مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیستم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیستم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

بیانات اعلیحضرت شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی هنگام گشایش بیستمین دوره قانونگذاری

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیستم - ۲ اسفند ۱۳۳۹ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ - نخست وزیران: - شریف‌امامی (۲۳ اسفند ۱۳۳۹ - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۰) - علی امینی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ و انحلال مجلس