مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون الغای قوانین مطبوعاتی به استثنای قانون پنجم محرم ۱۳۲۶ قمری

قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی افسران و درجه‌داران و افراد ارتش

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۱

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانی مصوبه و مقررات گزارش کمسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال ششم – شماره ۱۷۲۱

۲شنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱۰۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

حلسه ۱۰۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: غلامرضا فولادوند - دکتر شایگان - ناظرزاده - حائری‌زاده
۳- بقیه مذاکره در طرح راجع به مطبوعات
۴- بیانات آقای وزیر جنگ راجع به حکومت نظامی شهرستان‌ها
۵- تقدیم لایحه بودجه ۱۳۳۰ کل کشور به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۶- معرفی آقای جوادی به معاونت وزارت دادگستری به وسیله آقای وزیر دادگستری
۷- بقیه مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به مطبوعات و خاتمه مذاکره آن
۸- طرح گزارش راجع به تفاوت حقوق بازنشستگی افسران و درجه‌داران ارتش
۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه