مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ دی ۱۳۳۰ نشست ۲۱۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

قانون برقراری ده فقره شهریه

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ دی ۱۳۳۰ نشست ۲۱۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۲۰۰۹

۳شنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۲۱۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۱۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۱۲ دی ۱۳۳۰ نشست ۲۱۷

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقای آشتیانی‌زاده
۳- اخذ رای و تصویب لایحه اجازه پرداخت ده فقره شهریه
۴- مذاکره در فوریت طرح پیشنهادی راجع به انتخاب کمیسیون نظارت انتخابات
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه