مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۱

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۴۵

۱شنبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۹۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۹۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روزسه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۱

فهرست مطالب:

۱- طرح تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: آشتیانی‌زاده - اسلامی - برومند - ابریشم‌کار - معدل
۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت جنگ
۴- بیانات آقای شوشتری راجع به طرح بودجه ۱۳۳۰ مجلس و اعلام دستور جلسه بعد به وسیله آقای نایب رئیس
۵- گزارش آقای مکی راجع به جریان مسافرت خود به خوزستان و اجرای خلع ید
۶- طرح لایحه راجع به کارگران مسلول
۷- ختم جلسه به عنوان تنفس