مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین انقلاب شاه و مردم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم


مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۱۳۲۹ نشست ۳۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

شماره ۱۵۴۸

۵شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۲۹

سال ششم

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۳۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۳۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه هیجدهم خرداد ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مصدق - ابریشم‌کار - مهدوی
۳- بیانات آقایان: شهاب خسروانی - فرامرزی طبق ماده ۹۰
۴- تصویب نمایندگی آقای صدر میرحسینی از جیرفت
۵- بقیه مذاکره در لایحه فروش خالصجات و خاتمه شور اول
۶- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به انتقال اعتبارات ساختمانی ۱۳۲۸
۷- تعیین موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه