مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۷۳

۱شنبه ۳ آذر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۲۰۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۰۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۲۶ آبان ۱۳۳۰ نشست ۲۰۴

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تاسف از فوت آقای تدین و ختم جلسه به پاس احترام آن مرحوم و روز وفات مرحوم مدرس - تعیین جلسه بعد