مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آبان ۱۳۲۹ نشست ۸۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی افسران و درجه‌داران و افراد ارتش

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آبان ۱۳۲۹ نشست ۸۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۸۲

۳شنبه ۷ آذر ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۸۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۸۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌جلسات ۲۲ و ۲۳ آبان
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: حاذقی - شوشتری - کشاورز صدر
۳- طرح کمیسیون دادگستری راجع به تصفیه کارمندان و تصویب آن
۴- طرح گزارش راجع به حقوق بازنشستگی افسران و درجه‌داران و افراد ارتش
۵- ختم جلسه به عنوان تنفس