مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ مرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون راجع به واگذاری چهارده میلیون لیره از ارز موجود در حساب پشتوانه به اختیار دولت

قانون برقراری فوق‌العاده درباره آقای ملک‌الشعرا بهار و ترمیم حقوق بازنشستگی آقای نظام‌الدین وفا

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۷۸

۳شنبه ۸ امرداد ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۷۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۷۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۲

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: امامی اهری - پناهی
۳- توضیح آقای نایب رئیس به شهریه آقای نظام وفا در جواب نامه وزارت فرهنگ
۴- بقیه مذاکره در گزارش راجع به انتقال ۱۴ میلیون لیره از پشتوانه اسکناس به حساب دولت
۵- ختم جلسه به عنوان تنفس