مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ مرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۹۰

۳شنبه ۲۲ امرداد ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۷۸

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۷۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۵ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۸

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: صدرزاده - حائری‌زاده - نورالدین امامی
۳- بیانات آقای نایب رئیس و ختم جلسه به علت کفایت عده برای رای - موقع و دستور جلسه بعد