لایحه قانونی اجازه مبادله قراردادالحاقی به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

قوانین مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


لایحه قانونی اجازه مبادله قراردادالحاقی به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ - مصوب ۲۷ دی ماه ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ماه ۱۳۴۳ مجلس سنا


‌ماده واحده - قرارداد الحاقي به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ كه مشتمل بر نه ماده و يك ضميمه و موافقتنامه پيوست آن‌مي‌باشد و به امضاي دولت ايران و شركت ملي نفت ايران به عنوان طرفهاي اول و شركتهاي مفصله ‌الاسامي زير:

‌گالف اويل كورپوريشن
‌سوكوني موبيل اويل كمپاني اينكورپوريتد.
‌استاندارد اويل كمپاني.
‌استاندارد اويل كمپاني آو كاليفرنيا.
‌تكساكو اينكورپوريتد.
‌دي بريتيش پتروليوم كمپاني ليميتد.
‌باتافسه پتروليوم ماتشاپاي ن.‌و.
‌كمپاني فرانسز ده پترول.
‌گالف اينترنشنال كمپاني
‌موبيل اويل ايران اينكورپوريتد.
‌اسو تريدينگ كمپاني آو ايران.
‌ايران كاليفرنيا اويل كمپاني
‌تكساكو ايران ليميتد.
‌ندرلندز ايرانز آردولي هاندل ماتشاپاي (‌ندرلندز ايرانين اويل تريدينگ كمپاني) ن.‌و.
‌اويل تريدينگ كمپاني (‌ايران ليميتد)
‌امريكن اينديپندنت اويل كمپاني.
‌دي آتلانتيك ريفاينينگ كمپاني.
‌گتي اويل كمپاني.
‌ريچفيلد اويل كورپوريشن.
‌سيگنال اويل اند گس كمپاني.
‌دي استاندارد اويل كمپاني (‌اوهايو)
‌تايدواتر اويل كمپاني
‌آمريكن اينديپندنت اويل كمپاني آو ايران.
‌ايران آتلانتيك كمپاني.
‌پاسيفيك وسترن ايران ليميتد.
‌ريچفيلد ايران اويل كمپاني.
‌سيگنال اينترنشنال.
‌سوهايو ايران تريدينگ كمپاني.
‌تايدواتر ايران ليميتد
‌كالتكس ايران ليميتد
‌سن‌جاسينتو ايسترن كورپوريشن
‌كانتيننتال اويل كمپاني
‌ايرانز آردولي اكسپلوراتي ان پرودكتي ماتشاپاي (‌شركت سهامي اكتشاف و توليد نفت ايران) ن.‌و.
‌ايرانز آردولي رافيناج ماتشاپاي. (‌شركت سهامي تصفيه نفت ايران) ن.‌و.

‌به عنوان طرفهاي دوم رسيده است تصويب و به دولت اجازه اجراء و مبادله آن داده مي‌شود.

‌قانون بالا كه مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه روز يكشنبه بيست و هفتم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب‌مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

‌قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه 1343.10.30 به تصويب مجلس سنا رسيده است

[z]‌قرارداد الحاقي ‌اين قرارداد الحاقي بين ايران از طريق دولت شاهنشاهي ايران و شركت ملي نفت ايران (‌شركتي كه طبق قوانين ايران تشكيل يافته و وجود دارد) به‌عنوان طرفهاي اول و شركتهاي نامبرده زير به عنوان طرفهاي دوم منعقد شده است:

‌گالف اويل كورپوريشن
Gulf Oil Corporation (‌شركتي كه طبق قوانين پنسيلوانياي ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد)
‌و
‌سوكوني موبيل اويل كمپاني اينكورپوريتد.
Socony Mobil Oil Company, Inc ‌شركتي كه طبق قوانين نيويورك ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد
‌و سابقاً سوكوني واكيوم اويل كمپاني اينكورپوريتد Socony Vacuum Oil Company Incorporated‌ناميده مي‌شد)
‌و
‌استاندارد اويل كمپاني
Standard Oil Company (‌شركتي كه طبق قوانين نيوجرزي ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد)
‌و
‌استاندارد اويل كمپاني آو كاليفرنيا
Standard Oil Company of California ‌شركتي كه طبق قوانين دلاوار ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد)
‌و
‌تكساكواينكورپوريتد.
Texaco Inc. (‌شركتي كه طبق قوانين دلاوار ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد سابقاً دي تكساس كمپاني The Texas Company ناميده مي‌شد)

(‌كه از اين به بعد مجتمعاً "‌شركتهاي عضو اصلي آمريكا" ناميده مي‌شوند)

.............................................................................

‌دي بريتيش پتروليوم كمپاني ليمتيد
The British Petroleum Company Limited ‌و
‌شركتي كه طبق قوانين انگليس تشكيل يافته و وجود دارد و سابقاً انگلوايرانين اويل كمپاني ليميتد Anglo_Iranian Oil Company Limited‌ ناميده مي‌شد
‌و
‌باتافسه پتروليوم ماتشاپاي ن.‌و.
Bataafse Petroleum Maatschappij .N.V. (‌شركتي كه طبق قوانين هلند تشكيل يافته و وجود دارد و سابقاً
‌ده باتافشه پتروليوم ماتشاپاي N.V.De Bataafsch_Petroleum Maatschappij ناميده مي‌شد
‌و
‌كمپاني فرانسز ده پترول
Compagnie Francaise des Petroles (‌شركتي كه طبق قوانين فرانسه تشكيل يافته و وجود دارد)

(‌كه از اين به بعد مجتمعاً با شركتهاي عضو اصلي آمريكايي به عنوان "‌شركتهاي عضو اصلي" ناميده مي‌شوند)

..............................................................................

‌و
‌گالف اينترنشنال كمپاني
Gulf International Company ‌و
‌موبيل اويل ايران اينكورپوريتد
Mobil Oil Iran Inc. ‌و
‌اسو تريدينگ كمپاني آو ايران
Esso Trading Company of Iran ‌و
‌ايران كاليفرنيا اويل كمپاني
Iran California Oil Company ‌و
‌تكساكو ايران ليمتيد
Texaco Iran Ltd.
(‌كه از اين به بعد مجتمعاً "‌شركتهاي بازرگاني اصلي آمريكايي" ناميده مي‌شوند)

.....................................................................

‌و
‌ندرلندز ايرانز آردولي هاندل ماتشاپاي
Netherlands Iraanse Aardolie Handel_Maatschappij (‌ندرلندز ايرانين اويل تريدينگ كمپاني)ن.‌و.
(Netherlands Iranian Oil Trading Co.) N.V. ‌و
‌اويل تريدينگ كمپاني (‌ايران) ليميتد
Oil Trading Company (Iran) Limited
(‌كه از اين به بعد مجتمعاً با شركتهاي بازرگاني اصلي آمريكايي به عنوان "‌شركتهاي بازرگاني اصلي" ناميده مي‌شوند)

...........................................................................

‌آمريكن اينديپندنت اويل كمپاني
American Independent Oil Company (‌شركتي كه به موجب قوانين دلاوار ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد)
‌و
‌دي آتلانتيك ريفاينينگ كمپاني
The Atlantic Refining ‌شركتي كه به موجب قوانين پنسيلوانيا ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد)
‌و
‌گتي اويل كمپاني
Getty Oil Company (‌شركتي كه به موجب قوانين دلاوار ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد و سابقاً
‌موسوم به پاسيفيك وسترن اويل كورپوريشن Pacific Western Oil Corporation بوده است)
‌و
‌ريچفيلد اويل كورپوريشن
Richfield Oil Corporation ‌شركتي كه به موجب قوانين دلاوار ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد)
‌و
‌سيگنال اويل اند گس كمپاني
Signal Oil and Gas Company (‌شركتي كه به موجب قوانين دلاوار ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد)
‌و
‌دي استاندارد اويل كمپاني (‌اوهايو)
The Standard Oil Company (Ohio) (‌شركتي كه به موجب قوانين اوهايو ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد)
‌و
‌تايدواتر اويل كمپاني
Tidewater Oil Company ‌شركتي كه به موجب قوانين دلاوار ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد و سابقاً
‌موسوم به تايدواتر آسوشيتد اويل كمپاني Tidewater Associated Oil Company بوده است)

(‌كه بعد از اين مجتمعاً "‌منتقل‌اليهم" ناميده مي‌شوند)

.........................................................................

‌و
‌آمريكن اينديپندنت اويل كمپاني آو ايران
American Independent Oil Company of Iran ‌و
‌ايران آتلانتيك كمپاني
Iran Atlantic Company ‌و
‌پاسيفيك وسترن - ايران ليميتد.
Pacific Western_Iran Ltd ‌و
‌ريچفيلد ايران اويل كمپاني
Richfield Iran Oil Company ‌و
‌سيگنال اينترنشنال
Signal International ‌و
‌سوهايو - ايران تريدينگ اينكورپوريتد.
Sohio_Iran Trading Inc ‌و
‌تايدواتر ايران ليميتد
Tidewater Iran Ltd
‌كه بعد از اين مجتمعاً "‌به عنوان" شركتهاي بازرگاني منتقل‌اليهم ناميده مي‌شوند)

...........................................................................

‌كالتكس (‌ايران) ليميتد
Caltex (Iran) Limited ‌و
‌سن‌جاسينتو ايسترن كورپوريشن
SanJacinto Eastern Corp. (‌شركتي كه به موجب قوانين دلاوار ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد)
‌و
‌كانتيننتال اويل كمپاني
Continental Oil Company (‌شركتي كه به موجب قوانين دلاوار ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد)
‌و
‌ايرانز آردولي اكسپلوراتي آن پرودكتي ماتشاپاي
Iraanse Aardolie Exploratie En Productie Maatschappij Company N.V. (‌شركت سهامي اكتشاف و توليد نفت ايران) ن.‌و.
(Iranian Oil Exploration and Producing)
(‌شركتي كه به موجب قوانين هلند تشكيل يافته و وجود دارد)
‌و
‌ايرانز آردولي رافيناج ماتشاپاي
Iraanse Aardolie Raffinage Maatschappij (‌شركت سهامي تصفيه نفت ايران) ن.‌و.
(Iranian Oil Refining Company) N.V. (‌شركتي كه به موجب قوانين هلند تشكيل يافته و وجود دارد).

‌نظر به اين كه قراردادي به منظور توليد و تصفيه و حمل و فروش نفت ايران بين طرفهاي اول و شركتهاي عضو اصلي منعقد شده كه به تصويب مقامات‌قانونگذاري ايران رسيده و از تاريخ هفت آبان ماه ۱۳۳۳ به موقع اجرا گذارده شده است

‌قسمت اول و ضميمه يك و دو قرارداد مزبور كه ذيلاً در اين قرارداد الحاقي "‌قرارداد اصلي" ناميده مي‌شود)

‌و نظر به اين كه به موجب ماده ۳۹ قرارداد اصلي هر يك از شركتهاي عضو اصلي به استثناء

‌دي بريتيش پتروليوم كمپاني ليميتد

The British Petroleum Company Limited

‌و
كمپاني فرانسز ده پترول
Compagnie Francaise des Petroles

‌كليه حقوق و منافعي را كه به موجب قرارداد اصلي و نسبت به آن داشته به شركت بازرگاني خود در ايران انتقال داده‌اند

‌و نظر به اين كه به موجب جزء ب) ماده ۱۸ قرارداد اصلي دي بريتيش پتروليوم كمپاني ليميتد كليه حقوق و تعهداتي را كه طبق جزء الف ماده ۱۸ "‌قرارداد اصلي" داشته به شركت بازرگاني خود Oil Trading Company (Iran) Limited

‌واگذار كرده است و نظر به اين كه به به موجب جزء (ب) ماده ۱۸ قرارداد اصلي
‌ايران كاليفرنيا كمپاني Iran California Oil Company ‌و
‌تكساكو ايران ليميتد Texaco Iran Limited
‌هر كدام قسمتي از حقوق و تعهدات خود را كه در جزء الف ماده هجده قرارداد اصلي مقرر شده به Caltex (Iran) Limited به عنوان يك شركت‌بازرگاني واگذار كرده‌اند و نظر به اين كه به موجب ماده ۳۹ قرارداد اصلي هر يك از شركتهاي بازرگاني اصلي آمريكايي قسمتي از حقوق و منافعي را كه‌طبق قرارداد اصلي و نسبت به آن داشته‌اند به شركتهاي منتقل‌اليهم يعني
‌هانكوك اويل كمپاني Hancock Oil Company ‌و
‌سن‌جاسينتو پتروليوم كورپوريشن. SanJacinto Petroleum Corp ‌ انتقال داده‌اند و نظر به اين كه به موجب ماده 39 قرارداد اصلي هر يك از منتقل‌اليهم مذكور يعني
‌هانكوك اويل كمپاني Hancock Oil Company ‌و
‌سن‌جاسينتو پتروليوم كورپوريشن SanJacinto Petroleum Corp ‌كليه حقوق و منافع خود را در قرارداد اصلي و نسبت به آن به شركت بازرگاني خود در ايران منتقل كرده‌اند و نظر به اين كه ‌سيگنال اويل اند گس كمپاني Signal Oil And Gas Company ‌و
‌هانكوك اويل كمپاني Hancock Oil Company ‌و شركتهاي بازرگاني آنها يعني ‌سيگنال اينترنشنال Signal International ‌و
‌هانكوك اينترنشنال اويل كمپاني Hancock International Oil Company ‌در نتيجه مزج و ادغام به يكديگر وابسته شده‌اند و سپس هانكوك اويل كمپاني منحل گرديده است و نظر به اين كه به موجب ماده ۳۹ قرارداد اصلي
‌هانكوك اينترنشنال اويل كمپاني Hancock International Oil Company ‌كليه حقوق و منافع خود را از بابت قرارداد اصلي و نسبت به آن به
‌سيگنال اينترنشنال Signal International ‌انتقال داده و سپس منحل گرديده است و نظر به اين كه بر اثر مزج و ادغام
‌كانتيننتال اويل كمپاني Continental Oil Company ‌و
‌سن‌جاسينتو پتروليوم كورپوريشن SanJacinto Petroleum Corp. ‌و از تاريخ مزج و ادغام مزبور شركت اخيرالذكر منحل شده و در همان تاريخ
‌سن‌جاسينتو ايسترن كورپوريشن SanJacinto Eastern Corp ‌به صورت شركت بازرگاني
‌كانتيننتال اويل كمپاني Continental Oil Company

‌آمده است و نظر به اين كه بنا به درخواست ايران مذاكراتي بين نمايندگان طرفهاي اول و نمايندگان طرفهاي دوم به عمل آمده است و نظر به اينكه در‌نتيجه مذاكرات مزبور طرفين به موجب جزء ب ماده ۴۱ قرارداد اصلي توافق كرده‌اند كه قرارداد اصلي به شرح آتي‌الذكر تغيير داده شود عليهذا بدين‌وسيله به شرح زير توافق به عمل آمد:

ماده 1 ‌الف - از لحاظ اين قرارداد الحاقي "‌بشكه" عبارت است از 42 گالن آمريكايي در 60 درجه حرارت فارنهايت. ب - تعريفات ذيل از لحاظ ماده 7 اين قرارداد الحاقي مورد استفاده واقع خواهد شد: (1) - "‌قراردادهاي مربوطه" عبارت است از قرارداد اصلي و اين قرارداد الحاقي و ترتيباتي كه نسبت به هر يك يا هر دو قرارداد مزبور مورد توافق قرار‌گرفته يا خواهد گرفت. (2) - "‌ترتيبات ديگر" عبارت است از ترتيباتي كه گاه به گاه درباره هر مؤسسه ديگري كه در هر حوزه از قلمرو دولت ايران به كار توليد و يا صدور نفت‌خام اشتغال دارد اجراء گردد و منجمله شامل قراردادها و قوانين ماليات بر درآمد ايران و ميزان تخفيفاتي خواهد بود كه به مؤسسات مزبور تعلق گيرد. (3) - "‌مجموع پرداختها" و "‌مجموع مبالغ قابل پرداخت" براي هر سال در مورد هر شركت بازرگاني حاصل جمع اقلام ذيل خواهد بود: (‌الف) پرداختهاي واقعي كه شركت بازرگاني مورد بحث بابت پرداخت مشخص و ماليات بر درآمد نسبت به نفت خام و نسبت به سال مورد بحث به‌عمل مي‌آورد. (ب) - قيمت نفت خامي كه شركت ملي نفت ايران نسبت به سال مورد بحث به موجب ماده 23 قرارداد اصلي به جاي تمام يا قسمتي از پرداخت‌مشخص مزبور تحويل گرفته است قيمت نفت خام مزبور بر طبق ماده 5 اين قرارداد الحاقي احتساب خواهد شد. (ج) - ماليات بر درآمد پرداختي شركت اكتشاف و توليد نسبت به سال مورد بحث بابت حق‌العملي كه شركت بازرگاني نسبت به همان سال به موجب‌بند (1) جزء الف از ماده 13 قرارداد اصلي به شركت اكتشاف و توليد تأديه كرده است. (4) - "‌حوزه قلمرو دولت ايران" شامل نواحي كف دريا و زير كف دريا مجاور سواحل ايران و سواحل جزائر ايران كه به طور مشخص‌تري در قانون‌فلات قاره مصوب سال 1334 تشريح شده است مي‌باشد. ماده 2 ‌مقررات مندرج در ضميمه اين قرارداد الحاقي كه از هر لحاظ جزء آن محسوب مي‌گردد (‌و از اين به بعد به عنوان "‌ضميمه" خوانده مي‌شود) به نحوي كه‌در بند 2 ضميمه مزبور تصريح گرديده به جاي مقررات ضميمه 2 قرارداد اصلي و مقررات ماده 35 كه متن آن در ضميمه 2 مزبور مندرج و در تاريخ هفتم‌آبان ماه 1333 به عنوان جزئي از قانون ماليات بر درآمد سال 1328 به تصويب رسيده و طبق ماده 36 قانون ماليات بر درآمد مصوب سال 1335 در‌مورد شركتهاي بازرگاني كمافي‌السابق معتبر شناخته شده بود به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده 3 ‌شقوق ماده 28 قرارداد اصلي مندرج در ذيل به نحو زير تغيير يافته محسوب مي‌شوند: 1 - هزينه‌هاي قابل كسر هر يك از شركتهاي بازرگاني به موجب شق (1) بند (3) از جزء (ب) ماده 28 قرارداد اصلي علاوه بر هزينه‌هاي قابل كسر‌موصوف در ماده مزبور شامل اقلام زير خواهد بود: ‌الف - مبلغ هر گونه پرداخت مشخص براي نفت خام به نحوي كه در ماده 22 قرارداد اصلي مذكور است يا در صورتي كه شركت ملي نفت ايران به جاي‌پرداخت مشخص مزبور نفت خام تحويل بگيرد آن قسمت از پرداخت مشخص مزبور كه نقداً پرداخت شده باشد. ب - قيمت نفت خامي كه شركت ملي نفت ايران به موجب ماده 23 قرارداد اصلي به جاي تمام يا قسمتي از پرداخت مشخص مزبور تحويل گرفته باشد‌به نحوي كه در ماده 5 اين قرارداد الحاقي مقرر گرديده است. 2 - مجموع هزينه‌هاي قابل كسر هر شركت بازرگاني به موجب شق (3) بند (3) جزء (ب) از ماده 28 قرارداد اصلي در هيچ صورتي از هم ارز نيم سنت‌آمريكايي به ليره انگليسي در ازاء هر بشكه از مقادير زير تجاوز نخواهد نمود: ‌الف - نفت خامي كه توسط آن شركت بازرگاني خريداري و فروخته شده (‌فروش به يك شركت بازرگاني ديگر مستثني است) بعلاوه ب - نفت خامي توسط آن شركت بازرگاني خريداري و به پالايشگاه تحويل شده و به مصرف تهيه فرآورده‌هايي كه شركت بازرگاني مزبور فروخته است‌رسيده باشد(‌فروش به يك شركت بازرگاني ديگر مستثني است) بعلاوه ج - نفت خامي كه به حساب آن شركت بازرگاني به شركت ملي نفت ايران به جاي دوازده و نيم درصد پرداخت مشخص به نحوي كه در ماده 23‌قرارداد اصلي مقرر گرديده تحويل شود. ماده 4 ‌الف - به موجب جزء (‌د) از ماده 25 قرارداد اصلي و به منظور تعيين حداقل تعهدات مقرر در جزء (ب) ماده 25 قرارداد اصلي در مورد مجموع عوائد‌ناويژه هر شركت بازرگاني و از لحاظ ماده 5 اين قرارداد الحاقي و منحصراً از لحاظ مزبور و نه از هيچ لحاظ ديگري (‌منجمله مأخذ پرداخت مشخص در‌مورد نفت خام كه كماكان دوازده و نيم درصد بهاي اعلان شده مربوطه نفت خام خواهد بود) به هر شركت بازرگاني بر طبق مقررات اين ماده و به‌موجب جزء (‌د) مزبور از ماده 25 نسبت به هر جنس و وزن مخصوص نفت خام تخفيفي داده مي‌شود (‌كه از اين به بعد "‌تخفيف" ناميده خواهد شد).‌هر شركت بازرگاني بر طبق مقررات اين ماده و بر طبق جزء (‌د) مزبور از ماده 25 به موجب بند 3 از جزء (ب) مزبور ماده 25 از مجموع وجوهي كه در‌مورد آن شركت بازرگاني به موجب بند 1 و 2 از جزء (ب) مزبور محاسبه مي‌شود مجموع تخفيفي را كه به جنس و وزن مخصوص نفت خام تعلق‌مي‌گيرد كسر خواهد نمود. هر گونه تخفيف ديگري كه به موجب جزء (‌د) مزبور ماده 25 تعلق گيرد اضافه بر "‌تخفيف" مقرر در اين ماده خواهد بود. ب - صرفاً از لحاظ جزء (ب) ماده 25 مذكور تخفيفي كه به هر جنس و وزن مخصوص نفت خام تعلق مي‌گيرد شامل كليه نفت خامي خواهد گرديد كه‌از جنس مزبور و داراي وزن مخصوص مزبور باشد و به وسيله هر شركت بازرگاني فروخته شود (‌فروش به شركت بازرگاني ديگر مستثني است) يا به‌حساب آن شركت بازرگاني تحويل پالايشگاه شود يا به حساب آن شركت بازرگاني به جاي تمام يا قسمتي از پرداخت مشخص نفت خام به شرح مقرر‌در ماده 23 قرارداد اصلي به شركت ملي نفت ايران تحويل گردد. ج - ميزان تخفيف در مورد هر جنس و وزن مخصوص نفت خام ابتدا هشت و نيم درصد بهاي اعلان شده مربوطه خواهد بود. تخفيف در مورد هر‌جنس و وزن مخصوص نفت خام ممكن است گاه به گاه به وسيله شركتهاي بازرگاني تغيير يابد مشروط به اين كه ميزان آن نسبت به هر جنس و وزن‌مخصوص نفت خام: (1) در هيچ موقع از هشت و نيم درصد بهاي اعلان شده مربوطه تجاوز نكند و (2) - نسبت به هيچ مدتي كه ميزان حداكثر مقرر به موجب اين ماده پايين‌تر از هشت و نيم درصد باشد از همان ميزان حداكثر پايين‌تر تجاوز نكند. ‌د - با وجود مقررات ديگر اين قرارداد الحاقي يا قرارداد اصلي - اجراي مقررات مندرج در جزء‌هاي "ه" و "‌و" و "‌ز" اين ماده موكول به توافق كتبي بين‌شركت ملي نفت ايران و شركتهاي بازرگاني خواهد بود و در اين صورت كليه جزء‌هاي مزبور از اول ماه ژانويه 1965 به موقع اجراء گذارده خواهد شد. ه - ميزان حداكثر تخفيف كه شركتهاي بازرگاني به موجب جزء (ج) اين ماده اختيار مي‌كنند به نحوي خواهد بود كه : (1) - نسبت به سال 1965 حداكثر مبلغ پولي تخفيف در مورد هر جنس و وزن مخصوص نفت خام در هر بشكه برابر با 7.5 درصد بهاي اعلان شده‌مربوطه باشد بعلاوه 0.0013235 دلار آمريكا در هر بشكه براي هر يك درجه تمام وزن مخصوص نفت خامي كه از 27 درجه آ - پي - آي تجاوز كند. )2 (- نسبت به سال 1966 و هر سال بعد از آن حداكثر مبلغ پولي تخفيف در مورد هر جنس و وزن مخصوص نفت خام در هر بشكه برابر با 6.5 درصد‌بهاي اعلان شده مربوطه باشد به علاوه 0.0026470 دلار آمريكا در هر بشكه براي هر يك درجه تمام وزن مخصوص نفت خامي كه از 27 درجه آ - پي- آي تجاوز كند. ‌و - (1) شركت‌هاي بازرگاني گاه به گاه تصميم خواهند گرفت كه آيا ميزان تخفيفي كه به هر جنس وزن مخصوص نفت خام توليدي شركت اكتشاف و‌توليد نفت ايران تعلق مي‌گيرد نسبت به سال يا سالهاي بعد از 1966 بايد تغيير كند. هر تصميمي در اين باره از طرف شركتهاي بازرگاني بايد با توجه به‌وضع رقابت و وضع اقتصادي و وضع بازار جنس و وزن مخصوص نفت خام مربوطه براي مدتي كه در هنگام تصميم مزبور به طور معقول قابل‌پيش‌بيني است و مقايسه آن با وضع رقابت و وضع اقتصادي و وضع بازار نفت خام از همان جنس و وزن مخصوص توليدي شركت اكتشاف و توليد در‌سال 1964 صورت گيرد. به شرط رعايت شرط مذكور در بند (2) اين جزء (‌و) تغيير ميزان تخفيف توسط شركتهاي بازرگاني در مورد نفت خام از هر‌جنس و وزن مخصوص به ميزاني زايد بر آنچه بلافاصله قبل از تغيير مزبور نسبت به نفت خام از همان جنس و وزن مخصوص تعلق مي‌گرفته ممكن‌نخواهد بود. (2) شرط مذكور در بند (1) اين جزء (‌و) عبارت از اين است كه هرگاه شركت‌هاي بازرگاني ميزان تخفيفي را كه به هر جنس و وزن مخصوص نفت خام‌تعلق مي‌گيرد بر اثر اوضاع و احوالي كه به تشخيص شركتهاي بازرگاني جنبه فوق‌العاده دارد تقليل دهند و مشروط بر اين كه شركتهاي بازرگاني در موقع‌چنين تقليلي ضمن اعلام آن به شركت ملي نفت ايران به شرط مزبور اشاره كنند. شركتهاي بازرگاني مي‌توانند هنگامي كه اوضاع و احوال فوق‌العاده‌مزبور به تشخيص خود آنان مرتفع گرديد ميزان تخفيفي را كه به آن جنس و وزن مخصوص نفت خام تعلق مي‌گيرد با وجود ساير مقررات اين ماده‌افزايش دهند به شرط اين كه از ميزاني كه بلافاصله قبل از تقليل مزبور موجود بوده تجاوز ننمايد. ‌ز - هرگاه شركت ملي نفت ايران تقاضاي تغييري در ميزان تخفيف متعلقه به هر جنس و وزن مخصوص نفت خام توليدي شركت اكتشاف و توليد نفت‌نسبت به سال يا سالهاي بعد از 1966 بنمايد شركتهاي بازرگاني با شركت ملي نفت ايران مشاوره نموده و اطلاعات و نظريات ارائه شده توسط شركت‌ملي نفت ايران را كه مرتبط با مقايسه مذكور در ذيل اين جزء باشد مورد رسيدگي قرار خواهند داد و سپس شركتهاي بازرگاني، شركت ملي نفت ايران را‌از تصميم خود درباره تغييري كه ممكن است لزوم پيدا كند مطلع خواهند ساخت. ‌اين تغيير با توجه به وضع رقابت و وضع اقتصادي و وضع بازار نفت خام از همان جنس و وزن مخصوص توليدي شركت اكتشاف و توليد كه براي سال‌يا سالهاي مذكور قابل پيش‌بيني است و مقايسه آن با وضع رقابت و وضع اقتصادي و وضع بازار نفت خام توليدي شركت اكتشاف و توليد از همان‌جنس و وزن مخصوص در سال 1964 صورت خواهد گرفت. ح - هر گونه تغيير در ميزان تخفيف متعلقه به هر جنس و وزن مخصوص نفت خام كه به موجب ساير مقررات اين ماده تعيين شود بر طبق اعلامي كه به‌شركت ملي نفت ايران درباره آن داده مي‌شود به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ميزان تخفيف براي هر جنس و وزن مخصوص نفت خام كه به شرح فوق‌اعلام مي‌شود تا زماني كه اعلام ديگري داير بر تغيير توسط شركتهاي بازرگاني به شركت ملي نفت ايران داده شود معتبر خواهد بود. ‌ماده 5 - مقررات جزء (‌د) از ماده 22 و جزء (‌الف) و جزء (ه) از ماده 23 قرارداد اصلي به شرح زير تغيير يافته محسوب خواهد شد: ‌نفت خامي كه در هر سه ماه به جنس به حساب شركتهاي بازرگاني به جاي تمام يا قسمتي از پرداخت مشخص بابت نفت خام به شرح مذكور در ماده22 قرارداد اصلي به شركت ملي نفت ايران تحويل مي‌شود از لحاظ جزء (‌د) از ماده 22 و جزء (‌الف) و (ه) از ماده 23 و شق ب از بند (1) ماده 3 اين‌قرارداد الحاقي به "‌بهاي اعلان شده مربوطه" منهاي مبالغ زير تقويم خواهد شد: 1 - مبلغ تخفيفي كه در تاريخ هر تحويل به نفت خام از جنس و وزن مخصوصي كه به شركت ملي نفت ايران تحويل مي‌شود تعلق گيرد و 2 - مبلغي به ليره انگليسي معادل نيم سنت آمريكايي بابت هر بشكه نفت خام كه به شرح فوق به شركت ملي نفت ايران تحويل شود. ماده 6 - طرفهاي اين قرارداد الحاقي به عنوان جزئي از حل و تصفيه اموري كه موضوع مذاكرات مذكور در مقدمه اين قرارداد الحاقي بوده موافقت‌نموده‌اند كه از تاريخ اجراء اين قرارداد الحاقي امور مذكور در "‌ موافقتنامه مفاصا" به شرح مقررات موافقتنامه مفاصاي مزبور حل و فصل شود. اين‌موافقتنامه كه به عنوان مزبور موسوم گرديده است بين وزارت دارايي از طرف ايران و شركت ملي نفت ايران (‌به موجب اختياراتي كه در ماده 37 قرارداد‌اصلي به آنها تفويض شده) و طرفهاي دوم منعقد گرديده است. ماده 7 ‌الف - با رعايت مقررات جزء ب اين ماده - هيچ شركت بازرگاني ملزم نخواهد بود كه به موجب قراردادهاي مربوطه و قوانين ماليات بر درآمد ايران كه‌ناظر بر آن شركت بازرگاني مي‌شود كل پرداختهايش به ايران و شركت ملي نفت ايران بابت نفت خام توليدي شركت اكتشاف و توليد نفت نسبت به هيچ‌سالي بيش از مبالغي باشد كه آن شركت بازرگاني نسبت به همان سال بايستي مي‌پرداخت در صورتي كه مشمول هر ترتيب ديگري مي‌بود كه از لحاظ‌شركت بازرگاني مزبور مساعدترين ترتيبي باشد كه درباره يك يا چند مؤسسه ديگر كه به كار توليد و يا صدور نفت خام در يكي از حوزه‌هاي قلمرو‌دولت ايران اشتغال دارند اجرا مي‌گردد براي اين كه بين مبالغي كه به فرض عدم اجراي اين ماده به موجب قراردادهاي مربوطه و قوانين ماليات بر‌درآمدي كه ناظر بر شركتهاي بازرگاني است قابل پرداخت مي‌باشد و مبالغي كه به موجب هر گونه ترتيب ديگري قابل پرداخت خواهد بود به توان‌مقايسه عادلانه‌اي به عمل آورد در محاسبه‌اي كه به منظور اين مقايسه صورت مي‌گيرد مبالغ قابل پرداخت مزبور بر مبناي منصفانه‌اي تعديل خواهند‌شد براي انجام چنين تعديل منصفانه‌اي - شركت ملي نفت ايران و شركتهاي بازرگاني تفاوتهاي اساسي بين مقررات قراردادهاي مربوطه و قانون ماليات‌بر درآمدي كه ناظر بر شركتهاي بازرگاني است و مقررات ترتيبات ديگر و اوضاع و احوال مربوط به فعاليتها و عمليات طرفهاي دوم و ساير مؤسسات‌مذكور در فوق را كه مشمول قراردادهاي مربوطه يا ترتيبات ديگر مي‌باشند و منجمله هر گونه تعهداتي را كه به طور مستقيم يا غير مستقيم مرتبط با آن‌فعاليتها و عمليات يا ناشي از آن باشد به نحو مقتضي مورد توجه قرار خواهند داد. شركت ملي نفت ايران و شركتهاي بازرگاني اطلاعات مربوط به امور‌و اوضاع و احوال مربوطه و همچنين مقررات ترتيبات مربوطه را با يكديگر مبادله خواهند كرد و مورد مذاكره قرار خواهند داد. ب - مجموع مبالغي كه به موجب قراردادهاي مربوطه و قانون ماليات بر درآمدي كه ناظر بر شركتهاي بازرگاني است نسبت به هر سال بابت نفت خام‌توليدي شركت اكتشاف و توليد به ايران و شركت ملي نفت ايران قابل پرداخت مي‌باشد نبايد در نتيجه اجراء مقررات اين ماده تحت هيچ شرايطي كمتر‌از پرداختهايي باشد كه شركتهاي بازرگاني نسبت به همان سال و بابت همان مقدار نفت خام كه طبق مقررات زير محاسبه مي‌شود متعهدند به ايران و‌شركت ملي نفت ايران تأديه كنند: 1 - مقررات قرارداد اصلي كه بلافاصله قبل از تاريخ اجراء اين قرارداد الحاقي و همچنين مقررات قرارهاي مربوطه ديگر كه بلافاصله قبل از تاريخ مزبور‌لازم‌الاجراء بوده به فرض اين كه "‌تخفيف" داده نشده بود. 2 - مقررات قانون ماليات بر درآمد كه بلافاصله قبل از تاريخ اجراء اين قرارداد الحاقي ناظر بر شركتهاي بازرگاني بوده است. ج - محاسبه‌اي كه به موجب مقررات اين ماده به عمل مي‌آيد شامل هيچگونه پرداخت يا مبلغ قابل پرداختي بابت گاز طبيعي يا عمليات پالايشگاه‌نخواهد بود. ‌د - هرگاه به موجب قراردادهاي مربوطه و قانون ماليات بر درآمد ايران كه ناظر بر شركتهاي بازرگاني است مجموع پرداختهايي كه هر يك از شركتهاي‌بازرگاني بابت نفت خام توليدي شركت اكتشاف و توليد به ايران و شركت ملي نفت ايران نسبت به هر سالي به عمل مي‌آورند زائد بر حداكثر مبلغي‌باشد كه آن شركت بازرگاني ملزم است در حدودي كه طبق مقررات ديگر اين ماده تعيين شده بابت نفت خام مزبور نسبت به آن سال به ايران و شركت‌ملي نفت ايران بپردازد شركت بازرگاني مورد بحث مي‌تواند مبلغ اضافي مزبور را بابت ماليات بر درآمدي كه بعداً قابل پرداخت خواهد شد منظور دارد. ماده 8 ‌الف - اين قرارداد الحاقي به منزله جزئي از "‌قرارداد اصلي" به شمار خواهد رفت و قرارداد اصلي از تاريخ اجراء اين قرارداد الحاقي به شرح مقرر در‌همين قرارداد اصلاح شده محسوب خواهد شد و جز در مورد اصلاحات مزبور هيچيك از مقررات قرارداد الحاقي به هيچ عنوان مقررات قرارداد اصلي‌يا قرارهاي مربوطه را كه قبل از تاريخ اجراء اين قرارداد الحاقي مورد توافق قرار گرفته تغيير نخواهد داد. حقوق و وسائل احقاق حق كه به موجب‌مقررات اين قرارداد الحاقي به هر طرف تعلق مي‌گيرد اضافه بر هر گونه حقوق و وسائل احقاق حق خواهد بود كه طرف مزبور به موجب قرارداد اصلي و‌اصلاحاتي كه در قرارداد اصلي به موجب اين قرارداد الحاقي به عمل آمده و هر گونه قرار مربوط به قرارداد اصلي يا قرارداد اصلي اصلاح شده دارا‌مي‌باشند. ب - در هر قسمت از قرارداد اصلي و اين قرارداد الحاقي كه به بندها و جزء‌ها و مواد و ضمائم قرارداد اصلي اشاره شود منظور همان بندها و‌جزء‌ها و مواد و ضمايمي است كه به موجب اين قرارداد الحاقي اصلاح شده است جز در مواردي كه سياق عبارت به نحو ديگري اقتضا كند. ماده 9 ‌الف - اين قرارداد الحاقي پس از طي مراحل مشروحه زير و از تاريخي كه به موجب مقررات جزء (ب) اين ماده تعيين گرديده به موقع اجرا گذارده‌خواهد شد: 1 - اين قرارداد الحاقي به امضاء يا مهر طرفهاي اول و دوم آن رسيده باشد. 2 - اين قرارداد الحاقي به تصويب مجلسين شوراي ملي و سنا رسيده و به صورت قانوني درآمده و به خصوص ضميمه آن جزء قانون ماليات بر درآمد‌ايران محسوب و به توشيح اعليحضرت همايون شاهنشاه رسيده باشد. ب - تاريخي كه اين قرارداد الحاقي از آن تاريخ به موقع اجرا گذارده مي‌شود (‌كه در اين قرارداد الحاقي "‌تاريخ اجرا" ناميده مي‌شود) در صورتي كه‌مراحل مشروحه در بند (2) جزء (‌الف) اين ماده تماماً تا پايان روز 26 ژانويه 1965 طي شده باشد اولين روز ماه ژانويه 1964 خواهد بود و در صورتي‌كه تمام مراحل مزبور تا پايان روز 26 ژانويه 1965 طي نشده باشد اولين روز ماه ژانويه‌اي خواهد بود كه بلافاصله قبل از دوره دوازده‌ماهه‌اي باشد كه‌پايان آن 26 ژانويه‌اي است كه در آن دوره مراحل مشروحه در بند (2) جزء الف اين ماده طي شده باشد. ‌اينك اين قرارداد الحاقي را طرفهاي اول و دوم آن در تاريخ و محل مذكور در ذيل امضاء نمودند.


‌تهران ژانويه 1965 ‌از طرف دولت ايران


‌تهران ژانويه 1965 ‌از طرف شركت ملي نفت ايران


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌گالف اويل كورپوريشن Gulf Oil Corporation ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ............


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌سوكوني موبيل اويل كمپاني اينكورپوريتد Socony Mobil Oil Comany, Inc. ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ............


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌استاندارد اويل كمپاني Standard Oil Company ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ............


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌استاندارد اويل كمپاني آو كاليفرنيا Standard Oil Company of California ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء .............


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌تكساكو اينكورپوريتد Texaco Inc. ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ............


‌به مهر رسمي دي بريتيش پتروليوم كمپاني ليميتد The British Petroleum Company Limited ‌ممهور شده در حضور ‌مدير دبير ‌لندن - به تاريخ ژانويه 1965 ‌اين جانب امضاكننده زير رييس دفتر اسناد رسمي شهر لندن كه صحيحاً به اين سمت پذيرفته شده و سوگند ياد كرده‌ام و در شهر لندن اشتغال دارم بدين‌وسيله گواهي و تصديق مي‌كنم كه در روز و تاريخ ذيل و در حضور اين جانب و در حضور مدير و كنت هاروود پارك Kenneth Harwood Parke‌دبير دي بريتيش پتروليوم كمپاني ليمتيد ذيل قرارداد مزبور به مهر رسمي دي بريتيش پتروليوم كمپاني ليميتد مقيم بريتانيك هاوس - فينزبوري‌سيركوس لندن - اي - سي - 2. The British Petroleum Company Limited of Britannic House Finsbury Circus 'London E.C.2. ‌ممهور گرديد و مدير و دبير مزبور در حضور اين جانب با امضاء ذيل قرارداد مزبور ممهور شدن آن را به مهر مذكور گواهي نمودند. ‌به منظور گواهي مراتب فوق در روز ... ماه ژانويه يك هزار و نهصد و شصت و پنج به امضاء اينجانب رسيد.


‌باتافسه پتروليوم ماتشاپاي ن.‌و. Bataafse Petroleum Maatschappij N.V. ‌لاهه - هلند - به تاريخ ژانويه 1965


‌براي و از طرف كمپاني فرانسز ده پترول به امضا رسيد و ممهور و تحويل گرديد. Comagnie Francaise des Petroles ‌در حضور:............... ‌لاهه - هلند - به تاريخ ژانويه 1965


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌گالف اينترنشنال كمپاني Gulf International Company ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ............


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌موبيل اويل ايران اينكورپوريتد Mobil Oil Iran Inc. ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ...........


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌اسو تريدينگ كمپاني آو ايران Esso Trading Company of Iran ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ............


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌ايران كاليفرنيا اويل كمپاني Iran California Oil Company ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ............


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌تكساكو ايران ليميتد Texaco Iran Ltd. ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ............


‌ندرلندز ايرانز آردولي هاندل ماتشاپاي (‌ندرلندز ايرانين اويل تريدينگ كمپاني) ن.‌و. Nederlands - Iraans Aardolie Handel - Maatschappij (Netherlands Iranian Oil Trading Company).N.V. ‌لاهه - هلند به تاريخ ژانويه 1965 ‌به مهر رسمي ‌اويل تريدينگ كمپاني (‌ايران) ليميتد. Oil Trading Company (Iran) Ltd ‌ممهور گرديد ‌مدير ............... ‌دبير ............... ‌لندن - به تاريخ ژانويه 1965 ‌اين جانب امضاكننده زير رييس دفتر اسناد رسمي شهر لندن كه صحيحاً به اين سمت پذيرفته شده و سوگند ياد كرده‌ام و در شهر لندن اشتغال دارم. ‌بدين وسيله گواهي و تصديق مي‌كنم. ‌كه در روز و تاريخ ذيل و در حضور اينجانب و در حضور مدير و كنت هاروود پارك Kenneth Harwood Parke دبير اويل تريدينگ (‌ايران)‌ليميتد مقيم ‌بريتانيك هوس فينزبوري سيركوس - لندن اي - سي - 2 Oil Trading (Iran) Limited of Britannic House: Finsbury Circus, London E.C.2.

‌ممهور گرديد و مدير و دبير مزبور در حضور اين جانب با امضاء ذيل قرارداد مزبور ممهور شدن آن را به مهر مذكور گواهي نمودند.

‌به منظور گواهي مراتب فوق در روز ماه ژانويه 1965 در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا - به تاريخ ژانويه 1965

‌آمريكن اينديپندنت اويل كمپاني American Independent Oil Company ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ............


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌دي آتلانتيك ريفاينينگ كمپاني The Atlantic Refining Company ‌به وسيله .............. ‌گواهي امضاء ...........


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 گتي اويل كمپاني Getty Oil Company ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ............


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌ريچفيلد اويل كورپوريشن Richfield Oil Corporation ‌به وسيله ................ ‌گواهي امضاء .............


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌سيگنال اويل اند گس كمپاني Signal Oil And Gas Company ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ............


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌دي استاندارد اويل كمپاني (‌اوهايو) The Standard Oil Company (Ohio) ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ............


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌تايدواتر اويل كمپاني Tidewater Oil Company ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ............


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌آمريكن اينديپندنت اويل كمپاني آو ايران. American Independent Oil Company of Iran ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ............


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌ايران آتلانتيك كمپاني Iran Atlantic Company ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ............


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌پاسيفيك وسترن - ايران ليميتد Pacific Western - Iran Ltd ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ............


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌ريچفيلد ايران اويل كمپاني Rirchfield Iran Oil Company ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ............


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌سيگنال اينترنشنال Signal International ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ............


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌سوهايو - ايران تريدينگ اينكورپوريتد Sohio - Iran Trading, Inc. ‌به وسيله ............... ‌گواهي امضاء ............


‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا ‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌تايدواتر ايران ليميتد. Tidewater Iran Ltd. ‌به وسيله ...............
‌گواهي امضاء ............

‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا
‌به تاريخ ژانويه 1965
‌كالتكس (‌ايران) ليميتد
Caltex (Iran) Limited
‌به وسيله ...............
‌گواهي امضاء ............

‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك و كشورهاي متحده آمريكا
‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌سن‌جاسينتو ايسترن كورپوريشن
SanJacinto Eastern Corp. ‌به وسيله ...............
‌گواهي امضاء ............

‌در شهر نيويورك - ايالت نيويورك - كشورهاي متحده آمريكا
‌به تاريخ ژانويه 1965 ‌كنتينانتال اويل كمپاني Continental Oil Company ‌به وسيله ...............
‌گواهي امضاء ............

‌ايرانز آردولي اكسپلوراتي ان پرودكتي ماتشاپاي
Iraanse Aardolie Exploration En-Produtie Maatschappij (‌ايرانين اويل اكسپلوريشن اند پروديوسينگ كمپاني) ن. و. (Iranian Oil Exploration And Producing Company) N.V. ‌تهران - ژانويه 1965 ‌ايرآنز آردولي رافيناج ماتشاپاي Iraanse Aardolie Raffinage Maatschaapij (‌ايرانين اويل ريفاينينگ كمپاني) ن. و. (Iranian Oil Refining Company) N.V. ‌تهران - ژانويه 1965

