مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آذر ۱۳۵۰ نشست ۲۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آذر ۱۳۵۰ نشست ۲۰

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۲۵ آذر ۱۳۵۰ نشست ۲۰

فهرست مطالب: