مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین انقلاب شاه و مردم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم


مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

شماره ۱۵۴۹

شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۲۹

مدیر: سیدمحمد هاشمی

سال ششم

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۳۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۳۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱شنبه ۲۱ خردادماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- بیانات آقایان: رئیس - فرامرزی - نخست‌وزیر راجع به تظلم کارمندان دولت
۲- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجه به اجازه انتقال اعتبار ساختمانی ۱۳۲۸ به سال ۱۳۲۹ و تصویب آن
۳- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس ساعت ده و پنج دقیقه صبح بریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

رئیس – صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود.(بشرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه – آقایان: امامی اهری، فرهودی، منصف، گنجه، عبدالحسین مجتهدی، ابوالقاسم امینی سرتیپ‌زاده، آشتیانی‌زاده، امیرنصرت اسکندری، دکترمجتهدی، حمیدیه، عماد تربتی، حکیمی، طباطبائی

غایبین بی اجازه آقایان: دکترمصباح‌زاده، صفوی، اعظم زنگنه، شوشتری، قهرمان، سالار، سنندجی، دکتر طبا، تولیت، حسن اکبر، اقبال، دکتر احمد سید امامی، معدل، جواد مسعودی

دیرآمدگان با اجازه – آقایان: یوسف شکرائی یکساعت و ۳۰ دقیقه، حاج آقا رضا رفیع، یک ساعت اللهیار صالح یکساعت، پیراسته ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه

دیرآمدگان بی اجازه – آقایان: خاکباز یکساعت موقر ۴۵ دقیقه، محمد علی مسعودی،۴۵ دقیقه محمود محمودی ۳۰ دقیقه، محمد هراتی ۳۰ دقیقه

- بیانات آقایان: رئیس، فرامرزی، نخست‌وزیر راجع به تظلم کارمندان دولت[ویرایش]

۱- بیانات آقایان: رئیس، فرامرزی، نخست‌وزیر راجع به تظلم کارمندان دولت

رئیس – بطوری که خاطر آقایان مسبوق است عده‌ای از کارمندان وزارتخانه‌ها بعنوان تظلم جلوی مجلس اجتماع کرده‌اند از نمایندگان آنها خواستهشده‌است که بیایند مذاکره بشود. آن چیزی که آنها تقاضا می‌کنند هم دولت پیشنهاد کرده‌است و هم مجلس نظرداشت اینکاررابکند و بآنها پیغام داده‌ام که اظهاراتی که مبتنی برروح تظلم نباشد ممکن است عکس العملی ایجاد کند (صحیح است) و حالا خاطر آقایان از این قسمت مسبوق باشد تا اقدام خودرا بعد به عرض برسانم چند نفرازآقا این اجاه نطق قبل از دستور خواسته‌اند عبدالرحمن

فرامرزی – اجازه بفرمایید راجع به این موضوع چند کلمه صحبت کنم

رئیس - این موضوع مطرح نیست.

فرامرزی - قبل از دستور

رئیس - اینجا ۳ نفرقبل از دستور می‌خواهند صحبت کنند آقای تیمورتاش شما یک ربع ساعت وقت دارید. ممکن است چندد قیقه از نوبتشان را بدهید به آقای فرامرزی.

تیمورتاش - بنده پنج دقیقه نوبتم رابه ایشان واگذار می‌کنم صحبت بکنند

رئیس – بفرمایید آقای فرامرزی

فرامرزی - بنده تعجب می‌کنم که چرا آیین‌نامه باید اینطور باشد، الان یک عده کارمندان دولت آمده‌اند دم مجلس دارند داد و بیداد می‌کنند آقای رئیس هم می‌فرمایند اینکار را کردیم پس این موضوع مطرح است و ما می‌توانیم راجع به این موضوع حرف بزنیم

رئیس - قبل از دستور گفتم وقتی که وارد دستورشدیم

فرامرزی – عرض کنم دولت ترفیعات و اضافات اینها را در بودجه پیش‌بینی کرده‌است (صحیح است) حالا الان بودجه در کمیسیون بودجه‌است کمیسیونی که انتخاب شده آنهم روزوشب دارد عمل می‌کند و اینها رانزده‌است (صحیح است) بنابراین چه چیز اینها راسوق داده آورده اینجا؟ کیست که هر روز می‌خواهد بگوید این مملکت شلوغ است و هرج و مرج است (‌مکی – آنهائی که داعیه حکومت میلیتاریسم دارند) بسیارخوب، بنابراین مجلس باید نشان بدهد که اینجا مرکز ثقل مملکت است این نمایندگان ملت اند و این‌ها متکی بملت هستند (صحیح است) و در مقابل هر حقه بازی و تحریکی و هر دسته بندی مجلس مقاومت می‌کند (صحیح است) مجلس یک وظیفه‌ای دارد و دولت یک وظیفه، وظیفه مجلس این است که دولت بیاورد و بدولت اعتماد بکند تا دولت کاربکند مادامی که مجلس در کار دولت اخلال نکرده مادامی که مجلس سردولت بازی در نیاورده هر اخلالی، هر اغتشاشی در مملکت رخ بدهد مسئول خود دولت است (صحیح است) اگر دولت می‌تواند جلو این اغتشاشات و جلو این بینظمی رابگیرد اگر دولت می‌تواند کاری بکند که هر روز دانشگاهش هر روز کارمندانش اعتصاب نکنند هر روز در مملکت ناامنی واقع نشود دولت اگر می‌تواند ناامنی هائی که در مملکت رخ می‌دهد جلو بگیرد مجلس هم تأییدش می‌کند اگر نمی‌تواند تشریف ببرد یک دولتی بیاید که بتواند مملکت را منظم نگاه دارد می‌خواهند همه گناهان رابیندازند گردن مجلس مجلس در این سه ماه چه کرده؟مجلس چقدر چوب گذاشته لای چرخ دولت؟ مجلس که سرش را انداخته پایین چشم پوشی می‌کند از خیلی کارها تا شاید کارها پیش برود و مملکت برود جلو و مملکت روی امنیت و آرامش بیند اگر دولت نمی‌تواند مربوط به مجلس نیست فقط مجلس یک مسئولیت دارد و آن این است که چرا دولتی که لایق برای اداره امور مملکت نیست نگاه دارد مجلس باید در این قسمت از دولت بخواهد برای دولت مدت تعیین بکند که آقا دولت شما در عرض یک ماه لااقل به این هرج و مرج‌ها می‌توانید خاتمه بدهید یا خیر؟ ما یک ماه به شما مهلت می‌دهیم اگر مملکت رو به نظم و آرامش و امنیت رفت تشریف داشت هباشید والا تشریف ببرید.

رئیس - این عرضی که بنده باطلاع مجلس رسانیدم مطابق ماده ۷۹ نظامنامه‌است ماده ۷۹ قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد) ماده ۷۹ – در ابتدای هر جلسه قبل از ورود در دستور رئیس مجلس مطالب مهمی را که آگاهی مجلس از آنها ضروری باشد به اطلاع نمایندگان میرساند ولی این مطالب مورد بحث واقع نخواهد شد مگربا اجازه و رأی مجلس

رئیس – مطابق این ماده مجلس واردبحث نخواهدشد حالا اگر مجلس بخواهد وارد این بحث بشود باید رأی بدهد. آقای نخست‌وزیر بفرمایید

نخست‌وزیر - بیک قسمت از بیانات آقای فرامرزی بنده رسیدم که مربوط بود به انضباط و امنیت، این یک چیزی است که اولین هدف دولت و اولین اساس کارمملکت است اما قضایایی که اتفاق می‌افتد از قبیل مثالی که اوردند مثل اعتصاب دانشگاه و بعد امروز هم که اعتصاب بعضی از کارمندا ن دولت است البته باید دقت کرد که اصل و اساس و بنای این حرکات چیست در قسمت اعتصاب دانشکده پزشکی در دانشگاه البته همه آقایان مستحضر هستند (اسلامی – مقصر اولیای دانشگاه هستند همه تصدیق دارند) ملاحظه بفرمایید من می‌گویم آنها چه گفتند و چه می‌خواستند و دولت چه می‌گوید آنها می‌خواستند که برای کارورزیشان وسایل فراهم بیاورند آقای دکترمعظمی خوب واردبودند طرف مذاکره هم بودند از روز اول نظر دولت این بود و گفته شد که این منظور دولت است شما را هم برای اینکار می‌خواهند که درس بخوانید علماً چیز یاد بگیرید عملاً هم وسائل برایتان فراهم بکنند در بودجه هم با این مضیقه‌های مالی پیش‌بینی‌های لازم فراهم شده در این قسمت ادارات که امروز نغمه سازشده‌است در این قسمت هم ملاحظه بفرمایید یک نگاه بکنید به بودجه دولت می‌بینید که دولت پیش‌بینی خودش راکرده چندسال بود که به آنها اضافات و ترفیعات نداده بودند دو یا سه سال بود امسال با وجود مضیقه مالی و کسر بودجه ما فکرکردیم که اینها حق دارند و باید از بعضی مصارف صرفنظرکرد و حق اینها را داد و در بودجه هم پیش‌بینی کردیم و بنده خیال می‌کنم که آقای دکترمعظمی هم واردهستند و می‌دانند اما راجع به این که اشخاص از حد خودشان خارج نشوند و برخلاف انتظامات رفتارنکنند دولت وظیفه‌ای دارد مقدم بر هر چیز نظم و امنیت است تا وقتی که کسی کاری برخلاف امنیت نکرده نمی‌شود قبلاً او را کاری کرد وقتی که عنوانی کردند حرکتی کردند صحبتی شد معلوم شد اگر علت دیگری هم داشته باشد آنهم معلوم شد آنوقت اگر خلاف مقررات بود تعقیب می‌شود (دکتربقائی – معلوم است آقا) بالاخره پیش از روشن شدن مطلب که نمی‌شود حکمی کرد بالاخره بعضی اوقات اتفآقاتی هم می‌افتد دولت برای این است که به آن کارها برسد و جلوگیری کند و این را هم که گفتند دولت اگر نتوانست نباید باشد اینهم حرف بسیارمنطقی است کسی اصرارنداشته‌است که بی‌جهت باشد البته برای انجام وظیفه‌است البته اگر دولت نمی‌تواند کاری بکند من اول کسی هستم که اگر ببینم نمی‌شود کار یکرد نه اصراری ندارم نه جای کسی را غصب کرده‌ام اما بی جهت تا کسی که حرف زد نباید که دهن آنرا خورد کرد باید دید چه می‌گوید از دیروز من شنیدم اینها یک همچو خیالی دارند جمع شده‌اند فرستاده شد گفتگو شد نصیحت شد معلوم شد که به خرجشان نمی‌رود و یک مطالبی هم داشتند که به وزارت کشورنوشته بودند دیشب دیده شد یکی راجع به این بود که اضافا تو ترفیعات آنها را بدهند و مطالب دیگری که همیشه در نظردولت بوده یکی تشکیل شرکت تعاونی است برای ترفیع زندگی کارمندان این یکی از آن چیزهایی است که ما خودمان الان در دستمان هست مذاکره هم می‌کنیم که این درست شود این‌ها چیزهایی نیستند که سرش داد و قال و اجتماع بشود مقصود این است که دولت قبلاً پیش‌بینی‌اش را کرده‌است برای اینکه یک همچو مطالبی که حق باشد قبلاً وسیله تأمین آن فراهم شده باشد و حالا که دولت می‌بیند برخلاف ترتیب نصایح بر ایشان تأثیر نکرد و بالاخره قانع نشدند به حرف حسابی یک تکلیف دیگری دارد هم تکلیف انتظامی دارد از حیث نظم عمومی و هم تکلیف اداری دارد که دولت عمل خواهد کرد.

رئیس - بالاخره دیگر مسئله دنبال نمی‌شود چون عده زیادی از آقایان اجازه خواسته‌اند اگر این مورد بحث واقع بشود همانطوری که عرض کردم باید طبق آیین‌نامه رأی گرفته شود

عده‌ای از نمایندگان - بحث ندارد

شوشتری - نماینده بفرستند

رئیس - آمده‌اند

– بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به انتقال اعتبار ساختمانی سال ۱۳۲۸ و تصویب آن[ویرایش]

۲ – بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به انتقال اعتبار ساختمانی سال ۱۳۲۸ و تصویب آن

عده‌ای از نمایندگان - دستور، دستور

رئیس - وارد دستورمی‌شویم پیشنهادات راجع به اعتبارساختمانی مطرح است (دراین موقع آقای رئیس صندلی ریاست را ترک و آقای دکتر معظمی نایب رئیس به جای ایشان جلوی نمودند

نایب رئیس - آقای دولت آبادی در جلسه قبل پیشنهادی کردند که مذاکرات هم بعمل آمد می‌بایستی رأی بگیریم عده کافی نبود پیشنهاد قرائت می‌شود. (بشرح زیرقرائت شد):

ریاست محترم مجلس شورایملی: پیشنهاد می‌کنم اعتبارات ساختمانی و راه‌سازی ۱۳۲۷ که در سال ۱۳۲۸ تجدید شده و باز هم به مصرف نرسیده مشمول مقررات ماده واحده مطروحه قرارگرفته و در سال ۱۳۲۹ قاب تعهد و مصرف خواهد بود. مجتبی دولت آبادی

کشاورز صدر - مذاکره قبل از دستوربود باید بقیه مطالب قبل از دستورگفته شود.

نایب رئیس - چرا آقا؟

مکی - قبل از دستور شروع شد آقای فرامرزی صحیت کردند

کشاورز صدر - آقای رئیس قبل از دستور صحبت شد حالا باید کسان دیگری که اجازه خواسته‌اند صحبت کنند

نایب رئیس - چون آقای رئیس اعلام ورود دستور را کردن حالا قبل از دستور نیست پیشنهادات قرائت می‌شود.

کشاورز صدر – بنده مختصر مطلبی دارم.

نایب رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دولت آبادی آقایانی که موافق قیام بفرمایند (عده کمی قیام نمودند) تصویب نشد پیشنهاد دیگر پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل را دولت مکلف است اعتبارات ساختمانی درمانگاهها و بیمارستانها و مدارسی که در بودجه سال ۲۹ وزارت بهداری و وزارت فرهنگ پیش‌بینی شده و به وزارت دارایی پیشنهاد گردیده در ضمن قانون متمم بودجه به مجلس پیشنهاد نمایند - محمدعلی مسعودی

نایب رئیس – نیستند، پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم این وجه تماماً برای اصلاح راه‌های مملکت که نیمه تمام مانده به مصرف برصدور وزارت را بعداً صورت خرج و اصلاحاتی که نموده‌است به مجلس بیاورد – قاسم فولادوند

شوشتری – استدعا دارم دومرتبه بخوانید (مجدداً‌خوانده شد)

نایب رئیس – آقا ی فولادوند

فولادوند - بنده معتقد بودم که این پولی که خرج می‌شود در یک امر بخصوص خرج شود و مثل سابق برای ۵۰-۶۰ میل یا ۷۰ میل خرج نکنند تا بلکه بتوانند در آن موضوع بخصوص تصمیم قطعی بگیرند ولی از قراری که امروز یکی از آقایان آقای کشاورز صدر فرمودند این پول در سال ۱۳۲۸ خرج شده‌است بنابراین اگر خرج شده‌است بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

نایب رئیس - پیشنهاد آقای مکی قرائت می‌شود

ریاست محترم مجلس شورایملی – چون مبلغ اعتبار خواسته شده معین نیست و از طرفی ریز ساختمان‌های نیمه تمام راذکر نکرده‌اند پیشنهاد می‌نمایم از طرف آقای معاون وزارت دارائی توضیح داده شود تانمایندگان محترم بدانند بچه مبلغ و برای چه مصرف رأی می‌دهند – حسین مکی

نایب رئیس - واردنیست. پیشنهاد آقای کهبد

ریاست محترم مجلس شورایملی – اینجانب پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به این ماده علاوه شود تبصره: ساختمانهای نیمه تمام مریضخانه‌ها مقدم برسایر ساختمانها خواهد بود امامی - آقا این مربوط به مریضخانه نیست مربوط به راه است


نایب رئیس – آقای کهبد

کهبد - تأمل بکنید اجازه بفرمایید عرض کنم پیشنهادی که بنده کردم اینست که ساختمانهای نیمه تمامی درست شده‌است که غالب اینها مانده‌است چون سال مالی تمام شده‌است اعتبار اینها راکد مانده‌است از آن جمله مریضخانه‌ها و بیمارستانهاست که اینها غالباً در اغلب نقاط کشور نیمه تمام مانده‌اند بنده پیشنهادم این بود که این بیمارستانها چون مورد احتیاج عمومی اهالی کشور است و خود آقایان می‌دانند مخصوصاً در شهرستانها طبیب نیست و دوانیست محل نیست این خرج قدر متیقین شده‌است ولی اعتبارش می‌گویند تمام شده‌است فرض کنید که در چندین شهرستان ساختمان یک مریضخانه‌ای رسیده‌است به آخرش اگر این را ول کنید خراب می‌شود بند ه پیشنهاد کردم این ساختمانها مقدم بر ساختمانهای دیگر باشد و می‌خواستم از آقای مخبر کمیسیون تقاضا کنم که در این مورد توجه بکنند و قبول بفرمایند که باید کارها را رویهم‌رفته در نظر گرفت که کدام اینها مفیدند برای کشور ساختن ساختمان دارایی و فلان مؤسسه‌ای که مفید نیست و یا برای مردم زیاد مورد استفاده نیست اگر تمام شود آن وقت مریضخانه را نیمه تمام بگذاریم و همینطور ولش بکنیم این صحیح نیست و در غالب شهرستانها غالباً مریضخانه‌هایی هست که نیمه تمام مانده‌است بنده می‌خواستم تمنی کنم آقایان موافقت بفرمایند که اینها مقدم بر سایر ساختمانهای غیرضروری باشد این بود عرض بنده

دکتر کیان –(مخبر کمیسیون بودجه) بنده تصور می‌کنم که پیشنهاد آقای کهبد اساساً موردی در این موضوع نداشته ات (کهبد – چرا آقا) برای اینکه منظور از این لایحه اینست که اعتبارات ساختمانی سال ۲۸ که هنوز به مصرف نرسیده این‌ها در سال ۲۹ قابل استفاده باشد بنابراین تصویب این لایحه برای بیمارستانهایی که که در بودجه ۲۸ اعتبارش منظورشده منظور ایشان را تأمین می‌کند و انکار مقدم می‌دارد و همچنین اعتباراتی که یک قسمتش تعهد شده و یک قسمتش نشده‌است اساساً خیلی کم است ما هم در تبصره‌ای که ذکرکردیم گفته‌ایم این شامل شهرستانها نیست این شامل آن قسمت از کارهای نیمه تمام و اعتبارات مصرف نشده راه‌سازی است بنابراین اساساً قضیه این است که یک مبلغ معینی داشتیم که به مصرف کارهای نیمه تمام می‌رسید و خود به خود این منظور عملی شده‌است

کهبد - بنده با توضیحی که آقا دادند پس گرفتم

نایب رئیس - پیشنهاد آقای فقیه‌زاده قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم از اعتبار مزبور راه‌سازی بلوک زهرای قزوین تکمیل شود

کشاورز صدر - بنده هم پیشنهاد می‌کنم راه سازی لرستان تکمیل شود.

نایب رئیس - آقای فقیه‌زاده

فقیه‌زاده - عرض کنم بنده در اطراف پیشنهاد خودم از فرمایشات آقای دکتر کیان مخبر کمیسیون استفاده می‌کنم فرمودند این لایحه برای تکمیل راه‌سازی است و قسمتی است که هنوز بخرج نرسیده در سال ۲۸ مبلغی وزارت راه اعتبار داد برای ساختمان بلوک زهرای قزوین ۵۰ هزار تومان به مصرف آنجا برسد و حتی پل آجری ساخته شد ولی بقیه همانطور ماند از بلوک زهرا تا قزوین ۸ فرسخ راه است و راه دیگری ندارد حالا بیچاره این رعیت بایستی ۲۸ فرسخ راه بیاید تا تهران احتیاجات خود را بخرد من از آقایان استدعا می‌کنم که کمک کنند تا این راه درست بشود بیش از این غرضی ندارم

نایب رئیس - آقای مخبر

دکتر کیان – آقای فقیه‌زاده بنده خیال می‌کنم همان عرایضی که نسبت پیشنهاد آقای کهبد کردم در اینمورد هم صدق می‌کند اگر اعتبارات مورد بحث در بودجه ۲۸ ذکر شده‌است همین مبلغ به مصرف رسیده‌است بمجرد تصویب این لایحه این مبلغ قابل استفاده برای تکمیل ساختمان خواهدبود این اعتبارجدیدی نیست و ارتباطی ببودجه هم ندارد بنابراین گمان می‌کنم اگر مسترد بفرمایید همین منظور تأمین می‌شود

نایب رئیس - آقای مخبر

دکتر کیان - آقای فقیه‌زاده بنده خیال می‌کنم همان عرایضی که نسبت پیشنهاد آقای کهبد کردم در این مورد هم صدق می‌کند اگر اعتبارات مورد بحث در بودجه ۲۸ ذکر شده‌است همین مبلغ به مصرف رسیده‌است به مجرد تصویب این لایحه این مبلغ قابل استفاده برای تکمیل ساختمان خواهد بود این اعتبار جدیدی نیست و ارتباطی به بودجه هم ندارد بنابراین گمان می‌کنم اگر مسترد بفرمایید همین منظور تأمین می‌شود

نایب رئیس – آقای رضوی بفرمایید

رضوی - بنده تصور می‌کنم که مدلول این ماده واحده آنطوری که باید و شاید مورد توجه آقایان قرار نگرفته و توضیح کافی آنطوری که باید داده نشده‌است البته تمام آقایان توجه دارند که بودجه سنگین نشود که تقریباً سال گذشته در پیرامون یک میلیارد و کسری تومان دور می‌زد مقداری کسر بودجه داشتیم این قسمتی که مربوط به عمران و آبادی و قسمتهایی که باید حقیقت مصرف بشود شاید من حیث‌المجموع در حدود سی، چهل میلیون بیشتر نباشد از انواع اعتباراتی که در وزارتخانه‌های مختلف چه بهداری چه فرهنگ چه ساختمان چه راه هر گونه که بوده که به مصرف عمران آبادی و پل‌سازی سدسازی و امثال آن باید برسد همه‌اش فکر می‌کنم در سال ۱۳۲۸ از این مبلغ بیشترنباشد البته یک مبلغی شاید بیشتر یا کمتر در این موضوع مصرف شد و بقیه باقی ماند مثلاً قسمتهائی که مربوط به راه‌سازی فارس بود بنده خاطرم می‌آید که در حدود دو میلیون بود آنهم راههای بسیار لزومی که اصلاً بیراه است معذالک چند سال به آخر رسید و ثلثش یا مثلاً ۲ پنجم از این اعتبار مصرف شده بود و بعد بلافاصله بقیه‌اش به عنوان صرفه‌جویی ضبط می‌شد به مصرف عمران نرسید همچنین یک مبلغ‌های جزیی مربوط به قسمت بهداری و ساختمان بیمارستان و دیگر مربوط ابزار کار و دکتر و پزشکانی که در شهرستانها ی مختلف می‌خواستند مشغول کارشوند باز بهمین کیفیت یک جزییش خرج شد و بقیه‌اش ماند گرچه مثل همچو ماده واحده‌ای در سال ۲۷ پیشنهاد شده‌است و بالاخره اجازه دادند یک مقدارش به مصرف برسد ولی بهرحال هر سال یک مبلغ کلی از بودجه کلی مملکت صرف و حقوق و سایر قسمتهای دیگر می‌شود اگر در بودجه وزارت خانه‌ها امساک بشود و یک قسمتش باقی بماند بهمین کیفیت مدتی صرف مزایده و مناقصه می‌شود و سایر قسمتها باقی می‌ماند و در نتیجه سال به آخر رسیده و کار به اتمام نمی‌رسد عمارتها نیمه تمام ساختمان جاده‌ها نیمه تمام مانده دوباره در سال آینده در وسط برف و باران و باد و باتلاق خراب شده یا جاده از بین می‌رود و یا سد از بین می‌رود من باب نمونه عرض می‌کنم قرارشده‌است که ۲ پل در شیراز اخته شود که راه شیراز را به اهواز مربوط کند الان ۴ سال تمام است که به عنوان مناقصه هر سال به آخر رسیده و بعد مجدداً برگشته‌ایم به اول که الان یک قسمت از این بودجه مربوط به این کاراست امثال اینکار در اطراف مملکت زیاد است و نکته‌ای که هست اینست که هر چند تومان و چند ریالی از این اعتبارات مربوط به یک وزارتخانه و یک اداره‌است طوری نیست که بشود مثل پیشنهاد آقای کهبد گفت اینها را راه سازی بکارببرید هر قسمتش مال یک اداره‌است و این اعتبار عمده‌اش تا حال کمتر از نصف و یا بیشتر از نصف آن خرج شده و بالاخره دولت و یا آن اداره تعهد کرده که این ساختمانهایی که شده میلیتو آسیون بدهند اگر این موضوع به این صورتی که پیشنهاد شده‌است تصویب نشود موجب خواهد شد که قسمت‌های شروع شده تصویب نشود موجب خواهد شد که قسمت‌های شروع شده بایر بماند و مجدداً بازهمینطور نیمه تمام باقی بماند و هیچ نتیجه‌ای گرفته نشود آقایان تصدیق می‌فرمایند کیفیت عملی که بتواند از این مبلغ باقیمانده‌ای که هر جزء آن مربوط به این اداره‌ای است استفاده بشود و راه منحصرش تصویب همان صورتی است در ماده واحده نوشته شده و در نظر گرفته شده

نایب رئیس - چون آقای فقیه‌زاده تشریف ندارند تا از ایشان خواهش کنیم پیشنهادشان رامسترد فرمایند لذا رأی برای این موضوع می‌ماند تشریف بیاورند حالا پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۱ بطریق ذیل اصلاح شود ۱ – کلیه اعتبارات ساختمانی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۳۲۹ باید صرفاً بساختمانهای شهرستانها اختصاص داده شود – دکتر عبدالله معظمی

نایب رئیس - چون خود بنده نمی‌توانم توضیح بدهم پیشنهاد می‌نمایم آقای فقیه‌زاده نسبت به پیشنهادی که فرمودید رأی گرفته شود؟

فقیه‌زاده - بله آقا برای اینکه آقا ما را از همه جا مأیوس می‌کنند اگر از همه جا مأیوس بشویم که نمی‌شود آخر این چه وضعی است قزوینی بدبخت چه گناهی دارد

مهدی ارباب - آقا پس گرفتند

بهادری - شما تقصیری ندارید فقط آن هدایا را برای آذربایجان فرستادید

مهدی ارباب - آقا بنده خواهش کردم پس گرفتند آقا

فقیه‌زاده - پس می‌گیرم

نایب رئیس - چون دیگر پیشنهادی نسبت بورقه رأی گرفته می‌شود و ماده واحده یکمرتبه دیگر قرائت و پس از آن رأی گرفته می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)

ماده واحده – اعتبارت سال ۱۳۲۸ مربوط بساختمان ابنیه دولتی و خرید زمین و راه‌سازی و سدسازی که مربوط به شهرستانها باشد بارعایت تبصره ۱۷ و تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۲۸ تا آخر سال ۱۳۲۹ قابل تعهد و مصرف خواهد بود تبصره – دولت مکلف است در تنظیم بودجه ساختمان سال ۱۳۲۹ کشور شهرستانهایی راکه در بودجه سال ۱۳۲۸ برای آنها اعتباری منظور نشده‌است و همچنین ساختمانها و راههای نیمه تمام شهرستانها را مقدم برمرکز و شهرستان‌های دیگر قراردهد.


دکتر کیان - یک کلمه اضافه شده و آن کلمه (و راههای) می‌باشد

نایب رئیس - باورقه باید رأ‌ی گرفته شود

اسلامی - این هم مال دولت دیگر چه می‌گویید

نایب رئیس - عده حاضر ۸۴ نفرآقایان نمایندگان به ترتیب ذیل در محل نطق حاضر و رأی دادند غلامرضا فولادوند، عبدالرحمن فرامرزی، آشتیانی‌زاده، صدری، اردلان، محسن طاهری، کشاورز صدر، رضو ی، ذوالفقاری، دولتشاهی، پالیزی، شوشتری، محمودی، نصرتیان، پناهی، تقه الاسلامی، عامری، حسین مکی، دکتر مصدق، دکترشایگان، جابری‌زاده، عبدالقدیر آزاد، دکتر نبوی، سلطان‌العلماء، فولادوند، ابتهاج، سعید مهدوی، اسلامی، گودرزی، دکترجلالی، بهبهانی، ملک مدنی، افشار، دکتر راجی، نریمان، اللهیارصالح، ناظرزاده، سودآور، مکرک، موسوی، عباسی، آصف، فقیه‌زاده، نورالدین امامی، قرشی، بهادری، قبادیان، صفائی، گرگانی، خاکباز، دکترکاسمی، تولیت، ابریشمکار، شیبانی، رفیع، شکرائی، کهبد، موقر، مخبرفرهمند، دکترکیان، دولت‌آبادی، برومند، سالاربهزادی، میر حسین، غضنفری، قراگوزلو، دکترعلوی، عرب شیبانی، ارباب گیو، کوراغلی، هراتی، علی محمد دهقان، مرتضی حکمت، افشار، زنگنه، دکتر برال، محمد علی مسعودی، خسرو قشقائی، صدرزاده، دکتر معظمی (شماره آراء بعمل امده نتیجه بقرارزیربود) ورقه سفید ۷۸ ورقه کبود ورقه سفید بی اسم ۴

نایب رئیس - عده حاضر ۸۴ نفر به اکثریت ۷۸۹ رأی موافق تصویب شد. یک رأی مخالف بود و چهار ورقه سفید

اسامی موافقین – آقایان: کشاورزصدر – صدرزاده، هراتی، مهدوی، تقه‌الاسلام، پالیزی، ظفری، بهبهانی، نورالدین امامی، عامری، بهادری، پناهی، فرامرزی، مکی، شوشتری، تیمورتاش، دکترجلالی، رضوی، آصف، گیو، ناظرزاده، علی‌محمد دهقان، محسن طاهری، برومند، گنابادی، فتحعلی افشار، سودآور، امیر افشاری، ملک مدنی، مکرم، اللهیار صالح، محمد ذوالفقاری، فقیه‌زاده، قبادیان، نریمان، محمدکاظم شیبانی، محمودی، کوراوغلی، افشارصادقی، مرتضی، حکمت، گرگانی، بوداغیان، مهدی ارباب، قاسم فولادوند، دکتر نبوی، نصرتیان، دولتشاه، آزاد، خسرو قشقائی، نبوی، اسلامی، موسوی، قرسی، دکتر شایگان، گودرزی، ابتهاج، دکتر مصدق، عباسی، دکتر کاسمی، خاکباز، محمدعلی مسعودی، دکتر علوی، تولیت، موقر، شکرائی، مخبرفرهمند، دکتر کیان، سالار بهزادی، صدرمیرحسین، غضنفری، عرب شیبانی، بزرگ نیا، ابریشم کار، کهبد، دکتر برال، ناصر صدری، دولت‌آبادی، قراگزلو، غلامرضا فولادوند

مخالف – آقای آشتیانی‌زاده ورقه سفید بی اسم – ۴ ورقه

نایب رئیس – یک پیشنهادی رسیده‌است (کشاورز صدر – اجازه بفرمایید قبل از دستور صحبت بشود) اجازه بفرمایید پیشنهاد خوانده شود (پیشنهاد به شرح زیرخوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی، اینجانب پیشنهاد می‌کنم که یک نفر منشی بجای مرحوم احمد دهقان در همین جلسه انتخاب شود – شوشتری

اردلان - کسی مخالفت ندارد

کشاورز صدر - پنج نفر منشی داریم بیایند بنشینند

– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه[ویرایش]

۳ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

نایب رئیس - عده برای رأی کافی نیست انتخاب منشی می‌ماند رای اول جلسه بعد فعلاً کاردیگری در دستور نداریم جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز سه شنبه ساعت ۹ صبح و دستور هم سؤالات خواهدبود (مجلس یک ساعت و پنج دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی – دکتر معظمی