مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال ششم – شماره ۱۷۳۹

۲شنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۱۰

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۱۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه دهم بهمن ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: حائری‌زاده - کشاورز صدر - محمدعلی مسعودی
۳- تقدیم لایحه واگذاری یک قسمت از اراضی مجلس به مجلس سنا
۴- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون‌های بهداری و دادگستری راجع به بهداشت شهری
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه