مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷/جلسهٔ ۸۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره

تیر ماه ۱۳۳۲ - سال نهم

شماره مسلسل ۸۷

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۸۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه هجدهم تیرماه ۱۳۳۱ مجلس ساعت ۱۱ و چهل وپنج دقیقه صبح به‌ریاست آقای دکتر معظمی تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

۱ - تصویب صورت‌مجلس
۲ - قرائت گزارش انتخاب هیأت رئیسه شعبه‌ها
۳ - قرائت گزارش انتخاب اعضای کمیسیون‌ها از شعب
۴ - اعلام حاضربودن دولت برای جواب استیضاح آقای زهری بوسیله آقای وزیر کشور
۵ - معرفی آقای دکتر ملکی به سمت وزارت بهداری و آقای مهندس عطائی به کفالت وزارت کشاورزی و آقای مبشر به کفالت وزارت دارایی به وسیله آقای وزیر کشور
۶ - مذاکره و تعیین روز ۲۳ تیر جهت استیضاح
۷ - تقدیم ۱۸ فقره لایحه قانونی بوسیله آقای دکتر ملک‌اسمعیلی معاون نخست‌وزیر
۸ - انتخاب دو نفر جهت عضویت هیأت نظارت اندوخته اسکناس
۹ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

- تصویب صورت‌مجلس[ویرایش]

۱ - تصویب صورت‌مجلس

رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (بوسیله آقای معتمددماوندی به شرح زیرقرائت‌شد:)

غائب بااجازه - آقای اورنگ. غائبین بی‌اجازه - آقایان: مشار، محمدحسین قشقایی، راشد، دکتر امامی، دکترمصباح‌زاده، دکتر فاخر.

رئیس: آقای دکتر فقیهی‌شیرازی.

دکترفقیهی‌شیرازی - بنده عرضم فقط یک یادآوری بود که آئین‌نامه مربوط به تخلفات منع استعمال الکل و تریاک که در کمیسیون دادگستری تصویب شده‌است چون یک‌ماه بیشتر به موعد اجرای قانون نمانده‌است خواستم استدعاکنم که در دستور مجلس بگذارید چون یک‌ماه بیشتر نمانده‌است به‌موقع تصویب بشود.

رئیس - تصدیق می‌فرمایید فرمایشات جنابعالی مربوط به صورت جلسه نبود. آقای صفایی تذکری داشتید؟

صفایی - بنده هم عرضم نسبت به صورت‌جلسه نیست ولی می‌خواستم تذکر بدهم که موقعی که می‌خواهید برای ناظر مالی رای بگیرید جناب آقای مکی هم از طرف مجمع منفردین کاندید هستد.

رئیس - درموقعش اعلام بفرمایید، آقای کریمی.

کریمی - بنده راجع به حکومت نظامی مطالبی داشتم بفرمایید لایحه اش را زودتر مطرح کنند چون با بودن حکومت نظامی بنده دو تا فرش داشتم دیشب آمده‌اند منزل من بردند می‌ترسم بقیه اثاثیه‌ام را هم ببرند (میراشرافی: آمده‌بودند خود شما را ببرند)

رئیس - ارتباطی با صورت‌جلسه نداشت ولی روز یکشنبه لایحه حکومت نظامی در دستور است دیگر اعتراضی نسبت به صورت‌جلسه نیست؟ آقای ناظرزاده.

ناظرزاده - بنده در این اواخر عضو هیچ فراکسیونی نبوده‌ام و حالا هم نیستم به همین جهت در انتخابات هیأت رئیسه هم از طرف فراکسیونی به سایر فراکسیونها معرفی نشده‌بودم و نمایندگان محترمی که به بنده رای داده‌اند در مقابل برای خود یا کاندیدهای خود رای نخواسته‌اند و حتی بعضی از همکاران عزیز بدون تذکر بنده لطف خود را دریغ نداشته‌اند بنابراین وظیفه خود می‌دانم از مرحمتی که بارها نسبت به بنده در مجلس ابراز شده از همکاران محترم سپاسگزاری کنم و برای جبران این لطف مکرر قول می‌دهم که تا آخر دوره هفدهم دیگر از همکاران عزیز متوقع رای برای منشیگری خود نباشم تلگرافی هم از چاه‌بهار راجع به اظهار رضایت از سروان ریگی رسیده که عینا تقدیم می‌شود.

رئیس - در صورت‌مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد.

- قرائت گزارش انتخاب هیأت رئیسه شعبه‌ها[ویرایش]

۲ - قرائت گزارش انتخاب هیأت رئیسه شعبه‌ها

رئیس: هیأت رئیسه شعب قرائت می‌شود (به شرح زیر بوسیله آقای معتمد دماوندی قرائت‌شد:)

شعبه اول - رئیس: آقای دکتر شایگان،

نایب رئیس: آقای امامی‌اهری، مخبر: آقای مجدزاده، منشی: شاپوری. شعبه دوم - رئیس: آقای حسین مکی،

نایب رئیس: آقای جلالی، مخبر: آقای مصدقی، منشی: معتمددماوندی. شعبه سوم - رئیس: آقای ملک‌مدنی،

نایب رئیس: آقایان دادور، مجتهدی، مخبر: آقای پورسرتیپ، منشی: آقایان جلیلی، نادعلی کریمی. شعبه چهارم - رئیس: آقای رفیع،

نایب رئیس: آقای صفایی، مخبر: آقای شهیدی، منشی: آقایان موسوی، افشارصادقی. شعبه پنجم - رئیس: آقای دکتر طاهری،

نایب رئیس: آقای حمیدیه، مخبر: آقای دکتر ملکی، منشی: آقایان امیرافشاری، شادلو. شعبه ششم - رئیس: آقای خلخالی،

نایب رئیس:آقای شوکتی، مخبر: آقای ناظرزاده، منشی: آقایان ریگی، زهری.

- قرائت گزارش انتخاب اعضای کمیسیون‌ها از شعب[ویرایش]

۳ - قرائت گزارش انتخاب اعضای کمیسیون‌ها از شعب

رئیس: صورت اعضای کمیسیونها به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد و نکته‌ای را که بایستی به عرض مجلس برسانم این بود،

کمیسیون اموراستخدامی
از شعبه اول - آقای امامی‌اهری،
از شعبه دوم - آقای وکیل‌پور،
از شعبه سوم - آقای نادعلی کریمی،
از شعبه چهارم - انتخاب نکرده‌اند،
از شعبه پنجم - آقای دکتر بقایی،
از شعبه ششم - آقای مشار،

کمیسیون پست و تلگراف و تلفن

از شعبه اول - آقای مهندس حسیبی،
از شعبه دوم - آقای بهادری،
از شعبه سوم - آقای مهندس غروی،
از شعبه چهارم - آقای شهیدی،
از شعبه پنجم - آقای گنجه،
از شعبه ششم - آقای مشار.

رئیس: از آقایان تمنی‌می‌کنم روز یکشنبه ساعت نه و نیم در مجلس تشریف داشته باشند برای انتخاب هیأت رئیسه کمیسیونها (بهادری: چه روزی؟) روز یکشنبه دعوت جداگانه هم برای آقایان فرستاده می‌شود.

- اعلام حاضربودن دولت برای جواب استیضاح آقای زهری بوسیله آقای وزیر کشور[ویرایش]

۴ - اعلام حاضربودن دولت برای جواب استیضاح آقای زهری بوسیله آقای وزیر کشور

رئیس: آقای وزیر کشور.

وزیر کشور (دکتر صدیقی): بنده می‌خواستم به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم که دولت برای پاسخ استیضاح نماینده محترم جناب آقای زهری حاضر است و استدعادارد مقرربفرمایید که در اسرع اوقات بلکه در اولین جلسه این استیضاح صورت بگیرد.

- معرفی آقای دکتر ملکی به سمت وزارت بهداری و آقای مهندس عطائی به کفالت وزارت کشاورزی و آقای مبشر به کفالت وزارت دارایی به وسیله آقای وزیر کشور[ویرایش]

۵ - معرفی آقای دکتر ملکی به سمت وزارت بهداری و آقای مهندس عطائی به کفالت وزارت کشاورزی و آقای مبشر به کفالت وزارت دارایی به وسیله آقای وزیر کشور

وزیرکشور: چون جناب آقای نخست‌وزیر کسالت دارند و حضور ایشان در مجلس (حائری‌زاده: برای همه کار سالمند برای استیضاح کسالت دارند) (میراشرافی: طبق آئین‌نامه نخست‌وزیر باید خودش بیاید ناخوش است برود مریض‌خانه) (همهمه - زنگ ممتد رئیس) چون جناب آقای نخست‌وزیر کسالت دارند و حضور ایشان در مجلس مقدس شورای ملی متعذر است، به بنده ماموریت دادند (میراشرافی: به بنده ماموریت داده‌اند یعنی چه؟ مسخره کرده‌اند؟ ما قبول نداریم باید خودشان بیایند به مجلس) که جناب آقای دکتر ملکی را به سمت وزیر بهداری و جناب آقای مهندس عطایی را به سمت کفالت وزارت کشاورزی و جناب آقای مبشر را به سمت کفالت وزارت دارایی به مجلس شورای ملی معرفی کنم.

- مذاکره و تعیین روز ۲۳ تیر جهت استیضاح[ویرایش]

۶ - مذاکره و تعیین روز ۲۳ تیر جهت استیضاح

رئیس: شرحی هم آقای نخست‌وزیر به مجلس شورای ملی نوشته‌اند و بنده هم به سوابق مراجعه کردم چند مورد پیداشد که در موقع معرفی وزرا نخست‌وزیر حضورنداشته و یک نفر از آقایان وزرا وزیری را معرفی کرده‌است.

میراشرافی: ولی هیچوقت سابقه نداشته که استیضاح را رئیس‌الوزرا جواب ندهد.

رئیس: آقای میراشرافی تمنا می‌کنم به نظم مجلس کمک بفرمایید (صحیح است) (میراشرافی: بنده هم استدعا می‌کنم که جنابعالی با اجرای آئین‌نامه مساعدت بفرمایید) آقای حائری‌زاده.

حائری‌زاده: بنده در این شش دوره‌ای که در مجلس شورای ملی بودم قویترین رئیس‌الوزرایی که داشتیم رضاخان بود که بعدش هم به مقام سلطنت رسید (بهادری: خدا بیامرزدش) ما استیضاحش کردیم خودش آمد پیش‌ازظهر شلوغ شد نشد استیضاح شروع بشود خواست برود آقای موتمن‌الملک گفتند که رئیس دولت دارد می‌رود معلوم می‌شود که می‌خواهد استعفا بدهد از دم در برگشت، شخص دکتر مصدق مورد استیضاح است افرادی که برای اینکار معرفی می‌کند حقیقتا طرف استیضاح نیستند (قنات‌آبادی: آقای دکتر صدیقی هم در شنکجه دخالت داشته‌اند) اجازه بدهید ایشان برای همه کارها سالمند برای آمریکا رفتن سالمند برای اروپا رفتن سالمند برای سفارت روس رفتند سالمند ولی برای استیضاح نمایندگان مریضند مرض ایشان مصنوعی است مثل غش‌ها وگریه‌های ایشان است.

رئیس: هنوز که تاریخ استیضاح تعیین نشده‌است این است که اجازه بدهید اول آقایان صحبتشان را بکنند بعد راجع به استیضاح صحبت کنید (زهری: بنده اخطار دارم) بفرمایید.

زهری: طبق ماده ۱۷۲ و ۱۷۳ که می‌گوید آقایان وزرایی که مورد استیضاح قرار گرفته‌اند برای تعیین وقت هم بایستی تشریف بیاورند در مجلس جناب آقای وزیر دفاع ملی و جناب آقای نخست‌وزیر چون مورد استیضاح هستند طبق آئین‌نامه فعلی باید تشریف بیاورند.

رئیس: برای تعیین وقت حضور همه آقایان وزرا سابقه نداشته به سوابق مراجعه شد لازم نیست حضور داشته باشند (دکتر بقایی: طبق آئین‌نامه باید حاضر باشند) اجازه بفرمایید آقا صحبت بفرمایند آقای میراشرافی(میراشرافی: بنده عرضی ندارم) آقای شمس قنات‌آبادی.

قنات‌آبادی: بنده می‌خواستم همین مطلبی را که جناب آقای زهری فرمودند بگویم و تاکید کنم که این به موجب آئین‌نامه جدیدی است که خود جنابعالی هم در تدوینش دخالت داشته‌اید و به موجب این آئین‌نامه باید وقتی که تعیین وقت می‌شود و برای استیضاح آن وزیری که از او استیضاح شده در مجلس حضور داشته باشد.

رئیس: آقای عبدالرحمن فرامرزی.

عبدالرحمن فرامرزی: آنچه در این یک ساله می‌خواهیم به بعضی از رفقایمان حالی بکنیم و آنها حاضر نیستند که حالیشان بشود این است که آیا آخر عمر دولت و مملکت ایران یا آخر عمر مشروطیت ایران با آخر عمر دکتر مصدق بسر می‌رود یا بعد از این هم ما باید یک مشروطیتی داشته باشیم و یک مملکتی داشته باشیم اگر آخر عمر ایران است ما قبول داریم این دولت هر کاری می‌خواهد بکند ما حاضریم ولی اگر می‌دانید که بعد از این هم باید مشروطیت ایران باقی‌بماند و اگر می‌دانید بعد از این هر کسی به خودش حق می‌دهد هر کاری دیگری کرده، بکند و بگوید فلانی هم کرده از همین جا جلویش را بگیرید که یک نفر آدم که طرف اعتماد شماست یا طرف محبت شما یا طرف رعب شما است همه کار نکند جناب آقای نخست‌وزیرمی‌گویند مریضند دو سال است که می‌گویند مریضند آدم هم یک کلمه اظهار عقیده بکند می‌گویند مخالف است می‌گویند این خصم است (بهادری: استوکس است جوجه استوکس است) این خائن است آدمی وقتی یک مطلبی به خاطرش رسید نمی‌داند چه جور بگوید که این حرفها را بهش نگویند آقای نخست‌وزیر دو سال است که به مجلس نمی‌آیند (حائری‌زاده: این اعتراض به مشروطیت است) این راه را بازنکنید که یک رئیس‌الوزرایی به خودش نپسندد که به مجلس بیاید این راه را بازنکنید که یک رئیس‌الوزرا خودش را بالاتر از مجلس بداند (وزیر کشور: اینطور نیست) اینطور نیست من هم می‌دانم نیست من هم می‌دانم شما هم توی دلتان می‌دانید که همینطور است (دکتر صدیقی: هیچ اینطور نیست) اینطور است وقتی مشیرالدوله رئیس‌الوزرا بوده در کمیسیون خارجه موتمن‌الملک خودش رئیس کمسیون خارجه بود مشیرالدوله را خواسته بودند به کمیسیون خارجه برای یک قضیه‌ای یکی از سفرای خارجی که گمانم سفیر انگلستان بوده نزد مشیرالدوله بوده ایشان به کمیسیون دیر آمده همینکه آمده موتمن‌الملک راهش نداده گفتند سفیر خارجی پیشم بود گفتند اینجا مجلس شورای ملی است شما می‌بایست عذر بخواهید و بیایید به کمیسیون خارجه شما در مجلس این راه را بازنکنید که نخست‌وزیر به مجلس نیاید والا به نخست‌وزیر بعدی که برخلاف نظر شما خواهدآمد نمی‌توانید حرفی بزنید هیچ سابقه ندارد که یک کس دیگری بیاید ازطرف نخست‌وزیر جواب بدهد نخست‌وزیر و وزیر دفاع ملی تحت استیضاح هستند شما چه جور جواب می‌دهید از طرف او من غیر از این حرفی ندارم یا به ما بگویید که این آخر عمر ایران است و آخر عمر مشروطیت ایران است تا هر چه شما گفتید ما قبول کنیم یا اگر آخر عمر مشروطیت ایران نیست و آخر عمر ایران نیست مشروطیت ایران را فدای یک نفر آدم نکنید باید بیاید اینجا و جواب بدهد (میراشرافی وبهادری: صحیح است)

رئیس: استیضاح مطرح نیست فقط تاریخ باید تعیین شود راجع به تاریخ استیضاح اگر موافقت بفرمایید هیأت رئیسه تصمیم گرفته‌است جلسه فوق‌العاده برای لوایح حکومت نظامی باشد اجازه بفرمایید روز سه‌شنبه رای برای استیضاح تعیین بکنیم (صحیح است)

دکتر بقایی: این عمل خلاف آئین‌نامه‌است در تعیین تاریخ استیضاح هم طبق ماده ۱۷۳ باید وزرایی که استیضاح شده‌اند در مجلس حاضرشوند.

رئیس: عرض کردم که سوابق را فرستادم آوردند همین بود برای تعیین روز استیضاح از طرف دولت می‌آیند حالا هم آقایان وزرا آمده‌اند.

دکتر بقایی: این سوابق مال آئین‌نامه قبلی است.

شمس قنات‌آبادی: دستور بفرمایید آئین‌نامه را بخوانند این ماده تکلیف را روشن می‌کند.

رئیس: اجازه بفرمایید لوایح را تقدیم کنند آقای دکتر ملک‌اسمعیلی.

احمد فرامرزی: باید آئین‌نامه را اجرا بفرمایید و دیگر هیچ حقی ندارید.

تقدیم ۱۸ فقره لایحه قانونی بوسیله آقای دکتر ملک‌اسمعیلی معاون نخست‌وزیر[ویرایش]

معاون نخست‌وزیر دکتر ملک‌اسمعیلی - با اجازه آقایان نمایندگان محترم ۱۸ لایحه قانونی است که بر طبق قانون تمدید اختیارات به تصویب رسیده و دوره آزمایش آن سپری شده تقدیم می‌کنم،

۱- لایحه قانونی بخشودگی مالیات برای موقوفات پرورشگاه ایتام کرمان، ۲- لایحه قانونی مقررات امور پزشکی و دارویی،

۳- لایحه قانونی تاسیس بنگاه تهیه بذر چغندرقند،

۴- لایحه قانونی متمم لایحه تهیه وسائل مبارزه با قاچاق و تشویق کاشفین،

۵- لایحه قانونی اصلاح ماده ۴۹ قانونی ثبت احوال،

۶- لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم،

۷- لایحه قانونی مجازات اخلال‌کنندگان در امتحان،

۸- لایحه قانونی سازمان تربیت بدنی،

۹- لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی،

۱۰- لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس بانک ساختمانی،

۱۱- لایحه قانونی بخشودگی جرائم و خسارت دیرکرد املاک مزروعی،

۱۲- لایحه افزایش سرمایه بانک رهنی،

۱۳- لایحه قانونی شرکتهای تعاونی،

۱۴- لایحه قانونی اجرای ماده واحده مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی،

۱۵- لایحه قانونی جدید تعرف گمرکی و متمم آن،

۱۶- لایحه قانونی متمم لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی،

۱۷- لایحه قانونی سازمان نقشه‌برداری،

۱۸- لایحه قانونی حفاظت فنی.

رئیس - به کمیسیون‌های مربوطه مراجعه می‌شود، آقای دکتر بقایی جنابعالی فرمایشی داشتید؟ (دکتر بقایی: بله) بفرمایید.

دکتر بقایی - در ماده ۱۷۳ آئین‌نامه جدید مجلس (اینکه جناب آقای رئیس مجلس فرمودند مال آئین‌نامه قدیم بود) ولی آئین‌نامه جدید می‌گوید: پس از ابلاغ ورقه استیضاح به وزیر یا وزرای مورد استیضاح در اولین جلسه مجلس شورای ملی وزیر یا وزرای مزبور در مجلس حاضرمی‌شوند مجلس پس از اصغاء نظر آقایان راجع به تعیین وقت بدون مذاکره در اصل استیضاح روز استیضاح را که نباید بیش از یک ماه به تاخیر افتد معین می‌نماید، ملاحظه می‌فرمایید در روز تعیین استیضاح هم وزیری که مورد استیضاح قرارگرفته باید در مجلس حاضرباشد.

رئیس - عرض کردم آئین‌نامه فقط در این دوره نبوده و دوره قبل هم در کابینه آقای ساعد و منصورالمک (دکتربقایی: کابینه ساعد نبود در آخر کابینه ساعد این آئین‌نامه گذشت) سوابق را بنده خواستم بنابراین تاریخ استیضاح سه‌شنبه ساعت ۹ صبح خواهدبود.

- انتخاب دو نفر جهت عضویت هیأت نظارت اندوخته اسکناس[ویرایش]

۸ - انتخاب دو نفر جهت عضویت هیأت نظارت اندوخته اسکناس

رئیس: شروع‌می‌کنیم به انتخاب دو نفر نظار بانک که جزو دستور است انتخاب دو نفر نظار نسبی و جمعی خواهدبود بنابراین آقایان هر دو اسم را در یک ورقه می‌نویسند و اکثریت هم نسبی خواهدبود. آقای صفایی.

