قوانین مصوب دوره پنجم مجلس شورای اسلامی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون روابط موجر و مستأجر قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه‌ی علنی روز یک‏شنبه مورخ بیست ‏و ششم مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون مدنی ۱۳۷۶

قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم آذر ماه ‌یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۹/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است‌.