ضميمه قرارداد الحاقي اصلاح قانون ماليات بر درآمد ‌مقررات ماده 35 كه به موجب قانون مصوب 7 آبان ماه 1333 به قانون ماليات بر درآمد 1328 اضافه شده و به موجب ماده 36 قانون ماليات بر درآمد1335 كماكان جزء قوانين ماليات بر درآمد ايران باقي مانده است به شرح زير اصلاح مي‌شود. ماده 35 (1) شركتهايي كه درآمد ويژه آنها از طريق فروش نفت يا ساير هيدروكربورها كه در ايران توليد يا از ايران صادر مي‌شود يا از راه فروش حقوق و منافع آن‌شركتها نسبت به نفت يا ‌هيدروكربورهاي مزبور و يا از طريق اداره عمليات توليد يا تصفيه نفت يا هيدروكربورهاي ديگر تحصيل مي‌شود حق استفاده از نرخهاي كمتر از نرخ‌حداكثر مقرر در ماده 4 يا معافيتهاي مقرر در بند الف ماده 3 لايحه قانوني مورخه 20 آذر 1331 را نخواهند داشت. هيچگونه پرداخت مشخص يا‌پرداختهاي مشابه ديگر كه از بابت نفت خام به دولت يا به شركت ملي نفت ايران يا هر هيأت ديگر به نمايندگي دولت صورت گرفته باشد از مبلغ مالياتي‌كه به موجب ماده 7 بر درآمد ويژه شركتهاي مذكور تعلق مي‌گيرد كسر نخواهد شد ليكن در مورد نفت (‌به جز نفت خام) و ساير هيدروكربورها از لحاظ‌وصول ماليات مبلغي معادل پرداختهاي مذكور كسر خواهد شد و كسر مبلغي معادل با پرداختهاي مزبور كه بدين ترتيب اجازه داده شده است بيشتر از‌يك بار ممكن نخواهد بود. ‌درآمد ويژه شركتهاي مزبور براي هر مدت عبارت خواهد بود از تفاوت بين درآمد ناويژه حاصله در ايران و هزينه‌هاي مربوط به تحصيل آن درآمد. درآمد‌ويژه طبق روش معمول حسابداري كه به طرز يكنواخت اجراء خواهد شد تعيين خواهد گريد. هنگام احتساب درآمد ويژه اين قبيل شركتها هزينه‌هاي‌زير در هر كجا كه انجام شده باشد بدون رعايت مقررات ماده 7 قابل كسر خواهد بود. ‌الف - هزينه شركت در مورد كالاهاي فروخته شده يا خدمات انجام شده آن شركت مربوط به انجام عملياتش در ايران و ب - مخارجي كه توسط شركت (‌به غير از پرداخت مشخص يا پرداخت ديگري از آن قبيل كه براي آن به موجب مقررات قبلي مندرج در اين ماده جهت‌قبول هزينه پيش‌بيني شده) براي انجام عملياتش در ايران انجام مي‌شود و بدون اين كه عموميت اين مخارج محدود گردد شامل هزينه اداري و عمومي‌و هزينه‌هاي تأسيس و اعانات و كرايه‌ها و ساير خرجهايي كه براي استفاده از هر دارايي لازم باشد مي‌گردد و كليه اين كسورات بايستي متكي به اسناد‌مثبته باشد و ج - ملغي معادل با هر پرداخت مشخص يا هر پرداخت ديگري از آن قبيل كه توسط آن شركت بابت نفت خام به عمل آمده باشد يا در صورتي كه آن‌شركت به جاي تمام يا قسمتي از اين قبيل پرداختهاي نفت خام تحويل داده باشد مبلغي معادل با آن قسمت از پرداختهاي مذكور كه ممكن است نقداً‌تأديه شده باشد به علاوه ارزش نفت خامي كه بدين نحو تحويل شده است بر مبناي بهاي اعلان شده مربوطه منهاي هر تخفيفي كه به آن تعلق گيرد و ‌د - هر سال مبلغ معقولي به عنوان استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و تهي شدن به منظور استهلاك هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه توسط‌شركت در مورد عملياتش در ايران انجام شده و ه - زيانهاي متحمله در مورد انجام عمليات شركت در ايران مشروط بر آن كه توسط بيمه يا به نحو ديگري جبران نشده باشد اين خسارت بدون اين كه‌عموميت آنچه را كه در بالا ذكر شده به هيچ وجه محدود نمايد شامل مطالبات غير قابل وصول و زيانهاي ناشيه از دعاوي خسارت بر عليه شركت و‌زيان ناشيه از خسارات وارده به ذخائر تجارتي يا هر گونه دارايي كه در ايران براي انجام عمليات شركت استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنها‌خواهد بود. ‌چنين شركتهايي تابع مقررات ماده 12 نسبت به پرداختهايي كه به آنها در مورد عمليات مقرره در جمله اول اين ماده مشخص گرديده و همچنين تابع‌مقررات ماده 20 يا هر گونه نرخ ماليات بر درآمد يا ماليات اضافي علاوه بر آنچه در ماده 7 و اين ماده پيش‌بيني شده نخواهد بود. مقررات ماده 25‌هزينه‌هاي قابل قبول مندرج در اين ماده را محدود نخواهد ساخت و به هيچ درآمدي بيش از يك بار طبق ماده 27 ماليات تعلق نخواهد گرفت و‌محتويات حسابهاي شركت مزبور در صورتي كه صحت آنها توسط محاسبين قسم خورده گواهي شده باشد مورد قبول وزارت دارايي به عنوان صحيح‌از نظر تعيين در آمد خالص مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود. (2) تاريخ اجراي اين اصلاحيه اولين روز ماه ژانويه‌اي خواهد بود كه بلافاصله قبل از دوره دوازده‌ماهه‌اي واقع باشد كه پايان آن 26 ژانويه ايست كه اين‌اصلاحيه در آن دوره به تصويب رسيده است. ‌خطاب به شركتهاي نامبرده در زير آقايان محترم موافقتنامه مفاصا ‌به موجب ماده 37 قرارداد كه تاريخ اجراء آن هفتم آبان ماه 1333 مي‌باشد (‌از اين به بعد "‌قرارداد اصلي" ناميده مي‌شود) و ماده 6 قرارداد الحاقي كه هر‌دو قرارداد مزبور بين ايران و شركت ملي نفت ايران اعضاء كنسرسيوم و ديگران منعقد شده است به وسيله اين نامه كه در ماده 6 مزبور به آن اشاره شده‌است تأييد مي‌نماييم كه : ‌الف - قرارداد الحاقي براي همه اوقات در حكم تسويه حساب رضايت بخش نسبت به موارد زير به شمار خواهد رفت. (1) كليه امور مربوط به مبلغ پرداخت مشخص مذكور در جزء الف ماده 22 قرارداد اصلي و نحوه احتساب پرداخت مزبور از لحاظ ماليات بر درآمد و‌مذاكرات في‌مابين طرفهاي اول و دوم در باب امور مزبور. (2) كليه امور مربوط به هزينه‌هاي قابل كسر به موجب شق (ج) از بند (3) از جزء (ب) ماده 28 قرارداد اصلي و مذاكرات في‌مابين طرفهاي اول و دوم‌در باب امور مزبور. ب - ايران موافقت دارد كه قيمت فروش هر يك از شركتهاي بازرگاني در تمام مدت قبل از تاريخ اجراء قرارداد الحاقي طوري بوده است كه تعهدات آنها‌را به موجب ماده 25 قرارداد اصلي ايفاء نموده است. ج - ايران و شركت ملي نفت ايران موافقت دارند كه شركتهاي بازرگاني نسبت به تمام مدت قبل از تاريخ اجراء قرارداد الحاقي پرداختهاي مشخص را به‌مبلغ صحيح و به نحو مقرر در قرارداد اصلي تأديه كرده‌اند. ‌د - بديهي است كه موافقت ايران و شركت ملي نفت ايران درباره مقررات بند ب و ج فوق فقط نسبت به دوره پيش از تاريخ اجراي قرارداد الحاقي ناظر‌و مؤثر خواهد بود. ه - در صورتي كه يكي از طرفين اين موافقتنامه بخواهد در آينده مسئله‌اي در خصوص مقدار نفت خامي كه توسط هر يك از شركتهاي بازرگاني در ايران‌فروخته شده و يا به حساب شركتهاي بازرگاني مزبور به پالايشگاه تحويل داده شده است مطرح سازد مقررات بندهاي ب و ج فوق مانع از اين امر‌نخواهد شد.

‌تاريخ اين نامه تاريخي محسوب خواهد شد كه در آن تاريخ قرارداد الحاقي صورت قانوني يافته و جزء قوانين ايران محسوب شده و مقررات مندرج در‌اين نامه از تاريخ اجراء قرارداد الحاقي معتبر خواهد بود.

‌از طرف دولت ايران

‌از طرف شركت ملي نفت ايران

‌قرارداد الحاقي فوق مشتمل بر يك مقدمه و 9 ماده و يك ضميمه موافقتنامه مفاصا منضم به لايحه قانوني اجازه مبادله قرارداد الحاقي به قرارداد فروش‌نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه 1333 بوده و صحيح است. ‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي


منبع[ویرایش]

لایحه قانونی اجازه مبادله قراردادالحاقی به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