مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۷۶۵

۴شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۲۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۲۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۳

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: گودرزی - اسلامی - مکی - حائری‌زاده
۳- تقدیم و مذاکره دو فوریت لایحه اجازه انتشار اسکناس
۴- ختم جلسه به عنوان تنفس