قرآن فارسی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قرآن فارسی
توسط بصیرالملک


ردیف سوره معنی آیات نزول
۱ فاتحه آغازگر ۷ مکی
۲ بقره گاو ماده ۲۸۶ مدنی
۳ آل‌عمران خاندان عمران ۲۰۰ مدنی
۴ نساء زنان ۱۷۶ مدنی
۵ مائده خوان ۱۲۰ مدنی
۶ انعام چهارپایان ۱۶۵ مکی
۷ اعراف بلندی‌های میان بهشت و دوزخ ۲۰۶ مکی
۸ انفال غنائم جنگ ۷۶ مدنی
۹ توبه درخواست بخشش از خداوند ۱۲۹ مدنی
۱۰ یونس نام یک پیامبر ۱۰۹ مکی
۱۱ هود نام یک پیامبر ۱۲۳ مکی
۱۲ یوسف نام یک پیامبر ۱۱۱ مکی
۱۳ رعد غرّش آسمان-نام پدیده ای در آسمان ۴۳ مدنی
۱۴ ابراهیم نام یک پیامبر ۵۲ مکی
۱۵ حجر نام سرزمین قوم ثمود ۹۹ مکی
۱۶ نحل زنبور عسل ۱۲۸ مکی
۱۷ اسرا سفر شبانه ۱۱۱ مکی
۱۸ کهف غار ۱۱۰ مکی
۱۹ مریم نام مادر عیسی مسیح ۹۸ مکی
۲۰ طه (از حروف مقطعه) ۱۳۵ مکی
۲۱ انبیا پیامبران ۱۱۲ مکی
۲۲ حج سفر حج ۷۸ مدنی
۲۳ مومنون ایمان‌آوردگان ۱۱۸
۲۴ نور روشنایی ۶۴
۲۵ فرقان جداکننده حق از باطل ۷۷
۲۶ شعرا شاعران ۲۲۷
۲۷ نمل مورچه ۹۳
۲۸ قصص داستان‌ها ۸۸
۲۹ عنکبوت حشره‌ای به این نام ۶۹
۳۰ روم نام یک امپراتوری باستانی ۶۰
۳۱ لقمان نام یک حکیم ۳۴
۳۲ سجده ۳۰
۳۳ احزاب گروه‌ها ۷۳
۳۴ سبا قومی باستانی در یمن ۵۴
۳۵ فاطر شکافنده ۴۵
۳۶ یس (از حروف مقطعه) ۸۳
۳۷ صافات ۱۸۲
۳۸ ص (از حروف مقطعه) ۸۸
۳۹ زمر جماعت ۷۵
۴۰ غافر بخشاینده ۸۵
۴۱ فصلت بیان روشن ۵۴
۴۲ شوری مشورت ۵۳
۴۳ زخرف زینت ۸۹
۴۴ دخان دود ۵۹
۴۵ جاثیه به‌زانودرآمده ۳۷
۴۶ احقاف سرزمین قوم عاد ۳۵
۴۷ محمد ستوده‌شده-نام پیامبر اسلام ۳۸
۴۸ فتح گشایش و پیروزی ۲۹
۴۹ حجرات خانه‌ها ۱۸ مدنی
۵۰ ق (از حروف مقطعه) ۴۵
۵۱ ذاریات بادهای برافشاننده ۶۰
۵۲ طور نام کوهی در سینا ۴۹
۵۳ نجم ستاره ۶۲
۵۴ قمر ماه ۵۵
۵۵ رحمن بخشنده ۷۸
۵۶ واقعه رخداد (قیامت) ۹۶
۵۷ حدید آهن ۲۹
۵۸ مجادله درگیری ۲۲
۵۹ حشر برانگیختن ۲۴
۶۰ ممتحنه آزمون‌شده ۱۳
۶۱ صف صف کشیدن ۱۴
۶۲ جمعه آدینه ۱۱
۶۳ منافقون ستمکاران ۱۱
۶۴ تغابن ۱۸
۶۵ طلاق جدایی ۱۲
۶۶ تحریم جلوگیری ۱۲
۶۷ ملک ۳۰
۶۸ قلم ۵۲
۶۹ حاقه ۵۲
۷۰ معارج ۴۴
۷۱ نوح نام یک پیامبر ۲۸
۷۲ جن جن ۲۸
۷۳ مزمل ۲۰
۷۴ مدثر ۵۶
۷۵ قیامه ۴۰
۷۶ انسان آدمی ۳۱
۷۷ مرسلات ۵۰
۷۸ نبأ خبر ۴۰
۷۹ نازعات ۴۶
۸۰ عبس ۴۲
۸۱ تکویر ۲۹
۸۲ انفطار ۱۹
۸۳ مطففین ۳۶
۸۴ انشقاق ۲۵
۸۵ بروج ۲۲
۸۶ طارق ۱۷
۸۷ اعلی بلند مرتبه ۱۹
۸۸ غاشیه ۲۶
۸۹ فجر ۳۰
۹۰ بلد ۲۰
۹۱ شمس خورشید ۱۵
۹۲ لیل ۲۱
۹۳ ضحی ۱۱
۹۴ شرح توضیح ۸
۹۵ تین ۸
۹۶ علق ۱۹
۹۷ قدر ۵
۹۸ بینه ۸
۹۹ زلزله زلزله ۸
۱۰۰ عادیات ۱۱
۱۰۱ قارعه ۱۱
۱۰۲ تکاثر ۸
۱۰۳ عصر ۳
۱۰۴ همزه ۹
۱۰۵ فیل فیل ۵
۱۰۶ قریش نام قوم پیامبر ۴
۱۰۷ ماعون ۷
۱۰۸ کوثر ۳
۱۰۹ کافرون ناباوران ۶
۱۱۰ نصر ۳
۱۱۱ مسد ۵
۱۱۲ اخلاص نیت پاک ۴
۱۱۳ فلق طلوع صبح ۵
۱۱۴ ناس مردم ۶

PD-icon.svg این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.
Flag of Iran.svg