مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و دوم


بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر هنگام گشایش دوره پنجم مجلس سنا و دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم - ۱۴ مهر ۱۳۴۶ تا ۹ شهریور ۱۳۵۰ - نخست وزیر امیرعباس هویدا - رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی

سال ۱۳۴۶[ویرایش]

سال ۱۳۴۷[ویرایش]

سال ۱۳۴۸[ویرایش]

سال ۱۳۴۹[ویرایش]

سال ۱۳۵۰[ویرایش]