مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۶

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۷۷۱

۴شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۲۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۲۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۶

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تاسف از قتل مرحوم رزم‌آرا
۳- بیانات قبل از دستور - آقایان: اردلان - صدر میرحسینی - حائری‌زاده - آشتیانی‌زاده
۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه