عرایض بنده هم همانست که جناب آقای حاذقی فرمودند و همان سرقت عجیبی است که در منزل آقای پروفسور شمس اتفاق افتاده‌است اما متاسفانه من در صحبت گذشته‌ام همانطور که عرض کردم اینها تکرار می‌شود و در همان منزل همانطور که فرمودند مکرر دزدی شده و نظیر این دزدیها در نقاط دیگر هم اتفاق افتاده من کاری ندارم که آقای رئیس شهربانی آدم خوبی هستند یا نیستند چون من زیاد با ایشان آشنا نیستم ولی در اینکه مسلما دستگاه یک نواقصی دارد حرفی نیست. ممکن است بعضی از قوانین طوری است که ایجاب نمی‌کند دزدان را بمجازات کافی برسانند و آنها را تنبیه کنند باید این قوانین اصلاح بشود اگر قانون کافی است پس آقایان آنطوری که باید اجراء نمی‌کنند. از قراری که بنده شنیدم و تحقیق کردم این دزدان را مامورین آگاهی می‌شناسند، چرا اینها را نمی‌گیرند تنبیه کنند (یکنفر از نمایندگان ـ باید بدهند دست دادگاه) دادگاه اگرقوانینش کافی نیست چرا قوانین را اصلاح نمی‌کنید؟ (پیراسته ـ قوانین ما برای تعقیب دزد کافی است) بالاخره این دستگاه یک نقصی دارد یا ضعف در دستگاه شهربانی است که اگر آقای رئیس شهربانی شخص خوب و وظیفه شناس و قادری هستند اصلاح کند و اگر نیستند خوب لطف کنند و این پست را بدیگری محول کنند که او بتواند درست انجام بدهد و اگر در قوانین دادگستریمان نقصی است این را از جناب آقای هیئت که از هر جهت شایستگی ایشان مسلم است تمنی می‌کنم که اصلاحاتی بکنند. (فرامرزی ـ در طرز عمل) و اگر ضعف در آن اداره‌ای است که عرض کردم که باید برطرف شود بهر حال من بطور کلی تمنایم اینست که این نوع سرقتهای عجیب مانند سرقتی که در این منزل شده‌است از بین می‌رود.

نایب رئیس ـ آقای پناهی.

پناهی ـ عرض بنده هم همانهایی بود که آقایان اینجا فرمودند اما بنده به این سرقتی که در منزل آقای پرفسور شمس شده تنها به این کاری ندارم این عمومیت دارد مثلا الان دو فقره سرقت در کوچه عدل روبروی قصر اتفاق افتاده‌است در این اواخر اینها میرساند که شهربانی باید بیشتر مراقبت کند در اینکار چندی قبل هم آقایان فرامرزی در روزنامه کیهان راجع به امنیت شهر کاملا شرح داده بودند مقصودم این بود ک توجیه مخصوصی بشود که اگر این مطالب در مجلس گفته شود و نتیجه نگیریم ممکن است که نتیجه معکوس بخشد.

نایب رئیس ـ آقای وزیر کشور.

وزیر کشور ـ سؤال سه نفر آقایان نمایندگان محترم که به وزارت کشور رسید من در صدد تحقیق قضیه سرقت منزل پروفسور شمس برآمدم و خلاصه این سرقت یعنی اقدام بسرقت که منجر به قتل یک نفر شده بطوریست که به عرض مجلس شورای ملی میرسانم. طبق اظهار خود پروفسور شمس سارق که تحت تعقیب پروفسور بوده در راهرو با نوکر مشارالیه مصادف می‌شود و در نتیجه کشمکش برای نجات خود او را هدف گلوله قرار داده و متواری می‌شود ولی سرقتی البته متاسفانه آدمی کشته می‌شود ولی بواسطه همین که آدم کشته شده و سروصدا شد او فرار می‌کند و سرقتی آنجا واقع می‌شود و قضیه هم تحت تعقیب است و یکنفر هم که مظنون بوده بلکه تحت تعقیب است و یکنفر هم که مظنون بوده بلکه می‌تواند گفت که همان آدم باشد گرفتار شده و همدستهایی هم داشته البته جزئیات آنرا نمی‌توان علنی باطلاع آقایان برساند ولی می‌توانم عرض کنم که گرفتاری آن شخص در موقع بخصوص و دیدن اتومبیلی که آنشب هم د رآنجا بوده و همان اتومبیلی که آنشب هم در آنجا بوده و همان اتومبیلی که این شخص درش بوده و وجود یک اشتباه مسروقه دیگری نشان می‌دهد که نه تنها این شخص و همدستان او مرتکب این عمل خبط شده‌اند بلکه نظایر دیگری هم داشته که امیدواری می‌رود کشف شود (حاذقی ـ پس قالیهای منزل ما را هم برده‌اند دستور بفرمایید رسیدگی شود) همان طور که گفته شد سؤالی که اینجا گفته شد نظر آقایان نمایندگان محترم همانطوری که آقای حاذقی فرمودند به شخص مخصوصی نیست بلکه راجع بمصالح مملکتی است و بنده اطمینان می‌دهم چون در مجلس شورای ملی گفته می‌شود ابدا در پایتخت ما عدم امنیتی وجود ندارد (صحیح است) این را باید آقایان بدانند که در پایتختهای بزرگ دنیا هم این قبیل چیزها پیش می‌آید و اگر تعقیب نشود کشف نشود دلیل بر سهل انگاری است ولی اگر تعقیب شود البته صلاح نیست که ما خیال کنیم برای یک قتل یا یک سرقت در پایتخت عدم امنیت است مخصوصا که در این استانها و شهرستانها هم گفته می‌شود برای مثال بنده می‌خواهم عرض کنم وقتی بنده در شیراز بودم اتفاقا در آن مدت نان شیراز خوب بود یک وقتی دیدم اینجا در رادیو گفته شد که آقا دستور داده شده که پشت هم بایستید جلو نانواییها و عجله نکنید. یک دکان نانوایی را بستیم دیگری را چکار کردیم در رادیو تکرار می‌کنند بنده آن موقع رمز گفتم یعنی تلگراف رمز کردم ولی حالا علنی می‌گویم گفت که خواهش می‌کنم این چیزها را در رادیو نگویید زیر اینجا مراقب هستید وقتی که این حرفها را می‌شوند خیال میکنند که آنجاها یک خبری است و اینها هم متوحش می‌شوند حالا خوشبختانه مملکت ما در زیر سایه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی که قدرت کامل در دست اوست امنیت کامل داد ونه تنها در تهران است که امنیت دارد بلکه در تمام مملکت می‌توان گفت که هیچ موقعی مثل این موقع امنیت نبوده است(صحیح است) در شهر تهران هم امنیت هست و مخصوصا ما در نظر داریم که بعده پلیس بیفزاییم و حقوق کافی هم باشخاص درستی که طرف اعتماد باشند بدهیم و امیدواریم نظایر این قضیه پیش نیاید

نایب رئیس ـ آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری ـ چون گفته شد که دادگاه‌ها قصور می‌کنند در مجازات و کیفر دزد‌ها و از این راه (پیراسته ـ دلیل نمی‌توانند پیدا کنند می‌انندازند گردن عدلیه) چندی است که به دستگاه قضایی در خارج خیلی حمله می‌شود. بنده نمی‌گویم که دستگاه قضایی کامل و مکمل و تمام متصدیان قضا همه‌شان صالح هستند، این را نمی‌توان ادعا کرد بلکه یک نواقصی داریم و یک معایبی هم داریم که البته باید آنها تکمیل و اصلاح بشود لکن این را می‌توانم بگویم که بهترین مامورین دولت در دستگاه قضایی هستند (صحیح است) اشخاصی در دستگاه قضایی هستند که مثل فرشته با گرسنگی می‌سازند و گرسنه می‌خوابند ولی وجدانشان را از دست نمی‌دهند (صحیح است) و متاسفانه اینها خیلی زندگیشان سخت است در ولایات هم هستند در تهران هم هستند اشخاصی در ولایات هم هستند درتهران هم هستند، اشخاصی در دیوان کشور فوت کردند (زند ه‌ها را من صحبت نمی‌کنم) مثل آقای رضوی، مثل آقای فاطمی مثل آقای جمشیدی (صحیح است) وقتی که اینها مردند جمشیدی رای دفن و کفنش مخارج نداست که دولت مساعدت کرد (پیراسته ـ دادیار دادسرا مرد کفن نداشت) بنابراین البته یک اشخاصی هم هستند که ناباب هستند که باید دست آنها را کوتاه کرد و آنها هم دو جورند یکی اشخاصی هستند که با لذات فاسدند، اینها در اقلیت هستد یک عده‌ای هم هستند که ضعیفند یعنی نمی‌توانند عسرت زندگانی را تحمل کنند اینها تاثیر بعضی عوامل می‌روند ولی اینها هم قابل اصلاح هستند و وقتی که معاششان تامین شد و مقامشان تثبیت شد قابل اصلاحند، یک عده دیگر هم هستند که اینها فاسدند با لذات و آنها را باید دور ریخت، راجع به این مسئله در چند جلسه پیش هم عرض کردم که دو سه ماه پیش در سلام اعلیحضرت همایونی به بنده فرمایش فرمودند راجع به این قسمت و بنده به عرضشان رساندم که دستگاه دادگستری در قسمت حقوق.... بنده ۲۶ سال است که در عدلیه هستم و سراغ ندارم که یک شخص بالاخره بالنتیجه در قسمت حقوقی بحقش نرسد، لکن ممکن است که عمر او کفاف ندهند ولی پس از طی مراحل بالاخره اگر خودش قصوری نکرده باشد بحقش می‌رسد. در قسمت جزایی هم یک بی تقصیر محکوم نشده اینهم کمتر می‌شود که یک بی تقصیری محکوم بشود و به زندان برود لکن اشخاص با تقصیر تبره می‌شوند. چرا؟ برای اینکه نذر الحدود بالشبهات یک قاضی با وجدان با مختصر شبهه‌ای نمی‌تواند یک نفر فرد ایرانی را محکوم کند به مجازات و از آنطرف هم دستگاه تحقیقا ما ناقص است (صحیح است) شهربانی ما آن وسائل را ندارد ژاندارمری ما اداره ژاندارمری آن وسائل را ندارد مامورین مربوطه شان خوب نیستند و همچنین یک وسائل فنی هم هست برای کشف جرایم که اینها را یا ندارند و یا نمی‌توانند آن تحقیقات را به آخر برسانند، یک متهمی می‌آید در پیشگاه دادگاه فقط روی یک اقرار است یا روی یک قراین ظنیه و این قرانین ظنیه برای آقامه کیفر خواست یعنی برای ادعانامه کافی است ولی برای حکم محکمه کافی نیست و دلالیل فعلی می‌خواهد این می‌آید در آنجا و حاکم محکمه می‌بیند پرونده ناقص است، اقرار هم در جزییات قسمت قاطع نیست باید کشف از واقع بکنند در مسائل حقوقی اقرار حجت است ولی در مسائل جزایی اقرار حجت نیست. وقتی که می‌آید می‌گوید که من در اثر زجر و شکنجه، این اقرار را کرده‌ام و یک قراین و اماراتی هم نشان می‌دهد با اینحرف وجدان قاضی متزلزل می‌شود و نمی‌تواند او را محکوم بکند اینست که خیلی از مقصرین و گناهکاران از آنجا خلاصی و رهایی می‌یابند از مجازات، این یک قسمتش است ولی در بعضی موارد هم مجازات تخفیف می‌شود مثلا دزدها، دزد هم دو جور است یک دفعه دزدی است که یک گدایی دم در می‌اید در را باز می‌بیند می‌آید یک آفتابه‌ای بر می‌دارد یا از روی طناب رخت برمی دارد البته این قابل ارفاق است ولی آن دزدی که شب با سلاح می‌آید در را می‌شکند یا از دیوار می‌پرد و می‌آید اهل آن خانه را متوحش می‌کند این مجازاتش باید خیلی شدید باشد حتی می‌توان مجازات اعدام را معین کرد تا اینکه آن منظوری که از مجازات هست آن منظور تامین بشود و آن اطمینان به امنیت است (صحیح است) برای تسریع در کارهم مشغولم بنده، یک اصلاحاتی می‌کنیم در آیین دادرسی کیفری که زیاد تشریفات نداشته باشد (صحیح است) و معطل نشود، این را مشغولیم حالا یک کمیسیون هم داریم برای تجدید نظر در آیین دادرسی حقوقی، و کیفری هر دو که در هر دو تسریع بشود پس بنابراین باید هر دو که در هر دو تسریع بشود پس بنابراین باید در این دو قسمت اقدام کرد تا اینکه کار دادگاه‌ها کاملا رضایت بخش باشد یکی اینکه خود دادگاه‌ها را البته باید اصلاح کرد این اشخاص که تحت تاثیر می‌روند یا تحت تاثیر عوامل مادی یا تحت تاثیر عوامل معنوی اینها را یا بایستی که دور کرد یا آنهایی را که ضعیف هستند اصلاح کرده و دوم اصلاح بعضی قوانین از لحاظ تسریع و تشدید مجازات بنابراین بطور کلی بدستگاه قضایی حمله کردن و گفتن که دستگاه قضایی ماخوب نیست این بر خلاف صلاح مملکت است (صحیح است) و ما در دنیا مدعی هستیم که یک دستگاه قضایی قانونی داریم که در این جا می‌توانیم اتباع اجانب را هم با کمال بی‌طرفی قضاوت کنیم و روی همین اصل است که کاپیتولاسیون الغا شده‌است عرض بنده تمام شد.

ـ سؤال آقای دکتر بقائی راجع به خالصجات جیرفت و گرمسار و تقسیم اراضی خوزستان از وزارت دارایی و جواب آن[ویرایش]

۴ ـ سؤال آقای دکتر بقائی راجع به خالصجات جیرفت و گرمسار و تقسیم اراضی خوزستان از وزارت دارایی و جواب آن

نایب رئیس ـ آقای دکتر بقائی سئوالی داشته باشند بفرمایید.

دکتر بقائی ـ البته آقایان بخاطر دارند که مرحوم مشارالملک یکی از کارمندان قدیمی و صاحب منصبان عالیرتبه وزارت دارایی بود و در ابتدای سلطنت اعلیحضرت فقید مرحوم مشارالملک ایشان را تشویق کرد به اینکه در مازندران املاکی خریداری کنند و آنجا ملک داری بکنند و همینطور هم شد بعد از مدتی هم به نص قرآن املاک خود مرحوم مشارالملک را با املاک خالصه جیرفت معاوضه کردند چون در این نقشه وسیعی که برای املاک مازندران طرح شده بود املاک مشارالملک هم لازم بود ک وارد آن نقشه بشود. املاک مشارالملک با املاک خالصه جیرفت تعویض شد و املاک مازندران شد خالصه دولت و این خلاصه را به مبلغ ششصد هزار تومان فروختند یعنی وزارت دارایی فروخت با اعلیحضرت فقید ومرحوم مشارالملک در جیرفت مالک شد یعنی خالصجات قدیمی و تاریخی جیرفت شد ملک ایشان، تاریخ گذشت، همانطور که همیشه می‌گذرد، قضایای شهریور پیش آمد، بعد از شهریور مشارالملک املاک خودش را در مازندران پس گرفت وطبعا خالصه جیرفت هم دوباره برگشت بحالت خالصگی، به این ترتیب آقایان ملاحظه می‌فرمایند که خالصه جیرفت بهیچوجه من الوجوه ارتباطی با املاک اعلیحضرت فقید نداشته فقط یک مدت کوتاهی معوض قرار گرفته بود برای اینکه اعلیحضرت فقید بتوانند املاک مشارالملک را بخرند، جریان املاک، را هم البته آقایان می‌دانند چی بوده و چی شده و حالا چه هست من نمی‌خواهم توضیح بدهم ولی این اداره املاکی که فعلا ایجاد شده مثل اینکه روی همان رویه سابق مثل اینکه در روح این چیزی باشد می‌خواهد بهمه جا دست اندازی بکند و من جمله آمده‌اند مدعی املاک خالصه جیرفت شده‌اند که اینها منظم بشود به این املاکی که دوره گذشته مجلس تصویب کرد که به سازمان داده شود البته اینجا این موضوع باشکال برخورد و گفتند این ربطی بان املاک نداشته و خالصه‌است و نمی‌شود، جناب آقای گلشائیان وقتی که دیدند اینطور نمی‌شود خواستند که آن مبلغ ششصد هزار تومان که بابت املاک مشارالملک یعنی املاکی که تبدیل بخالصه شده بود و فروخته بود دولت باعلیحضرت فقید، آن ششصد هزار تومان را بجای آن، از صندوق دولت بپردازند باملاک باز آنهم باشکال برخورد برای اینکه گفتند باستناد ماده ۱۵ قانون املاک واگذاری که در خرداد ۱۳۲۱ تصویب شده اگر قیمتب بابت این املاک باید پرداخته شود، این قسمت باید بصندوق دولت پرداخت شود و حالا این پول خودش در صندوق دولت هست بفرض اینکه روز اول پرداخت شده باشد این در صندوق دولت هست و دیگر از صندوق دولت بجای دیگر نمی‌شود داد، برای اینکار بقراری که اطلاع پیدا کرده جناب آقای گلشائیان بدیوان کشور هم مراجعه کردند بوزیر دادگستری هم مراجعه کردند بوزیر دادگستری وقت البته که یک راهی برای منضم کردن خالصه جیرفت یا دادن قیمتش بآن سازمان املاک فعلی پیدا شود اما راهی پیدا نشد تا آقای گلشائیان بدون طی تشریفات اداری یک موافقت نامه‌ای با اداره املاک دربار ظاهرا امضاء کردند که این املاک خالصه جیرفت واگذار باداره املاک دربار بشود (مکی ـ اینکار جرم است) البته تا آنجایی که بنده اطلاع حاصل کردم هنوز در وزارت دارایی عملی روی این قسمت نشده و از اداره املاک رونوشت این موافقت نامه را فرستاده‌اند بوزارت دارایی که رویش عمل بشود ولی در آنجا عمل نشده ولی چیزی که عمل شده‌است اینست که مدت دوسال است یکنفر از طرف دربار یعنی یک مامور از طرف نمی‌دانم همان سازمان است کجاست، رفته برای جمع آوری بهره و بنده اطلاعی ندام که بهره‌ای هم جمع آوری کرده باشد ولی چیزی که هست بصندوق دارایی باز بابت بهره املاک جیرفت چیزی واصل نشده این بو که از جناب آقای وزیر دارایی خواهش کردم که راجع به این موضوع جواب بدهند که وضعیت این خالصجات جیرفت چیست و اینجا بیایند بفرمایند که اینها ربطی باملاک سازمان ندارد. موضوع دوم راجع به اواگذاری املاک گرمسار برای معامله امانی بهمان سازمان خدمات است البته یک مقرراتی راجع باجاره دادن خالصجات وجود دارد ظاهرا عمل بر این است که بمزایده بگذارند بلی؟ (وزیر دارایی ـ بلی) یک خالصجاتی در گرمسار هست که بنده نه گرمسار رفته‌ام و نه اطلاعی دارم، از ملک داری هم هیچ سرشته‌ای ندارم، کاری هم ندارم ولی بنده اطلاع پیدا کردم که یک املاکی در گرمسار هست و وزارت کشاورزی مدتها تقاضا داشت که اینها را اجاره کند از وزارت دارایی برای این که مزارع نمونه‌ای تهیه کند طبق مقررات وزارت دارایی موافقت نکرده و گفت باید مزایده داده بشود و هر چه بود موافقت نکرد که بوزارت کشاورزی اجاره داده شود یا واگذار بشود ولی شنیده می‌شود که در اثرفشار همان سازمان املاک وزارت دارایی موافقت کرده‌است که این املاک را باختیار همان سازمان بگذارد که خودشان بطور امانی عمل بکنند وهر چه هم بهره برداری کردند تحویل بدهند البته یک همچو قراردادی ضمانت اجرایی ندارد و کنترل هم ندارد بنده سؤال می‌کنم که اولا چرا بوزارت کشاورزی اجاره ندادند و چرا به اینصورت واگذار کردند و اصولا هم این رویه‌ای که پیش گرفته شده‌است. بنده تقبیح می‌کنم.

نایب رئیس ـ آقای وزیر دارایی.

وزیر دارایی ـ مطالبی که آقای دکتر بقائی اینجا ایراد فرمودند شامل دو قسمت بود ولی در سؤالی که قبلا نوشته بودند یک مطلب دیگر هم راجع بااراضی خوزستان بود (دکتر بقائی ـ بنده فراموش کردم آن قسمت را عرض کنم جنابعالی جواب را بفرمایید) نتیجه تحقیقاتی که بنده از اداره مربوط در این باب کردم بطور خلاصه مشعر بر اینست که در دوره اعلیحضرت پادشاه فقید املاک جیرفت با املاک مرحوم مشار در مازندران تعویض گردید و پس از انجام عمل تعویض از طرف وزارت دارایی باعلیحضرت پادشاه سابق فروخته شد بعد از حادثه شهریور ۱۳۲۰ وضع قانون املاک واگذاری مورخ خرداد ۱۳۲۱ مرحوم مشار با استفاده از بنده (ه) قانون مزبور طبق دادنامه قطعی صادره از دادگاه تجدید نظر املاک واگذاری املاک جیرفت را بدولت تحویل و املاک سابق خود را مجددا تصرف نمود متعاقبا برا اثر تصویب قانون تیر ۱۳۲۸ مبنی بر واگذاری املاک اعلیحضرت شاه سابق باعلیحضرت همایون شاهنشاهی املاک جیرفت در قبال وجوهی که اعلیحضرت پادشاه فقید بابت بهای املاک مازندارن بدولت پرداخته بودند از طرف سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بهره برداری می‌شود در مورد املاک گرمسار باید عرض کنم که بهیچوجه نه اجاره داده شده و نه بهیچکس واگذار شده و در تصرف دولت باقی است و اسامی انهم جزء همان صورتی که به کمیسیون قوانین دارایی دادیم هست و جزء همان لایحه فروش خالصجات هر طوریکه تصمیم بگیرند عمـــل خــــواهد شــد (دکتربقائی ـ ولی املاک جیرفت خلاف قانون است) عرض کردیم نتیجه تحقیقات بنده از دوسیه‌ای که تشکیل شده بود این بود و بیش از این نمی‌توانم عرض کنم (دکتر بقائی ـ کاملا به عرضتان نرسانیده‌اند دستور بفرمایید پرونده را بیاورند مطالعه بفرمایید) یک صورتی هم از اراضی خالصجات خوزستان که با اشخاص واگذار شده بود تقدیم می‌کنیم.

جمعی از نمایندگان ـ قرائت بفرمایید.

نایب رئیس ـ آقای دکتر بقائی مطابق نظامنامه توضیحی دارند. (جمعی از نمایندگان ـ آنصورت را قرائت بفرمایید) (صورت تقسیم اراضی خوزستان توسط آقای صدر‌زاده منشی بشرح زیر قرائت شد):

۱- آقایان: حاجی عبدالله خدادادی و حاجی سعد خزاعی و شرکاء ۳۱۵۶ هکتار
۲- عبدالعلی اسکندری عزیز ندائی حسین خدادادی جاسم اژدری۲۸۱۰ هکتار
۳- محسن احمدزاده ۱۵۸۷ هکتار
۴- شرکت سهامی کشاورزی جنوب ۶۷۸۴ هکتار
۵- آقایان محمد مهدی و حاجی خان ومنوچهر و کریم دولتی ۵۵۰ هکتار.
۶- آقایان خواجه عبدالله پشم فروش طه بتهانی غلامرضا خیاط‌زاده ۲۸۰۰ هکتار
۷- حاجی مهدی چیت ساز ۴۸۲ هکتار.
۸- حاجی علی خمیس سیب الله احتیاطی محمد تقی فرش فروش ۱۳۱۲ هکتار
۹- محمود و عباس و احمد علی‌زاده و شهاب خسروانی و غلامرضا نورزاد ۲۵۰۰ هکتار
۱۰ ـ محسن موقر ۱۵۰۰ هکتار
۱۱ – آقای مبصر ۱۰۰۰ هکتار
۱۲ ـ مهندس پالیزبان ۱۵۰۰ هکتار
۱۳ ـ مهندس میرخانی و مهندس مولوی ۱۵۰۰ هکتار
۱۴ ـ قاسم طاهباز ۱۷۶۰ هکتار
۱۵ ـ شیخ ماهور محسنی ۲۸۴۰ هکتار
۱۷ ـ شیخ شایع و محمد کاظم مرتضوی ۹۷۰ هکتار
۱۸ ـ حاجی نصرالله صفاجو ۹۹۷ هکتار
۱۹ ـ برادران جازی ۲۰۴۰ هکتار

نایب رئیس ـ آقای دکتر بقائی

دکتر بقائی ـ خیلی متاسفم عرض کنم خلاصه‌ای که به عرض جناب آقای وزیر دارایی رسانده‌اند کاملا ناقص است چون جریانی که بنده در مجلس عرض کردم عین جریان پرونده موجود است و کاملا در پرونده منعکس است که آقای گلشائیان تلاش می‌کردند راهی پیدا کنند که این خالصجات را باملاک واگذاری بدهند و بهمین جهت بدیوان کشور مراجعه کردند، کمیسیون تشکیل دادند با آقای وزیر دادگستری وقت مذاکره کردند و راهی پیدا نشده‌است بعد که دیدند هیچ راهی ندارد خواسته‌اند ششصد هزار تومان را بدهند ماده ۱۵ قانون واگذاری را برخ ایشان کشیدند که باید این پول در صندوق دولت بماند وقتی که دیدند هیچ راهی ندارد بدون طی تشریفات اداری شخصا برای خوشرقصی رفته‌اند در دربار یک موافقتنامه امضاء کردند بدون اینکه مقدمات این امر در وزارتخانه منعکس باشد و در پرونده منعکس باشد و بعدا از اداره املاک دربار بوزارت دارایی نوشته‌اند طبق موافقتنامه‌ای که بامضای آقای گلشائیان رسیده شما این املاک را استرداد کنید. وزارت دارایی روی مقرراتی که خواسته‌اند رعایت کنند حاضر نشده و تا بحال این عمل انجام نشده‌است به اینجهت گزارشی که به عرض جناب آقای وزیر دارایی رسانیده‌اند کاملا غلط است و بنده خواهش می‌کنم شخصا خودشان این پرونده را بخواهند و بخوانند و شخصا تشریف بیاورند اینجا جواب بدهند برای اینکه دیگر موقع گذشته که اداره املاک همان کاریرا که در دوره اعلیحضرت فقید راجع باملاک مردم می‌کردند حالا راجع بخالصه بکنند، اما این صورتی که راجع باملاک خوزستان دادند باید یک ضمانت اجرایی ایشان بفرمایند که اگر ما آمدیم یک اسامی آوردیم که در تحت عنوان حاجی پشمعلی من و آقای مکی رفتیم پنجهزار هکتار گرفتیم و برخلاف گزارش داده‌اند بآقای وزیر دارایی آنکسی که گزارش خلاف داده تنبیه بشود فرضا ما رفتیم زحمت کشیدیم یک صورتی تهیه کردیم آوردیم اینجا آن وقت بگویند بلی آقا اینجا را توجه نکرده‌اند آن ثبات اسم حسن را حسین نوشته‌است چون راجع باملاک خوزستان آقایان می‌دانند که غیر از این اسامی که اینجا گفته شد یک دستهایی هم در کار است بنده خودم همینطور که عرض کردم نه مالک هستم و نه از خوزستان چیزی می‌خواهم و نه با هیچ شرکتی هیچ چیزی بند و بست دارم فقط می‌دانم که اینجا یک دست اندازیهایی شده (شوشتری ـ این اراضی بین ده هزار نفر باید قسمت شود نه چهل نفر) و خواهش می‌کنم جناب آقای وزیر دارایی راجع به این قسمت یک تحقیقات بیشتری بکنند و راجع بخالصه جیرفت هم با این دو کلمه نمی‌شود و اگر این سازمان هم همین املاکی را که دارد اداره بکند و جلوی دزدیهایی که الان می‌شود بگیرند همان کافی است.

وزیر دارایی ـ بنده منکر وجود موافقتنامه نمی‌شوم (دکتر بقائی ـ پس چرا نفرمودید؟)

وزیر دارایی ـ بنده منکر وجود موافقتنامه نمی‌شوم (دکتر بقائی ـ پس چرا نفرمودید؟) موافقتنامه‌ای هست راجع ببعضی املاک که آقای وزیر دارایی سابق هست نمایندگانی دادند باداره موقوفات خاندان پهلوی که نسبت بوزارت دارایی بطور امانی عمل کنند یعنی در واقع بجای وزارت دارایی و راجع به نواقصی هم که در این صورت هست آنچه بنظر آقایان می‌رسد بفرمایند بعدا رسیدگی می‌شود و اگر بی ترتیبی هایی باشد در حدود مقررات قانون جدا رسیدگی خواهد شد و تعقیب خواهد شد (دکتر بقائی ـ شما مسئول هستید) بنده دیروز آمده‌ام اطلاع ندارم.

- اظهارات آقای موقر راجع به معامله پنبه[ویرایش]

۵- اظهارات آقای موقر راجع به معامله پنبه

نایب رئیس ـ آقای موقر.

موقر ـ عرض کنم بعد از آنکه انحصار پنبه ملغی شد دولت در حدود بیست هزار تن پنبه موجود داشت که برای دولت این پنبه‌ها ۷۰۰ میلیون ریال تمام شده بود و بنده اطلاع دارم که این پنبه‌ها را فروختند به ۷۰ میلیون ریال یعنی عشر آنچه که خودشان خریده بودند، در زمان پنبه فروختن در دنیای خارج پنبه در ترقی بود، در منچستر، در توکیو در سایر جاهای دنیا پنبه ترقی می‌کرد ولی در ایران تنزل می‌کرد. تنزل پنبه ساختگی بود معتمد بودند که پنبه را پایین بیاورند بعدا باشخاص معینی بفروشند، این پنبه حالا چطور تنزل کرد استان مفصلی است بالاخره از این پنبه ۶ هزارتن به فتحی نامی فروختند در ۱۱ ریال و بعد از مدتی از فتحی باز می‌خرند بکیلوئی ۲۸ ریال (یکنفر از نمایندگان ـ فروشنده کی بوده؟) فروشنده هیئت تصفیه بوده و این معامله از امسال بسیار بسیار روشنی بوده که اگر دولت واقعا بخواهد فساد را کشف کند و دزدها را تعقیب بکند بهترین نمونه‌اش همی موضوع است این پنبه را بکسی فروخته‌اند که اعتبار نداشته و پنبه به او می‌فروشند در مقابل سفته و دولت این معامله را می‌کند که همیشه بایستی با تضمین معامله کند پنبه را ۱۴ ریال می‌فروشند و ۲۸ ریال می‌خرند، چون این موضوع خیلی مفصل است بنده مختصرا عرض می‌کنم که این پنبه ۷۰۰ میلیون ریال برای دولت تمام شده و هفتاد میلیون ریال فروخته‌اند بنده یادداشتهایی داشتم که فعلا حاضر نیست حالا چون توضیح کافی نمی‌توانم بدهم بنده این حق را برای خودم محفوظ می‌دارم.

نایب رئیس ـ آقای وزیر دارایی.

وزیر دارایی ـ در ابن باب بنده عرض نکرد که برای جواب حاضرم.

دهقان ـ این یک پرونده‌ای است که بنده هم سؤال کرده‌ام حیف ومیل هم شده دزدی هم و باید درست جواب بدهند.

وزیر دارایی ـ بنده جواب را در جلسه بعد عرض می‌کنم.

- موقع و دستور جلسه اینده و ختم جلسه[ویرایش]

۶- موقع و دستور جلسه اینده و ختم جلسه

نایب رئیس ـ چون قصد داشتیم بعد از تنفس طرح آقایان نمایندگان محترم را که راجع بهمان قسمت اختیارات کمیسیون بودجه مطرح کنیم اما چون عده برای رای کافی نبود با ین جهت بسؤالات پرداختیم در ابتدای جلسه آینده جزء دستور است و بعد هم لایحه فروش خالصجات. حالا جلسه ختم می‌شود جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت ۹ استدعا می‌کنم آقایان ساعت ۹ در اطلاق حاضر باشند. (مجلس ۵۵ دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی ـ دکتر معظمی.