قانون پرداخت چهار میلیون دلار وام به شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه‌گذاری در شرکت نفت ایران - ایتالیا (سیریپ Sirip)

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


قانون پرداخت چهار میلیون دلار وام به شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه‌گذاری در شرکت نفت ایران - ایتالیا (سیریپ Sirip) - مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی ۲۰ اسفند ماه ۱۳۴۳


به استناد ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ ماده واحده ذیل تصویب می‌شود:

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از محل حقوق دولتی و مالیات‌هایی که از شرکت نفت ایران و ایتالیا (‌سیریپ Sirip) وصول‌می‌شود مبلغ چهار میلیون دلار به عنوان وام با بهره شش درصد برای بازپرداخت اعتباری که شرکت ملی نفت از بانک مرکزی ایران به منظورسرمایه‌گذاری در شرکت سیریپ دریافت کرده‌است به شرح زیر در اختیار شرکت ملی نفت ایران بگذارد.

۱ - مبلغ هفتصد و پنجاه هزار دلار در تاریخ هشتم مهر ماه ۱۳۴۲
۲ - مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار در تاریخ دهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۲.
۳ - مبلغ دو میلیون دلار در تاریخ دهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۴.

شرکت ملی نفت ایران مبلغ چهار میلیون دلار فوق‌الذکر و بهره متعلقه را از تاریخ ۸ مهر ماه ۱۳۴۴ تا تاریخ دهم دی ماه ۱۳۴۵ به اقساطی که بین وزارت‌دارایی و شرکت نامبرده توافق خواهد شد به وزارت دارایی مسترد خواهد کرد.

قانون بالا که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز پنج شنبه ۱۳۴۳۰۱۲۰۲۰ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.

منبع[ویرایش]

قانون پرداخت چهار میلیون دلار وام به شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه‌گذاری در شرکت نفت ایران - ایتالیا (سیریپ Sirip)