مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ مهر ۱۳۵۳ نشست ۱۸۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ مهر ۱۳۵۳ نشست ۱۸۸

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱۳ مهر ۱۳۵۳ نشست ۱۸۸

فهرست مطالب: