مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نخست

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست


سند فرمان مشروطیت
مجموعه قوانین نخستین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی
مرتضی قلی‌خان هدایت (صنیع‌الدوله) نخستین رییس مجلس شورای ملی نخستین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی
احتشام‌السطنه دومین رییس مجلس شورای ملی نخستین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست
نمایندگان مجلس نخست

۱۳ امرداد ۱۲۸۵ خورشیدی برابر با ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ (شب زاد روز مظفرالدین شاه - مظفرالدین‌شاه فرمان مشروطیت را صادر کرد.

۶ امرداد ۱۲۸۵ برابر با ۷ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ قمری - مظفرالدین شاه مشیرالدوله را به نخست‌وزیری منصوب کرد.

۲۶ امرداد ۱۲۸۵ برابر با ۲۷ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ قمری - نخستین مجلس موقت برای نوشتن نظامنامه انتخابات مجلس شورا و مجلس سنا گشایش یافت.

۱۳ مهر ۱۲۸۵ برابر با ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ قمری مجلس شورای ملی در کاخ گلستان به وسیله مظفرالدین شاه گشوده شد.

۹ دی ۱۲۸۵ خورشیدی برابر با ۱۴ ذی‌القعده ۱۳۲۴ قمری - قانون اساسی مشروطه در کشمکش بین مشروطه خواهان و مشروعه خواهان در ۵۱ اصل به امضای مظفرالدین شاه رسید.

هم چنین متمم قانون اساسی به تصویب رسید.

۱۹ دی ۱۲۸۵ برابر با ۲۴ ذی‌القعده ۱۳۲۴ مظفرالدین شاه درگذشت

۲۹ دی ۱۲۸۵ محمدعلی میرزا ده روز پس از مرگ مظفرالدین شاه تاجگذاری کرد.

۱۳ بهمن ۱۲۸۵ معرفی کابینه میرزا نصرالله مشیرالسلطنه

۱۸ بهمن ۱۲۸۵ شب جمعه نشستی درباره خواست‌های بست‌نشینان تبریز در خانه مشیرالدوله برپاشد. ۱۹ و ۲۹ بهمن در مجلس مخبرالسلطنه می گفت "لفظ مشروطه را نباید بکاربرد این کلمه غلط است این را نخواهید و هر چیز دیگر می خواهید بخواهید"

۲۲ بهمن ۱۲۸۵ برابر با ۲۸ ذیحجه ۱۳۲۴ محمدعلی شاه در دستخطی به مجلس شورای ملی نوشت "دولت ایران مشروطه تامه است" هیاتی برای ترمیم قانون اساسی و نوشتن متمم آن برگذیده شدند: سید حسن تقی‌زاده، سعدالدوله، مستشارالدوله، حاجی حسین امین‌اضرب و دو تن دیگر.

اسفند ۱۲۸۵ مشیرالدوله به بهانه بیماری دست از کار کشید.

۲۹ اسفند ۱۲۸۵ برابر با ۶ صفر ۱۳۲۵ کابینه نخستین دولت مشروطه بدون نخست وزیر به تصویب مجلس رسید.

۱۳ اردیبهشت ۱۲۸۶ برابر با ۲۰ ربیع‌الاول ۱۳۲۵ علی اصغر خان اتابک امین السلطان کابینه خود را به مجلس معرفی کرد و مجلس به ریاست صنیع‌الدوله آغاز شد.

۱۶ شهریور ۱۲۸۵ برابر با ۱۹ رجب ۱۳۲۴ - نظامنامه انتخابات اصنافی مجلس شورای ملی

  • این نظامنامه پس از تصویب نظامنامه انتخانات دو درجه مصوب ۱۲ جمادی‌الثانی ۱۳۲۷ منسوخ شده است.

۲۵ مهر ۱۲۸۵ برابر با ۲۹ شعبان ۱۳۲۴ قمری - نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران

۱ خرداد ۱۲۸۶ برابر با ۱۰ ربیع الثانی ۱۳۲۵ - قانون انجمن های ایالتی و ولایتی به تصویب مجلس رسید.

۲۴ خرداد ۱۲۸۶ اصل دوم متمم قانون اساسی معروف به اصل نوری در اوج دشمنی‌های بین مشروعه خواهان و مشروطه خواهان تصویب شد ... پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد...

۱۱ خرداد ۱۲۸۶ برابر با ۲۰ ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ قمری - قانون بلدیه

۲۷ آذر ۱۲۸۶ برابر با ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ - قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام

۸ شهریور ۱۲۸۶ برابر با ۲۱ رجب ۱۳۲۵ قمری - اتابک نخست وزیر به ضرب گلوله عباس آقا تبریزی کشته شد. احتشام‌السلطنه رییس مجلس شورای ملی (۱۰ شهریور ۱۲۸۶ تا ۱۵ فروردین ۱۲۸۷)

۸ شهریور ۱۲۸۶ برابر با ۲۱ رجب ۱۳۲۵ قمری - بسته شدن قرارداد بین روسیه و انگلستان اوت ۱۹۰۷

۲۳ آذر ۱۲۸۶ برابر با ۹ ذی‌العقده ۱۳۲۵ - سنگباران مجلس شورای ملی به دلیل کم کردن بودجه دربار به وسیله قاطرچیان ، شتردارها، سریداران و دیگر کارکنان جز دربار با اوباشان محله سنگ‌لج و چاله میدان

۱۸ بهمن ۱۲۸۶ برابر با ۵ محرم ۱۳۲۶ - قانون مطبوعات به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون راجع به نظارت مطبوعات در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۰۱ دوره چهارم قانونگذاری تصویب شده است.

۱ اردیبهشت ۱۲۸۷ برابر با ۱۹ ربیع‌الاول ۱۳۲۶ قمری - قانون وظایف


انحلال مجلس و آغاز استبداد صغیر:

۲ تیر ۱۲۸۷ برابر با ۴ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ - به فرمان محمدعلی شاه کلنل لیاخوف روسی مجلس نخست را به توپ بست و مشروطه در سراسر ایران بجز تبریز برچیده شد. آغاز استبداد صغیر تا فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان

۳ تیر ۱۲۸۷ برابر با ۵ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ - برقراری حکومت نظامی در تهران - کشتن و اعدام مشروطه خواهان از جمله صوراسرافیل - قاضی ارداقی - ملک‌المتکلمین - و سید جمال‌الدین واعظ

۱۸ آذر ۱۲۸۷ برابر با ۱۵ ذیعقده ۱۳۲۶ - تصویب پروگرام کابینه محمدولی خان سپهداراعظم

۲۲ تیر ۱۲۸۸ فتح تهران به دست مشروطه خواهان

۲۵ تیر ۱۲۸۸ برپا ساختن مجلس عالی به دست ملایان و درباریان و کمیسیونی از بیست و چند تن که محمدولی خان تنکابنی معروف به سپهدار اعظم جز آن بود تشکیل شد (دولت انقلاب)

۹ شهریور ۱۲۸۸ شیخ فضل‌الله نوری به دار آویخته شد