مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۴۲

شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۵۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۵۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۵

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: امامی اهری - آزاد - گنجه - معاون نخست‌وزیر
۳- طرح گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح ۲ ماده از قانون تشکیل شهرداری‌ها و انجمن شهر
۴- ختم جلسه به عنوان تنفس