مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۱

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی


سال ششم – شماره ۱۷۴۱

۴شتبه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۱۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۱۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- تقدیم شش فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ
۳- سوال آقای شوشتری راجع به اراضی یوسف‌آباد و جواب آقای معاون وزارت دارایی
۴- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۵- سوال آقای فقیه‌زاده راجع به امور عمرانی قزوین و جواب آقای نخست‌وزیر
۶- معرفی آقای فهیمی به سمت وزیر مشاور به وسیله آقای نخست‌وزیر
۷- بقیه مداکره در گزارش کمیسیون‌های بهداری و دادگستری راجع به بهداشت شهری
۸- قرائت نامه مجلس سنا در جواب تصمیم‌های مجلس راجع به نفت
۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه