مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۵۴ نشست ۱۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۵۴ نشست ۱۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۵۴ نشست ۱۲

فهرست مطالب: