مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۴۶

۴شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۵۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۵۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۷

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: فرهودی - برومند - دولت‌آبادی و توضیحات آقای معاون نحست‌وزیر
۳- تصویب پیشنهاد مسکوت ماندن گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح دو ماده از قانون انتخابات و انجمن شهر
۴- طرح و خاتمه مذاکره گزارش کمیسیون نظام راجع به مستمری وراث شهدای جنگ
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه