مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم
پادشاه ایران و کابینه امیرعباس هویدا در کاخ سعدآباد مجلس بیست و چهارم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی - نخست وزیران امیرعباس هویدا - جمشید آموزگار - جعفر شریف‌امامی - تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری - دکتر شاهپور بختیار - رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی

- سال ۱۳۵۴[ویرایش]

- سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی[ویرایش]

- سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی[ویرایش]

- سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی[ویرایش]