صفایی: جناب آقای مکی از طرف نمایندگان منفرد کاندید برای نظارت بانک ملی هستند.

عده‌ای از نمایندگان: آقای مکی و آقای نریمان کاندید هستند.

رئیس: آقای بهادری.

بهادری: جناب آقای احمد فرامرزی از طرف فراکسیون آزادی کاندید نظارت بانک ملی هستند.

عبدالرحمن فرامرزی: و از طرف عده‌ای ازمنفردین.

رئیس: آقای پارسا.

پارسا: از طرف فراکسیونهای مؤتلف آقایان موسوی و کهبد کاندید ناظر بانک هستند.

رئیس: قبلا سه نفر برای نظارت در اخذ و استخراج آرا به حکم قرعه انتخاب می‌شود (بوسیله آقای معتمددماوندی اقتراع به عمل آمده نتیجه به قرار زیر بود - آقایان: میرمجید موسوی (موسوی: چون بنده کاندید هستم مرا معاف بفرمایید)، مکی (مکی: بنده هم کاندید هستم)، حمیدیه، عامری (خواهش می‌کنم بنده را معاف کنید)، ریگی، (در نتیجه آقایان: حمیدیه، عامری، ریگی تعیین شدند)

رئیس: آقایان وکیل‌پور و معتمددماوندی هم از طرف هیأت رئیسه معین می‌شوند برای اخذ رای و نظارت (آقایان نظار در محل نطق حاضر و آقای معتمددماوندی اسامی آقایان نمایندگان را به ترتیب ذیل اعلام و اخذ رای به عمل آمد:) آقایان: زیرک‌زاده، دکتر سنجابی، دکتر شایگان، پارسا، ناظرزاده، قنات‌آبادی، بهادری، دادور، دکتر ملکی، مکی، حائری‌زاده، انگجی، مهندس حسیبی، میلانی، شبستری، دکتر کیان، خسرو قشقایی، عامری، ناصر ذوالفقاری، گنجه، عبدالرحمن فرامرزی، پورسرتیپ، امامی‌اهری، کهبد، موسوی، مجتهدی، دکتر فاخر، امیرافشاری، میراشرافی، نادعلی کریمی، دکتر بقایی، مشار، جلالی، شهیدی، اخگر، محمد ذوالفقاری، جلیلی، نبوی، افشار، مدرس، خلخالی، مصدقی، ملک‌مدنی، دکتر طاهری، ذکایی، زهری، مجدزاده، شاپوری، مهندس رضوی، حاج سیدجوادی، افشارصادقی، شادلو، منصف، نجفی، تولیت، مهندس غروی، فرزانه، دکتر فقیهی، صفایی، شهاب خسروانی، صراف‌زاده، احمد فرامرزی، اقبال، نریمان، رفیع، هدی، حمیدیه، معتمددماوندی، ریگی، شوکتی، وکیل‌پور، دکتر معظمی (مهره‌های تفتیشیه و اوراق رای شماره شده و پس از قرائت آراء نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید:) مهره تفتیشیه ۷۲ اوراق رای ۷۲، آقای مکی ۴۱ رای، آقای موسوی ۳۶ رای، آقای کهبد ۲۸ رای، آقای احمد فرامرزی ۲۵ رای، آقای نریمان ۹ رای.

رئیس: آقای مکی ۴۱ رای، آقای موسوی ۳۶ رای، آقای کهبد ۲۸ رای، آقای احمد فرامرزی ۲۵ رای، و آقای نریمان ۹ رای داشتند، بنابراین آقایان مکی و موسوی به عنوان نظار بانک از طرف مجلس شورای ملی انتخاب شدند (مبارک است)

تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه[ویرایش]

رئیس: جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ۲۱ تیر ساعت نه و نیم برای انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون‌ها ساعت ده زنگ جلسه علنی فوق‌العاده زده می‌شود برای طراح لوایح حکومت نظامی (جلسه نیمساعت بعدازظهر ختم گردید)

رئیس مجلس شورای ملی، دکتر عبدالله معظمی