مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۹۱

۱شنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۸۸

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۸۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه دوازدهم آذر ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غایبین و طرح صورت مجلس جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: موقر - دکتر مصدق - گودرزی
۳- اعلام تصویب صورت مجلس جلسه قبل
۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر راه
۵- طرح و خاتمه مذاکره لایحه راجع به اعتبار دفع ملخ دریایی
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه